Plik konfiguracyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plik konfiguracyjny programu GRUB otwarty w edytorze gedit. Plik ten zawiera listę systemów operacyjnych, którą GRUB wczytuje i pokazuje użytkownikowi jako menu.

Plik konfiguracyjnyplik komputerowy przechowujący parametry działania niektórych programów komputerowych. Są wykorzystywane przez zwykłe aplikacje, programy serwerowe i systemy operacyjne. Pliki są często pisane w ASCII (rzadziej w UTF-8) i podzielone na linie, zakończone znakiem end-of-line. Można je uznawać za prostą bazę danych. Niektóre pliki są tworzone i edytowane w edytorach ASCII. Inne są tworzone i modyfikowane w sposób ukryty dla użytkownika poprzez interfejs graficzny. Dane w tych plikach mogą być zapisane binarnie w ściśle określonym porządku lub tekstowo w formacie typu klucz - wartość.

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.GNU GRUB (ang. grand unified bootloader) – program rozruchowy rozwijany w ramach projektu GNU. Jego nazwa jest grą słów związaną z fizyczną teorią wielkiej unifikacji (ang. grand unification theory).

Niektóre aplikacje zawierają narzędzia do tworzenia, modyfikowania i sprawdzania składni swoich plików konfiguracyjnych. Niektóre pliki konfiguracyjne w systemach z rodziny UNIX są częściowo opisane w programie man lub na stronach pomocy.

Niektóre programy komputerowe czytają pliki konfiguracyjne przy uruchomieniu. Inne sprawdzają je co jakiś czas w poszukiwaniu zmian. Niektórym można wydać polecenie ponownego wczytania plików i zastosowania zmian dla obecnego procesu lub wskazać plik, który ma być odczytany jako plik konfiguracyjny. Nie ma standardów ani ustalonych konwencji w tym zakresie.

Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.

Obecnie popularnymi formatami plików konfiguracyjnych są również XML oraz YAML. Ich zaletą jest dobrze zdefiniowana składnia i możliwość łatwego sprawdzania poprawności stworzonych plików, dzięki istnieniu przeznaczonych do tego narzędzi.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • .ini - standardowe rozszerzenie plików konfiguracyjnych.




 • Warto wiedzieć że... beta

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  gedit – edytor tekstu oparty na bibliotece GTK+. Należy do projektu GNOME (dlatego nazwa zaczyna się od litery „g”). Zapewnia kolorowanie składni.
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.
  UTF-8 – system kodowania Unicode, wykorzystujący od 8 do 32 bitów do zakodowania pojedynczego znaku, w pełni kompatybilny z ASCII.
  man – narzędzie do wyświetlania stron pomocy man, stosowane w systemach Unix i uniksopodobnych. Nazwa jest skrótem od ang. Manual – instrukcja obsługi.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.

  Reklama