Politechnika Lubelska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Lubelska – państwowa uczelnia techniczna założona w 1953 roku w Lublinie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 14. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1726. pośród wszystkich typów uczelni.

Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Stanisław Ziemecki, Landau (ur. 11 kwietnia 1881 w Warszawie, zm. 19 stycznia 1956) - fizyk polski, w latach 1953-1956 rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. Początkowo używał nazwiska Landau.

Politechnika Lubelska jest jedną z pięciu uczelni państwowych w Lublinie, lecz jako jedyna ma profil techniczny. Uczelnia ta oferuje programy kształcenia na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Większość prowadzonych w Uczelni kierunków studiów posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Józef Kuczmaszewski (ur. 23 września 1951) – polski naukowiec i inżynier, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Lubelskiej (2002–2008).Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Od chwili powstania Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi badania naukowe, głównie na potrzeby Lubelszczyzny. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto liczne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne.

Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – jeden z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Powstał w 1965 roku.

Historia[ | edytuj kod]

Najstarszy Wydział Uczelni – Mechaniczny

Uczelnia powstała z inicjatywy środowiska techników i inżynierów lubelskich w Lublinie 13 maja 1953 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Równocześnie z powstaniem szkoły funkcjonować zaczął jej pierwszy wydział – mechaniczny. W 1965 roku uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską. W tym samym roku powstał Wydział Budownictwa Lądowego, rok wcześniej zaś Wydział Elektryczny. Głębokie przeobrażenia na uczelni przyniosły lata 70. XX wieku. W 1977 roku Wyższą Szkołę Inżynierską przemianowano na politechnikę. W 1988 r. utworzono wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, który z dniem 28 grudnia 2007 r. przekształcony został w Wydział Zarządzania. W 2003 r. Wydział Elektryczny został przekształcony w Wydział Elektrotechniki i Informatyki. Od grudnia 2007 r. w Uczelni funkcjonuje szósty wydział – Wydział Podstaw Techniki.

Bystrzyca - lewy dopływ Wieprza, jedna z ważniejszych rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie (na wysokości 227 m n.p.m.). Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70,3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315,5 km. Poniżej miejscowości Spiczyn (na wysokości 152 m n.p.m.) uchodzi do Wieprza.Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

Poczet rektorów[ | edytuj kod]

 • prof. Stanisław Ziemecki (1953–1956)
 • prof. Stanisław Podkowa (1956–1973)
 • prof. Włodzimierz Sitko (1973–1981 oraz 1984–1990)
 • prof. Jakub Mames (1981–1982)
 • prof. Andrzej Weroński (1982–1984)
 • prof. Włodzimierz Krolopp (1990–1993)
 • prof. Iwo Pollo (1993–1996)
 • prof. Kazimierz Szabelski (1996–2002)
 • dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL (2002–2008)
 • prof. dr hab. Marek Opielak (2008–2012)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (2012–2020)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater (od 2020)
 • Władze[ | edytuj kod]

  Władze rektorskie Politechniki Lubelskiej w kadencji 2020-2024:

  Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
 • rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • prorektor ds. ogólnych i rozwoju – dr hab. inż. Dariusz Czerwiński
 • prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
 • prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Paweł Droździel
 • kanclerz – inż. Wiesław Sikora


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Iwo Pollo (ur. 9 maja 1927 w Delatynie, zm. 8 czerwca 2005) – polski inżynier chemik, specjalista w zakresie chemii i technologii plazmy, nauczyciel akademicki, wykładowca Politechniki Śląskiej i Politechniki Lubelskiej, rektor tej ostatniej w latach 1993–1996.
  Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej – jeden z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Jego siedziba znajduje się przy ul. Nadbystrzyckiej 40B w Lublinie.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.

  Reklama