Plemiona celtyckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Plemiona celtyckie – grupy ludności celtyckiej zamieszkujące w starożytności obszar Europy i Azji Mniejszej.

Galacja (gr. Galatike, łac. Gallograecia) – w starożytności kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa, która splądrowała w roku 279 roku p.n.e. Macedonię, Tesalię i Epir. Po klęsce zadanej Celtom przez Antygona Gonatasa w bitwie pod Lizymachią część wojowników z rodzinami (ok. 20 tys. ludzi) przeprawiła się do Azji Mniejszej. W 275 roku p.n.e. Antioch I Soter, w wyniku zwycięskiej bitwy, zepchnął Galatów na tereny, na których powstała później Galacja.Durotrygowie (także: Durotriges) – celtyckie plemię zamieszkujące tereny południowej Brytanii w czasach poprzedzających inwazję Imperium Rzymskiego na Brytanię.

Europa zachodnia[ | edytuj kod]

Rozmieszczenie plemion galijskich w Galii Cisalpińskiej w IV-III w. p.n.e.

| edytuj kod]

 • Bojowie (Boii)
 • Lingonowie (Lingoni)
 • Senonowie (Senones)
 • Cenomanowie (Cenomani)
 • Insubrowie (Insubri)
 • Karnowie (Carni)
 • Taurynowie (Taurini)
 • Plemiona zamieszkujące zachodnią Europę kontynentalną w I wieku p.n.e. (Galowie):

  Catuvellauni (Katuwellaunowie) - celtyckie plemię belgijskie w południowo-wschodniej Brytanii. Przypuszczalnie główny ośrodek plemienia znajdował się w Wheathampstead - dzisiejszej wsi połóżonej na północ od St Albans. Jednakże po nieudanej próbie przeciwstawienia się Rzymianom Cassivellaunosa gród ten upadł i po jego wyludnieniu jego funkcje przejął Verlamion (51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800Na mapach: 51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800) - poźniejsze oppidum rzymskie Verulamium, a dzisiejsze St Albans.Gallia Belgica - prowincja rzymska w Galii na terenie dzisiejszej Belgii, Holandii i północnej Francji. Jej stolicą było Durocortorum (obecna nazwa: Reims). Podzielona później na 2 części:

  Galia Narbońska ( | edytuj kod]

  Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae) podzieleni na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosy (dzisiejsza Tuluza)
 • Helwiowie (Helvi)
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze")
 • Środkowy brzeg Rodanu:

 • Trykastynowie (Tricastini)
 • Lewy brzeg Rodanu:

  Wolkowie – celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim tereny Moraw. Od ich łacińskiej nazwy Volcae, bezpośrednio z germańskiego Walh pochodzi słowiańskie określenie ludów romańskich (Włosi i Wołosi/Rumuni) żyjące na południe od Słowian – Wołch, Wlach, Valach, a następnie Włoch, Włochy, a także Wołoszczyzna.Eduowie (łac. Aedui lub Haedui) - jedno z najpotężniejszych plemion celtyckich zamieszkujących Galię, głównie tereny między Loarą (Liger) i Saoną (Arar). Ich głównym ośrodkiem było Bibracte.
 • Salluwiowie (Salluvi) – wymieszani z Ligurami, dlatego często określani jako Celto–Ligurowie
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges – "z innego kraju")
 • Orientacyjne rozmieszczenie plemion galijskich, 58 r. p.n.e.

  | edytuj kod]

 • Tarbellowie (Tarbelli – "ludzie byka")
 • Auskowie (Ausci)
 • Eluzatowie (Elusates)
 • Bigerrionowie (Bigerriones)
 • Bojowie (Boii)
 • Galia "celtycka", zwana Celtyką[ | edytuj kod]

 • Wellawowie (Vellavi – "najlepsi")
 • Gabalowie (Gabali)
 • Gesatowie (Gaesatae)
 • Rutenowie (Ruteni)
 • Kwariaci (Quariates)
 • Kadurkowie (Cadurci – "bojownicy")
 • Eduowie (Aedui – "gwałtowni")
 • Segusjawowie (Segusiavi – "potężni")
 • Ambarrowie (Ambarri)
 • Insubrowie (Insubres)
 • Lingonowie (Lingones)
 • Mandubiowie (Mandubii – "ludzie z Doubs")
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices)
 • Sekwanowie (Sequani – "ludzie Sekwany")
 • Helwetowie (Helvetii – "leśni")
 • Leukowie (Leuci – "lśniący")
 • Trykassowie (Tricasses, cass – "wyróżniający się, miły; szybki")
 • Meldowie (Meldi – "łagodni, spokojni")
 • Senonowie (Senones – "dawni")
 • Paryzjowie (Parisii – "działający")
 • Karnutowie (Carnutes)
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges – "królowie świata")
 • Turonowie (Turoni)
 • Piktonowie (Pictones, Pictavi)
 • Lemowikowie (Lemovices)
 • Petrokoriowie (Petrocorii – "cztery kohorty")
 • Wasatowie (Vasates)
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci)
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges – "mocni w boju")
 • Lexowiowie (Lexovii)
 • Saluwiowie (Salluvii)
 • Sejowie (Seii)
 • Widukassowie (Viducasses)
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices)
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices)
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani)
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes)
 • | edytuj kod]

