Polska Razem

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Prezes partii
Jarosław Gowin
Szef rady krajowej partii Paweł Kowal
Roll-upy Solidarnej Polski i Polski Razem przy wejściu do pokoju 134 w gmachu Sejmu

Polska Razem Zjednoczona Prawica (Polska Razem) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym, założona 7 grudnia 2013 przez Jarosława Gowina (który kilka miesięcy wcześniej wystąpił z Platformy Obywatelskiej), zarejestrowana postanowieniem z 14 lutego 2014. Do 6 marca 2015 działała jako Polska Razem Jarosława Gowina (PRJG). Ugrupowanie współtworzyły m.in. partia Polska Jest Najważniejsza (pod przewodnictwem Pawła Kowala), Stowarzyszenie „Republikanie” (pod kierownictwem Przemysława Wiplera, który jednak wraz ze swoimi zwolennikami wkrótce opuścił ugrupowanie) oraz część byłych działaczy PO. Wkrótce w skład partii weszło także Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (kierowane przez Marka Zagórskiego). Polska Razem powstała po uprzednim powołaniu ruchu społecznego „Godzina dla Polski”. 4 listopada 2017 przekształciła się w partię Porozumienie – po ponownym podjęciu współpracy z „Republikanami”, a także poprzez poszerzenie się m.in. o środowisko Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego.

Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

Historia partii[ | edytuj kod]

W 2013 były minister sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska Jarosław Gowin przegrał z Donaldem Tuskiem bezpośrednie wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej (trwające od 16 lipca do 19 sierpnia), uzyskując 20,42% głosów. 9 września opuścił tę partię (w innym czasie uczynili to także m.in. dwaj inni posłowie John Godson i Jacek Żalek oraz eurodeputowany Artur Zasada). Jarosław Gowin zainicjował następnie akcję społeczną „Godzina dla Polski”, organizując konwencje regionalne i podejmując współpracę programową z gronem ekspertów, a także z partią Polska Jest Najważniejsza, Stowarzyszeniem „Republikanie” i partią Polskie Stronnictwo Demokratyczne. Do inicjatywy przyłączyła się także część byłych działaczy PO i jej młodzieżówki, jak również dotychczasowy senator Solidarnej Polski Kazimierz Jaworski. 7 grudnia 2013 na konwencji krajowej w Warszawskim Centrum Kongresowym EXPO XXI, w której wzięło udział około 1500 osób, ogłoszono powstanie partii, która przyjęła pełną nazwę „Polska Razem Jarosława Gowina”. Zaprezentowano także logo oraz przedstawiono zarys programowy formacji. Tego samego dnia podjęto również decyzję o rozwiązaniu PJN. Dwa dni później złożony został wniosek o rejestrację nowej partii. Tydzień po konwencji założycielskiej zostały ukonstytuowane tymczasowe władze ugrupowania. 20 stycznia 2014 z Polską Razem związał się eurodeputowany Adam Bielan. 1 lutego ugrupowanie przedstawiło na konwencji program dotyczący kwestii związanych z Unią Europejską pod hasłem „Wielka Polska w małej Unii”. 14 lutego sąd postanowił o rejestracji Polski Razem Jarosława Gowina jako partii. Dwa dni później Polska Razem przedstawiła swój program gospodarczy pod hasłem „Droga do bogactwa”. 20 lutego grupa działaczy „Republikanów” (na czele z Przemysławem Wiplerem i wiceprezesem PRJG Łukaszem Wróblem) opuściła ugrupowanie. 1 marca decyzję o samorozwiązaniu i włączeniu się w struktury ugrupowania podjęło Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (odbyła się wówczas „konwencja wiejska” Polski Razem). Kilkanaście dni później formację opuścili działacze, którzy reaktywowali (jako nieformalne ugrupowanie) Polski Blok Ludowy (na czele ze skarbnikiem PRJG Wojciechem Mojzesowiczem i Wacławem Klukowskim). W tym samym miesiącu z partią związał się poseł Andrzej Dąbrowski, który kilka dni wcześniej opuścił klub PSL. Z Polską Razem związali się dwaj radni wojewódzcy: Włodzimierz Fisiak w sejmiku łódzkim (zasiadający z klubie PO) i Piotr Zwara w sejmiku pomorskim.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Andrzej Stanisław Sośnierz (ur. 8 maja 1951 w Głuchołazach) – polski lekarz i polityk, poseł na Sejm V i VI kadencji, od 2006 do 2007 prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ugrupowanie zapowiedziało samodzielny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014, odrzucając możliwość koalicji z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro z powodu różnic programowych. 1 lutego ugrupowanie przedstawiło na konwencji program dotyczący kwestii związanych z Unią Europejską pod hasłem „Wielka Polska w małej Unii”. Komitet Polski Razem zarejestrował (jako pierwszy) listy we wszystkich okręgach wyborczych. Hasło wyborcze partii brzmiało: „Wybierzmy Polskę. Razem!”. W ramach kampanii partia zorganizowała m.in. akcję „Żyj po polsku”. Partia uzyskała w wyborach 3,16% głosów, nie przekraczając progu wyborczego.

