Pleometroza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pleometroza – zjawisko wśród owadów, polegające na kooperatywnym zakładaniu nowych kolonii (gniazd) przez więcej niż jedną samicę (królową). Zjawiskiem odwrotnym do pleometrozy jest haplometroza, czyli zakładanie kolonii tylko przez jedną królową.

PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

Pleometroza jest powszechnym zjawiskiem u wielu gatunków mrówek czy termitów, a także może być u danego gatunku zjawiskiem fakultatywnym. Wtedy populacje takiego gatunku o tendencjach haplo- i pleometrycznych zajmują oddzielne geograficznie stanowiska, z wąskim terenem tendencji przejściowej, co implikuje, że cecha ta jest powodowana zróżnicowaniem genetycznym wewnątrz gatunku i jest podtrzymywana selekcją naturalną.

Poligynia (z stgr. πολύς polys "liczny" i γυνή gyne "kobieta"), wielożeństwo – jedna z form poligamii. Poligynia stanowi odpowiednik małżeństwa jednego mężczyzny z więcej niż jedną kobietą w tym samym czasie.Kolonia – forma współżycia organizmów (ekologia), np. kolonia lęgowa lub forma życiowa organizmów (morfologia, fizjologia) polegająca na tworzeniu przez poszczególne osobniki związku funkcjonującego jak odrębny osobnik. W kolonii poszczególne osobniki (moduły), choć żyją w skupieniach, zachowują pewną autonomiczność i funkcjonują jako niezależne organizmy. Stopień odrębności osobników może być różny od bardzo luźnego, gdy poszczególne osobniki są identyczne i mogą oddzielać się od kolonii (np. u chrookowców), do tak ścisłego, że poszczególne osobniki pełnią funkcję narządów i trudno rozstrzygnąć, czy taki twór jest kolonią, czy pojedynczym organizmem (np. u żeglarza portugalskiego albo toczka). W przypadku glonów za moduły uznawane są poszczególne komórki. Kolonie glonów mogą mieć kształty prostych (drgalnica) bądź rozgałęzionych nici, kul (gromadnica), płaskich dywaników (Scenedesmus) itp. U zwierząt tworzących kolonie (gąbki, parzydełkowce, mszywioły, graptolity) poszczególne moduły, połączone wspólnym ciałem, czyli stolonem, bywają nazywane zooidami.

Królowe zakładające wspólną kolonie nie muszą być ze sobą spokrewnione, co daje początek koegzystencji wielu niespokrewnionych (genetycznie) organizmów potomnych w jej obrębie.

Kolonie założone na drodze pleometrozy mogą być początkiem zjawiska polygynii wewnątrz takich populacji, czyli obecności wielu płodnych samic w obrębie jednej kolonii.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cahan S., Helms KR., Rissing SW. An abrupt transition in colony founding behaviour in the ant Messor pergandei.. „Anim Behav”. Jun;55. 6, s. 1583-94, 1998. PMID: 9642002. 
  2. Hacker M., Kaib M., Bagine RK., Epplen JT., Brandl R. Unrelated queens coexist in colonies of the termite Macrotermes michaelseni.. „Mol Ecol”. Apr;14. 5, s. 1527-32, 2005. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2005.02507.x. PMID: 15813790. 
Mrówkowate (Formicidae) – rodzina owadów należąca do rzędu błonkówek, podrzędu trzonkówek. Bardzo rozpowszechnione, występują praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
Warto wiedzieć że... beta

Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

Reklama