• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polityka kadrowa

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

  Polityka kadrowa (personalna) – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem. Powinna ona zapewniać zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych jednocześnie realizując cele i zadania przedsiębiorstwa.

  Podstawowe elementy polityki personalnej:

 • planowanie zapotrzebowania na personel
 • tworzenie kadrowej bazy danych
 • rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej
 • system podnoszenia kwalifikacji
 • ocena pracy pracownika
 • zasady wynagradzania personelu
 • stan i struktura zatrudnienia
 • integracja załogi
 • system motywacyjny
 • regulamin organizacyjny
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.649 sek.