Drugi rząd Donalda Tuska – Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężona 18 listopada 2011 r. (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów).Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.

27 czerwca 2014 jeden z założycieli partii, poseł John Godson, decyzją prezydium zarządu został usunięty z partii w wyniku głosowania, w którym zagłosował za wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

11 lipca 2014 ogłoszono powstanie Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska, który utworzyli trzej posłowie związani z Polską Razem (dotychczas w Sejmie niezrzeszeni) wraz z 12 posłami Solidarnej Polski (wcześniej tworzącymi własne koło). Jarosław Gowin został przewodniczącym tego klubu, zaś funkcja jednego z trójki wiceprzewodniczących przypadła Jackowi Żalkowi. Do klubu dołączył wkrótce także senator PRJG Kazimierz Jaworski.

Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

19 lipca 2014 Polska Razem i Solidarna Polska podpisały porozumienie o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, zakładające start z list tej partii w kolejnych wyborach (samorządowych – do większości sejmików województw – oraz parlamentarnych), a także wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta Polski.

Część członków partii (m.in. jej wiceprezes Piotr Zając i wielu innych działaczy „Republikanów”) przeszła do Kongresu Nowej Prawicy (a następnie do KORWiN; Piotr Zając powrócił później do Polski Razem).

Adam Jerzy Bielan (ur. 12 września 1974 w Gdańsku) – polski polityk, poseł na Sejm III i IV kadencji, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (2007–2009).Umowa śmieciowa – publicystyczne określenie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, szczególnie w celu ominięcia przepisów prawa pracy lub obniżenia klina podatkowego. Brak jest jakichkolwiek formalnych definicji pojęcia „umowy śmieciowej”, w związku z czym jest ono stosowane w sposób dowolny, w sposób odpowiadający bieżącym potrzebom argumentacyjnym osób uczestniczących w debacie publicznej na temat rynku pracy w Polsce. Stosowanie tego pojęcia, jak i jego zakres budzi liczne kontrowersje.

W wyborach samorządowych w 2014 członkowie Polski Razem startowali do sejmików w 14 województwach z list PiS (w tym w lubuskim, gdzie jednak lider regionalny poparł komitet Lepsze Lubuskie). Do sejmiku wielkopolskiego PRJG wystartowała z list komitetu Teraz Wielkopolska, a do śląskiego z listy komitetu Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego. W skali kraju partia uzyskała 8 mandatów radnych wojewódzkich z list PiS: po dwa w województwach podkarpackim i podlaskim, a po jednym w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i małopolskim (zasiedli oni w klubach radnych PiS). W podkarpackim Stanisław Kruczek został członkiem zarządu województwa. Radnymi w sejmikach zostali także m.in. Włodzimierz Fisiak (ponownie) czy Andrzej Walkowiak. Na niższych szczeblach kandydaci Polski Razem startowali z list PiS, pod szyldem PRJG bądź z lokalnych komitetów, uzyskując łącznie kilkadziesiąt mandatów. W wyborach na prezydentów miast Polska Razem popierała głównie kandydatów PiS. W kilku miastach na prezydenta (głównie z ramienia lokalnych komitetów) startowali członkowie partii (większość z nich bez poparcia PiS). Do II tury w Opolu przeszedł popierany przez PiS szef wojewódzkich struktur PRJG Marcin Ociepa (startujący z lokalnego komitetu), jednak poniósł porażkę.

