Polska Zbrojna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polska Zbrojnamiesięcznik wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, utworzony przez Ministerstwo Obrony Narodowej; poprzednim wydawcą był Dom Wydawniczy „Bellona”.

Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Historia[ | edytuj kod]

„Polska Zbrojna” jest jednym z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego, polskich czasopism. Pierwszy numer pisma został wydany w październiku 1921 roku. Gazeta wychodziła jako dziennik i jako półoficjalny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych. Była wydawana nieprzerwanie do wybuchu wojny. W latach 1937–1939 ukazywał się także cotygodniowy dodatek „Tydzień Literacki Polski Zbrojnej”.

Janina Broniewska z domu Kunig (ur. 5 sierpnia 1904 w Kaliszu, zm. 17 lutego 1981 w Warszawie) – polska pisarka, autorka powieści dla dzieci i młodzieży, publicystka, pedagog, major Wojska Polskiego.Remigiusz Kwiatkowski ( ur. 3 czerwca 1884 w Warszawie, zm. 14 października 1961, tamże) - polski poeta, tłumacz i dziennikarz, podpułkownik Wojska Polskiego.

Po wojnie czasopismo wznowiło działalność w Łodzi, skąd w kwietniu 1946 zostało przeniesione do Warszawy. Było wydawane do roku 1950, kiedy to władze zmieniły jej nazwę na „Żołnierz Wolności”. W 1991 roku powrócono do historycznej nazwy. Początkowo wydawano Polskę Zbrojną jako dziennik. Z datą 31.12.1996–1.1.1997 (nr 250) przestała ukazywać się jako gazeta codzienna. Pierwszy egzemplarz „Polski Zbrojnej” w edycji tygodniowej ukazał się 10.1.1997 roku. Od kwietnia 2012 r. ukazuje się jako miesięcznik.

Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego, czasopismo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie (dziennik) – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.Historia wojskowości stanowi składową historii militarnej (lub wojskowej). Jest nośnikiem wiedzy niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń i ich wiedzy o sztuce i nauce wojennej.

Czasopismo skierowane jest do czytelników interesujących się sprawami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także szerzej rozumianej obronności państwa. Głównymi (choć nie jedynymi) odbiorcami tygodnika są żołnierze zawodowi i emeryci wojskowi oraz osoby interesujące się problemami bezpieczeństwa światowego.

Bellona – dom wydawniczy, specjalizujący się w literaturze historycznej oraz militarnej. W jego ofercie znajdują się także kryminały, powieści historyczne i fantastyczne, oraz albumy, kalendarze, bajki i inna literatura dziecięca i wszelkiego rodzaju poradniki pomocne w życiu codziennym.Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) – główna książnica resortu obrony narodowej znajdująca się w Warszawie.

Czasopismo zajmuje się zarówno bieżącymi wydarzeniami w wojsku, porusza również problemy nurtujące samych żołnierzy. Dużą wagę przywiązuje redakcja do bieżących wydarzeń geopolitycznych. Ponadto na łamach tygodnika znaleźć można porady prawne, artykuły z zakresu historii wojskowości, ciekawostki dotyczące techniki wojskowej i militariów oraz recenzje premier filmowych i wydawniczych.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).Stanisław Laudański (ur. 25 lutego 1879 w Chruścielach, zm. 1 sierpnia 1926) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego.

W lipcu 2017 rozpoczęto wydawanie osobnego tytułu – kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Monika Warneńska (nazwisko pierwotne: Kazimiera Jelonkiewicz; ur. 4 marca 1922 r. w Myszkowie, zm. 9 kwietnia 2010 r. w Warszawie) - polska prozaiczka, reportażystka, autorka utworów dla młodzieży.
Adam Kowalski (ur. 23 grudnia 1896 w Rzeszowie, zm. 3 marca 1947 w Edynburgu) – major Wojska Polskiego, legionista, dziennikarz, poeta, redaktor "Żołnierza Polskiego" i "Polski Zbrojnej".
Adam Rudnicki (ur. 16 marca 1897, zm. 1964) – działacz niepodległościowy, działacz POW, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
Antoni Czyżewicz (ur. 5 kwietnia 1887 w Wilnie, zm. wiosną 1940 w Charkowie) – kapitan administracji, dział sanitarny Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
Marian Podkowiński (ur. 19 kwietnia 1909 w Wilnie, zm. 7 sierpnia 2006 w Warszawie) – polski dziennikarz, reportażysta, publicysta, pisarz.

Reklama