Pobocze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jezdnia z poboczem gruntowym (droga wojewódzka nr 187)
Jezdnia z poboczem utwardzonym (droga ekspresowa S7)

Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Znaki poziome – znaki umieszczone na nawierzchni drogi w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

Pobocze wchodzi w skład korony drogi, ma szerokość 0,5-2,5 m (zależnie od klasy drogi).

Wyróżnia się pobocza (stanowiące części pobocza drogowego):

 • gruntowe (nieutwardzone),
 • utwardzone.
 • Pobocze gruntowe to obrzeże utwardzonego pobocza, umieszcza się na nim znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Pobocze utwardzone (np. asfaltowe, betonowe) posiada nawierzchnię o nośności wystarczającej do postoju lub ruchu pojazdów, zatem dodatkowo usprawnia ruch drogowy (korzystając z niego, pojazd wolnobieżny może ułatwić wyprzedzanie). Oddziela się je od jezdni za pomocą linii krawędziowej (znaki poziome P-7a i P-7b).

  Motorower, moped – jednośladowy lub dwuśladowy pojazd, posiadający dwa, trzy lub cztery koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności do 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.Pas awaryjny – skrajny pas ruchu na jezdni autostrady lub drogi ekspresowej, normalnie wyłączony z ruchu pojazdów, wykorzystywany jedynie w wyjątkowych okoliczościach. Pas awaryjny jest zlokalizowany po prawej stronie jezdni (po lewej na drogach krajów o ruchu lewostronnym) i jest oddzielony od pozostałych pasów linią ciągłą.

  Częścią pobocza jest także pas awaryjny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • droga kołowa
 • chodnik (droga)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. (Art. 2 pkt 8) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450)
  2. Poboczem może odbywać się ruch pieszych, pojazdów zaprzęgowych, rowerów, motorowerów, wózków ręcznych oraz osób prowadzących pojazd napędzany silnikiem, pojazdów innych niż silnikowe w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, oraz jazda wierzchem lub pędzenie zwierząt.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)
  4. GDDKiA, Załącznik do Zarządzenia nr 5 Generalnego Dyrektora DKiA z dnia 22 lutego 2008, Warszawa [dostęp 2015-07-15].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kotowski Wojciech: Prawo o ruchu drogowym. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 104. ISBN 978-83-264-1294-3.
 • Chodnik (trotuar) - utwardzony pas terenu służący do poruszania się pieszych, zazwyczaj fragment pobocza drogi. Najczęściej wyłożony płytami betonowymi, kostką betonową lub kamiennym brukiem.Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.
  Warto wiedzieć że... beta

  Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
  Korona drogi - część drogi obejmująca jezdnię z poboczami lub chodnikami, a w miarę potrzeby również inne elementy obsługi lub bezpieczeństwa ruchu.
  Droga kołowa jest to droga przeznaczona do poruszania się za pomocą pojazdów kołowych. Droga taka zazwyczaj charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią (zwykle asfalt, beton, żwir, szuter, bruk itp.). Utwardzenie składa się zazwyczaj z kilku warstw, ale może nim być również tylko utwardzenie powierzchni gruntu.
  Wyprzedzanie – manewr przejeżdżania (bądź przechodzenia) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.
  Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).
  Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Wyjątkiem są ciągniki rolnicze, które osiągają prędkość jazdy nawet do 60 km/h. Pojazdy wolnobieżne są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i transporcie bliskim. Do prowadzenia tego typu pojazdów wystarczy prawo jazdy kat. B, jednakże przy ciągnięciu przyczep o dmc przekraczającej 750 kg potrzebna jest jeszcze kat. E lub T. Natomiast do obsługi tych maszyn, które są wyposażone w osprzęt roboczy potrzebne jest także zaświadczenie eksploatacyjne (wydawane przez CDR) dla pojazdów rolniczych, zaświadczenie kwalifikacyjne (wydawane przez UDT) dla pojazdów leśnych i wózków transportowych, oraz książeczka operatora (wydawana przez IMBiGS) dla pojazdów budowlanych.
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – przepisy regulujące prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego.

  Reklama