Poli(p-fenylen)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Polifenylen)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poli(p-fenylen), PPP (z ang. poly(p-phenylene)) – polimer przewodzący zbudowany z pierścieni benzenowych połączonych w pozycjach para (tj. grup parafenylenowych lub 1,4-fenylenowych). Wykorzystywany w budowie wyświetlaczy OLED. Pierwszy polimer przewodzący zawierający aromatyczny pierścień benzenowy w łańcuchu polimerowym.

Polifluoren – polimer przewodzący wykorzystywany w wyświetlaczach OLED. Po przyłożeniu napięcia emituje światło niebieskie. Polimer ten zbudowany jest z monomerów fluorenu.Polifenylenowinylen (poli(p-fenylenowinylen), PPV, PPVE, z ang. polyphenylene vinylene, polyphenylvinylene, poly(1,4-phenylene vinylene) lub Poly(p-phenylene vinylene)) - polimer wykorzystywany w budowie wyświetlaczy OLED. Po przyłożeniu napięcia emituje światło zielone lub żółtozielone, właściwość tę zaobserwowano po raz pierwszy w 1989 roku w Laboratorium Cavendisha Uniwersytetu Cambrigde. Pracując w grupie badawczej profesora Richarda Frienda, Jeremy Burroughes odkrył, że diody OLED można wyprodukować używając polimerów o układach sprzężonych (polimerów przewodzących).

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • cykloparafenylenymakrocykliczne oligomery zbudowane z reszt parafenylenowych
  • politiofen
  • polifluoren
  • polifenylenowinylen
  • Cykloparafenyleny – organiczne związki chemiczne z grupy związków makrocyklicznych, węglowodory aromatyczne zbudowane z pierścieni benzenowych połączonych w pozycjach para (tj. grup parafenylenowych lub 1,4-fenylenowych) z wytworzeniem polifenylenowej struktury makrocyklicznej. Cykloparafenyleny mogą być uważane za najkrótsze nanorurki. W latach 2008–2011 opublikowano metody otrzymania makropierścieni zbudowanych z 8–16 i 18 reszt parafenylenowych.Benzen – organiczny związek chemiczny z grupy arenów. Jest to najprostszy karbocykliczny, obojętny węglowodór aromatyczny. Jego nieorganicznym analogiem jest borazyna.
    Reklama