 • Bajokassowie (Baiocassi)
 • Unellowie (Unelli)
 • Abrykatuowie (Abricatui)
 • Andowie/Andekawowie (Andes, Andecavii)
 • Koriosolici (Coriosolites, Coriosolitae)
 • Namnetowie (Namnetes – "ludzie doliny")
 • Redonowie (Redones – "biegnący")
 • Osysymowie (Osismi – "bardzo wysocy")
 • Wenetowie (Veneti)
 • Belgia ( | edytuj kod]

 • Weliokassowie (Veliocasses – "skromni i znakomici")
 • Kaletowie (Caleti)
 • Bellowakowie (Bellovaci – "wojownicy")
 • Sylwanektowie (Silvanectes – "leśni")
 • Ambianowie (Ambiani – "mieszkający po dwóch stronach rzeki")
 • Wiromanduowie (Viromandui – "posługujący się końmi pociągowymi")
 • Atatuakowie (Atatuci)
 • Menapiowie (Menapii)
 • Nerwiowie (Nervii – "ludzie mocni")
 • Morynowie (Morinii – "morscy")
 • Atrebatowie (Atrebates)
 • Suessjonowie (Suessiones – "dobrze osiedleni")
 • Remowie (Remi – "pierwotni")
 • Katuellaunowie (Catuvellauni – "najlepsi w boju")
 • Mediomarykowie (Mediomatrici – "ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery nazywanych Matrona i Matra)
 • Orientacyjne rozmieszczenie plemion na Półwyspie Iberyjskim ok. 200 r. p.n.e.
 • Trewerowie (Treveri – "mieszkańcy")
 • Trybokowie (Triboci)
 • Nemetowie (Nemetes – "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt. eburo -"cis")
 • Półwysep Iberyjski[ | edytuj kod]

 • Celtyberowie
 • Asturowie
 • Gallekowie
 • Kantabrowie
 • Galatowie grecka nazwa nadana Celtom , którzy wtargnęli do Grecji i Macedonii na początku III w. p.n.e. i osiedlili się w Azji Mniejszej zachowując etniczną odrębność.Icenowie – plemię Brytów zamieszkujące w starożytności obszary dzisiejszych hrabstw Norfolk i Suffolk (Wielka Brytania). Wsławili się w 60 r. n.e. zrywem powstańczym pod wodzą Boudiki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Galia Przedalpejska (łac. Gallia Cisalpina – Galia po tej stronie Alp) – część Galii leżąca na południe od Alp. Jej tereny zamieszkiwali Galowie, którzy wdarli się tam w VII w. p.n.e., zagrażając m.in. młodemu Rzymowi (legenda o gęsiach kapitolińskich- IV w p.n.e).
  Allobrogowie – starożytne plemię celtyckie zamieszkujące kiedyś tereny między Rodanem i Izerą. Główne ośrodki to Vienna Allobbrogum (ob. Vienne), Genava (ob. Genewa) i Cularo (ob. Grenoble). Znane z relacji o przejściu przez ich tereny Hannibala. Pokonane przez Rzymian w 121 roku p.n.e. i wcielone do Galii Narbonensis. W 63 r. p.n.e. dopomogli Cyceronowi i przyczynili się do ujawnienia spisku Katyliny.
  Bojowie – duże celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim terytorium dzisiejszych Czech, Bawarii, zachodniej Słowacji i Węgier, później północnej Italii. Ich język nie jest znany.
  Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW) – polskie wydawnictwo założone w 1946 w Warszawie; od 2005 dyrektorem wydawnictwa jest Rafał Skąpski.
  Arwernowie to historyczne plemię galijskie, zamieszkujące tereny nad górnym Ligerem (obecnie rzeka Loara) i skupione wokół grodu-twierdzy Gergowia w Masywie Centralnym środkowej Francji (obecnie 6 km od miasta Clermont-Ferrand).
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Akwitania (fr. Aquitaine) – kraina historyczna i region administracyjny we Francji, położony na wybrzeżu atlantyckim w południowo-zachodniej części kraju. Graniczy z Hiszpanią oraz regionami: Poitou-Charentes, Limousin i Midi-Pyrénées. Dzieli się na pięć departamentów: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne i Pyrénées-Atlantiques.

  Reklama