Pokrzywnica (gmina)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pokrzywnicagmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.

Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Zatory – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

Siedzibą gminy jest Pokrzywnica.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 61 oraz droga wojewódzka nr 571.

Według danych za rok 2013 gminę zamieszkiwały 4 923 osoby.

Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

Według danych z roku 2002 gmina Pokrzywnica ma obszar 120,99 km², w tym:

 • Użytki rolne: 9.084 ha
 • Lasy: 1.420 ha
 • Wody: 882 ha
 • Drogi: 280 ha
 • Tereny zabudowane: 281 ha
 • Nieużytki: 152 ha
 • Gmina stanowi 14,6% powierzchni powiatu.

  Gmina Winnica – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.Rezerwat Przyrody Dzierżenińska Kępa - rezerwat przyrody utworzony w 1991 r. w pobliżu miejscowości Dzierżenin na terenie gminy Pokrzywnica w powiecie pułtuskim.

  Infrastruktura[ | edytuj kod]

  Gmina Pokrzywnica jako ostatnia w byłym województwie ciechanowskim przystąpiła do wodociągowania wsi. Nastąpiło to w roku 1996, kiedy oddano do użytku stację wodociągową w miejscowości Łępice. Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Łępicach składa się z dwóch studni: studni podstawowej o głębokości 62 m i studni awaryjnej o głębokości 52 m.

  Województwo ciechanowskie – polskie województwo ze stolicą w Ciechanowie istniejące w latach 1975–1998, jedno z 49 ówcześnie istniejących.Gmina Serock (do 1954 gmina Zegrze) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 26 wsi: Budy Ciepielińskie, Budy Obrębskie, Ciepielin, Dzbanice, Gzowo, Karniewek, Klaski, Koziegłowy, Łępice, Łosewo, Łubienica, Łubienica Superunki, Mory, Nowe Niestępowo, Niestępowo Włościańskie, Obręb, Obrębek, Olbrachcice, Piskornia, Pogorzelec, Pokrzywnica, Pomocnia, Strzyże, Świeszewo, Witki, Zaborze. W trakcie realizacji są sieci wodociągowe w 3 wsiach: Dzierżenin, Klusek, Trzepowo. Do zwodociągowania pozostało 6 wsi: Budy Pobyłkowskie, Kępiaste, Murowanka, Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże oraz Wólka Zaleska. Długość sieci wodociągowej wynosi ogółem 146,5 km, długość przyłącza – 49,93, a liczba przyłączy 1053szt.

  Powiat pułtuski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pułtusk.Niestępowo Włościańskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica.

  Skrajem północno-zachodniej części gminy Pokrzywnica przebiega gazociąg wysokoprężny, który mógłby stwarzać warunki do zaopatrzenia w gaz wsi w gminie Pokrzywnica, a z którego na dzień dzisiejszy nie korzystamy.

  Przez wschodnią część gminy przebiega ważna arteria komunikacji samochodowej II kategorii w relacji Warszawa - Pułtusk - Suwałki - droga krajowa nr 61. Drugim ważnym szlakiem komunikacyjnym, który wiąże północne tereny województwa mazowieckiego jest droga wojewódzka w relacji Płońsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Pułtusk. Ponadto na terenie gminy Pokrzywnica występują drogi powiatowe, których jest 65,45 km oraz drogi gminne, których jest 62 km.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Łubienica-Superunki – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Pułtusk (dawn. miasto Pułtusk + gmina Kleszewo) - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Góry Pobyłkowskie (318.64) – lekko sfalowany teren w Polsce, na wschodnim skłonie Wysoczyzny Ciechanowskiej tuż obok Doliny Dolnej Narwi. Teren Gór rozciąga się w południowej części gminy Pokrzywnica, częściowo zachodzi na północno-zachodnią stronę gminy Serock. Najwyższe wzniesienie mierzy 138,1 m n.p.m.. Nazwa Gór pochodzi od dwóch pobliskich miejscowości: Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Budy Ciepielińskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica.
  Łępice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Pokrzywnica, w parafii Winnica. Wcześniej nazywane Łempicami i podzielone na Łempice Wielkie i Małe. Miejsce urodzenia Rafała Krajewskiego, członka Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym oraz Stanisława Kozickiego, sekretarza generalnego delegacji polskiej na konferencję paryską.

  Reklama