Kazimierz Jaworski (ur. 5 marca 1956 w Chmielniku) – polski polityk, rolnik, samorządowiec, senator V, VII i VIII kadencji.Krzysztof Roman Oksiuta (ur. 29 stycznia 1961 w Białej Podlaskiej) – polski politolog i polityk, poseł na Sejm RP III i IV kadencji.

6 marca 2015 Polska Razem Jarosława Gowina zmieniła swoją pełną nazwę, odtąd brzmiącą „Polska Razem – Zjednoczona Prawica”. Klub parlamentarny Sprawiedliwa Polska także przyjął wówczas nową nazwę – „Zjednoczona Prawica”.

26 kwietnia tego samego roku odbył się I kongres partii. Prezesem pozostał Jarosław Gowin, który nie miał kontrkandydata. Wiceprezesami pozostali Krystyna Iglicka-Okólska (która wkrótce przestała jednak pełnić tę funkcję) i Marek Zagórski, a nowymi wiceszefami partii zostali Adam Bielan, Jadwiga Emilewicz i Marcin Ociepa. Paweł Kowal pozostał przewodniczącym rady krajowej ugrupowania. Polska Razem oficjalnie poparła kandydata PiS Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich. Podczas kongresu przemawiali prezesi PiS, Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczypospolitej.

Wojciech Piotr Murdzek (ur. 13 grudnia 1957 w Świdnicy) – polski samorządowiec, od 2002 do 2014 prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII kadencji.Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.

Później z Polską Razem związali się senatorowie Tadeusz Kopeć i Stanisław Iwan, którzy opuścili PO (nie przystąpili jednak do klubu ZP, ani wówczas do partii). 11 września 2015 z PO do Polski Razem (i klubu ZP) przeszedł poseł Andrzej Kania.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydaci Polski Razem zgodnie z umową znaleźli się na listach PiS (dwóch członków partii znalazło się ponadto na listach komitetu Kukiz’15). Do Sejmu z list PiS zostało wybranych 6 członków partii (Michał Cieślak, Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Marek Zagórski, Artur Zasada i Jacek Żalek), a także dwóch bezpartyjnych kandydatów z rekomendacji tej partii (Wojciech Murdzek i Andrzej Sośnierz). W Senacie znalazło się trzech członków partii (Adam Bielan, Andrzej Stanisławek i Andrzej Wojtyła) oraz trzy rekomendowane przez nią osoby bezpartyjne (Tadeusz Kopeć, Małgorzata Kopiczko i Konstanty Radziwiłł – dwoje ostatnich wstąpiło jednak w 2016 do PiS, natomiast Tadeusz Kopeć został członkiem Polski Razem). Adamowi Bielanowi przypadła funkcja wicemarszałka Senatu, Jacek Żalek został natomiast jednym z wiceprzewodniczących klubu PiS. Polska Razem wraz z PiS i Solidarną Polską weszła w skład koalicji rządowej. W rządzie Beaty Szydło Jarosław Gowin objął urzędy wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Rekomendowana przez Polskę Razem Anna Streżyńska została ministrem cyfryzacji. Kilka osób związanych z Polską Razem zostało także wiceministrami. Działacze partii objęli również (wskutek wyboru innych radnych do parlamentu) po jednym mandacie radnych w sejmikach małopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim.

Kamil Bortniczuk (ur. 11 czerwca 1983 w Głuchołazach) – polski polityk, urzędnik i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Maks Kraczkowski (ur. 9 marca 1979 w Warszawie) – polski polityk, przedsiębiorca i menedżer; poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

W lipcu 2016 Grzegorz Piechowiak objął mandat poselski w miejsce działacza PiS, zostając dziewiątym posłem Polski Razem. W czerwcu 2017 do partii przystąpił wykluczony wcześniej z PiS radny sejmiku kujawsko-pomorskiego. W następnym miesiącu ugrupowanie straciło natomiast radną w sejmiku podlaskim, kiedy to Dorota Kędra-Ptaszyńska została wybrana na wójta gminy Boćki (we wcześniejszych wyborach po rezygnacji z tej funkcji Stanisława Derehajły, także działacza Polski Razem).

