Plaid Cymru

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Partia Walii (wal. Plaid Cymru [plaɪd ˈkəmri]; ang. The Party of Wales) – centrolewicowa partia polityczna w Walii popierającą idee niepodległościowe. Należy do Wolnego Sojuszu Europejskiego.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Walijskie Zgromadzenie Narodowe (ang. National Assembly for Wales, wal.: Cynulliad Cenedlaethol Cymru) znajduje się w stolicy Walii, Cardiff i pełni rolę lokalnej władzy ustawodawczej, mając jednak dość ograniczone pole działania. Zgromadzenie tworzy 60 członków wybieranych w powszechnych wyborach parlamentarnych na 4 letnią kadencję z czego czterdziestu w okręgach wyborczych system mieszanym, a pozostałych dwudziestu w pięciu regionach wyborczych z zastosowaniem metody przedstawicielstwa proporcjonalnego.

Plaid Cymru została założona w 1925, po raz pierwszy zdobyła mandat w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa w 1966. Plaid Cymru posiada jedno z czterech walijskich miejsc w Parlamencie Europejskim (od 1999 roku reprezentuje ją w PE Jill Evans), 3 z czterdziestu walijskich miejsc w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa, 15 z sześćdziesięciu miejsc w Walijskim Zgromadzeniu Narodowym, gdzie jest młodszym partnerem Wales Labour Party (Llafur Cymru) i kontroluje 1 z 22 walijskich władz lokalnych. Według Electoral Commission z 2004, partia posiada przychód i wydatki rzędu 500 000 funtów.

Nationalencyklopedin – największa, szwedzka encyklopedia współczesna. Jej stworzenie było możliwe dzięki kredytowi w wysokości 17 mln koron, którego udzielił rząd szwedzki w 1980 roku i który został spłacony w 1990. Drukowana wersja składa się z 20 tomów i zawiera 172 tys. haseł. Wersja internetowa zawiera 260 tys. haseł (stan z czerwca 2005). Inicjatorem projektu był rząd szwedzki, który rozpoczął negocjacje z różnymi wydawcami. Negocjacje zakończyły się w 1985, kiedy na wydawcę został wybrany Bra Böcker z Höganäs. Encyklopedia miała uwzględniać kwestie genderowe i związane z ochroną środowiska. Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ostatni w 1996. Dodatkowo w roku 2000 ukazały się trzy dodatkowe tomy. Encyklopedię zamówiło 54 tys. osób. W 1997 roku ukazało się wydanie elektroniczne na CD, a w 2000 pojawiło się wydanie internetowe, które jest uzupełniane na bieżąco.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Przywódcą partii po Leanne Wood jest od 2018 Adam Price.

Założenia Partii[ | edytuj kod]

Plaid Cymru ma pięć głównych celów:

 • Promować rozwój konstytucji w kierunku uzyskania niepodległości Walii w Unii Europejskiej.
 • Zapewnić ekonomiczny dobrobyt, sprawiedliwość cywilną, ochronę środowiska naturalnego.
 • Budować wspólnotę narodową w oparciu o równouprawnienie i respektowanie odmienności kulturowej i tradycyjnej, niezależnie od rasy, narodowości, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, wieku, wyznania, niepełnosprawności lub pochodzenia społecznego.
 • Kreowanie dwujęzycznej społeczności w Walii, promując odrodzenie języka walijskiego.
 • Promowanie wkładu Walii do globalnej społeczności oraz uzyskanie członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona Plaid Cymru
 • Warto wiedzieć że... beta

  Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Samogłoska otwarta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym i X-SAMPA, to a (zwykłe a).
  Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest najwyższym prawodawczym organem w Zjednoczonym Królestwie oraz brytyjskich terytoriach zamorskich. Na jego czele stoi monarcha brytyjski, obecnie królowa Elżbieta II.
  Wolny Sojusz Europejski (ang. European Free Alliance, fr. Alliance libre européenne) (WSE) (zwany również Europa Stu Flag) jest europejską organizacją grupującą ugrupowania polityczne "narodów bez państw". Partie te żądają albo autonomii, albo pełnej niepodległości dla swoich narodów. W Parlamencie Europejskim WSE tworzy wspólną grupę z Zielonymi pod nazwą Zieloni/WSE.

  Reklama