Polityka makroekonomiczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polityka makroekonomiczna – oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.

Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel itp. Niektóre działy dzielą się na gałęzie, w których skład wchodzą różne przedsiębiorstwa.

Może być klasyfikowana według teorii lub doktryn ekonomicznych, na których oparta jest dana polityka gospodarcza, wówczas można wyróżnić:

 • politykę liberalną,
 • politykę antyliberalną.
 • Podział ze względu na wytyczane cele:

 • polityka systemowa
 • polityka strukturalna
 • polityka redystrybucyjna
 • polityka stabilizacyjna
 • Kryterium instrumentów, na których jest oparta:

 • polityka cenowa
 • polityka płacowa
 • polityka stopy procentowej
 • polityka podatkowa
 • polityka kursu walutowego
 • polityka celna
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. polityka makroekonomiczna, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-28].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. Oficyna Wydawnicza SGH, 2007
 • Polityka kursu walutowego – całokształt działań instytucji publicznych związany z kształtowaniem kursu walutowego oraz warunków działania rynku walutowego. Jest ona częścią polityki makroekonomicznej państwa. Polityka kursu walutowego nie jest częścią polityki pieniężnej, tylko odrębnym narzędziem polityki gospodarczej. Od stosowanych zasad polityki kursu walutowego zależny jest system walutowy określonego obszaru, a w konsekwencji reguły obrotu i wymienialności walut. Jest ona realizowana w środowisku międzynarodowego systemu walutowego.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Polityka strukturalna – jeden z kierunków polityki gospodarczej, obejmujący wszystkie przedsięwzięcia, które instancje państwowe podejmują w celu oddziaływania na strukturę gospodarki. Umiejętnie realizowana polityka strukturalna, służąca promowaniu długookresowych zmian w rozmieszczeniu, wykorzystaniu i efektywności czynników produkcji odgrywa ważną rolę szczególnie w przypadku tych gospodarek, które chcą sprostać wymogom konkurencyjności.
  Polityka stabilizacyjna (zwana także polityką antycykliczną) – jedna z gałęzi polityki gospodarczej. Jej celem jest łagodzenie wahań aktywności gospodarczej wywołanych zmianą faz cyklu koniunkturalnego.
  Polityka systemowa - kierunek z zakresu makroekonomicznej polityki gospodarczej, której celem jest zmiana lub ustanowienie nowych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego.

  Reklama