Zasada w myśl której, wyrażane w wyborach przez społeczność preferencje, mają być proporcjonalnie odzwierciedlone w organie do którego wyłaniana jest reprezentacja. Reprezentacja ta może być wybierana w społecznych strukturach rozproszonej władzy równoległej, w sposób zindywidualizowany (w procedurze Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej oraz w jednomandatowej metodzie proporcjonalnego głosu alternatywnego) lub w strukturach wysoce hierarchicznych (w wysokim stopniu zależnych od liderów partyjnych) w sposób kolektywny (w wielomandatowym systemie zamkniętych list partyjnych). Na przykład w polskim Sejmie, rozdział mandatów przypadających partiom politycznym ma możliwie proporcjonalnie reprezentować wszystkie preferencje obywatelskie, które wyrażone zostały w postaci oddanych ważnych głosów wyborczych. Zasada ta została nieco ograniczona wprowadzonym w 1993 r. progiem wyborczym. Warto zauważyć że zasada proporcjonalności odnosi się do proporcjonalnego odzwierciedlenia preferencji wszystkich wyborców na drodze wyłaniania reprezentacji, a zatem na poziomie reprezentacji w organie do którego odbywają się wybory, lub na poziomie proporcjonalnego odzwierciedlania preferencji w procesie wyłaniania reprezentanta (podczas procedury wyborczej na poziomie okręgów). Realizowana jest więc poprzez system list partyjnych, ordynację pojedynczego głosu przechodniego (tzw. Brytyjską Reprezentację Proporcjonalną) lub system proporcjonalnego głosu alternatywnego.Andrzej Franciszek Wojtyła (ur. 1 maja 1955 w Kaliszu) – polski polityk, doktor nauk medycznych, lekarz pediatra, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister zdrowia i prezes Sanepidu.

13 października 2017 ogłoszono plan powołania na bazie Polski Razem nowej partii, także będącej częścią koalicji rządzącej. Współpracę z Jarosławem Gowinem ponownie podjęło Stowarzyszenie „Republikanie” (w tym posłanka Magdalena Błeńska). Oprócz działaczy „Republikanów” akces do nowej partii zapowiedzieli, którzy opuścili partię KORWiN (na czele z jej byłym wiceprezesem Robertem Anackim) oraz środowiska samorządowe. 19 października oficjalną współpracę z Jarosławem Gowinem podjął Chrześcijański Ruch Samorządowy. 11 dni później do Polski Razem dołączył senator klubu PiS Józef Zając. Na kongresie 4 listopada 2017 Polska Razem przekształciła się w Porozumienie.

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Porozumienie Jarosława Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina, PJG) – polska centroprawicowa partia polityczna o profilu konserwatywno-liberalnym i republikańskim oraz akcentach chrześcijańsko-demokratycznych, powstała 4 listopada 2017 z przekształcenia Polski Razem, po przyłączeniu się do niej nowych środowisk. Ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską współtworzy rząd (wicepremierem z ramienia partii jest jej wiceprezes Jadwiga Emilewicz, do kwietnia 2020 był nim prezes Jarosław Gowin). Posiada przedstawicieli w parlamencie, zasiadających w klubie PiS.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Prawica Rzeczypospolitej (Prawica, Prawica Marka Jurka, PR) – polska chrześcijańsko-konserwatywna partia polityczna, powstała w 2007. Posiadała koło poselskie w Sejmie V kadencji (od 27 kwietnia do 4 listopada 2007). Herbem Prawicy Rzeczypospolitej jest krzyż jagielloński.
Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne.
Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
Marcin Michał Ociepa (ur. 21 października 1984 w Opolu) – polski polityk, samorządowiec, politolog i urzędnik państwowy, w latach 2010–2014 wiceprzewodniczący i od 2014 przewodniczący rady miejskiej w Opolu, od 2017 wiceprezes Porozumienia, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Administracja skarbowa, administracja podatkowa – instytucje i organy zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i egzekucją zobowiązań podatkowych oraz prowadzeniem dochodzeń i orzekaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.
Jarosław Adam Gowin (ur. 4 grudnia 1961 w Krakowie) – polski publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 18 listopada 2011 do 6 maja 2013 minister sprawiedliwości.

Reklama