Pole rozdzielni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pole rozdzielni, Pole rozdzielcze, odejście (ang. bay (of a substation)) - jest to część rozdzielni składająca się z torów prądowych głównych i pomocniczych przeznaczonych do wykonywania określonego zadania w rozdzielni wraz ze wszystkimi przynależnymi elementami izolacyjnymi i konstrukcyjnymi..

Niskie napięcie (zapisywane skrótowo jako nn) – w elektrotechnice oraz elektronice oznacza napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 woltów przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego do 1500 woltów.Pole dopływowe, Pole zasilające (ang. ingoing feeder) - jest to pole rozdzielni, przez które energia dopływa do szyn zbiorczych, tzn. znajduje się ono na końcu linii zasilającej stację elektroenergetyczną.

Wyposażenie pola zależy od spełnianej przez nie funkcji, od napięcia znamionowego i wymaganej niezawodności pracy. W zależności od przeznaczenia wyróżnia się pola: liniowe, transformatorowe, łączników szyn (sprzęgłowe), pomiarowe, potrzeb własnych, odgromnikowe.

W przypadku instalacji elektrycznych niskiego napięcia częściej funkcjonuje określenie pole rozdzielnicy. Według literatury:
Pole rozdzielnicy - jest to wydzielona funkcjonalnie i najczęściej konstrukcyjnie część rozdzielnicy elektrycznej przeznaczona do realizacji określonego zadania. Wyróżnia się między innymi pole liniowe zasilające, pole liniowe odbiorcze, pole pomiarowe, pole sprzęgłowe itd.

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.Tor prądowy (ang. current circuit) - służy do przewodzenia prądu elektrycznego i najczęściej ma postać odpowiednio ukształtowanego przewodu, żyły kabla lub uzwojenia. Tory prądowe są one zazwyczaj elementami tzw. obwodów ziemnopowrotnych, czyli zawierających ziemię (traktowaną jako ośrodek przewodzący lub półprzewodzący).

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • pole dopływowe
  • pole odpływowe
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. IEV ref 605-02-09
    2. Dołęga W.: Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wyd.Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, ​ISBN 978-83-7493-301-8​.




    Reklama