• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plac Konstytucji 3 Maja w Radomiu  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Dom Podworskich w Radomiu – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 37. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.Kościół garnizonowy św. Stanisława Biskupa w Radomiu – rzymskokatolicki kościół garnizonowy w Radomiu. Mieści się przy Placu Konstytucji 3 Maja, w dzielnicy Śródmieście.
  Pomniki[ | edytuj kod]

  Przed kościołem garnizonowym znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza – pomnik w kształcie płyty zbudowany w 1925 roku, zniszczony w czasie okupacji niemieckiej, odbudowany w 1995 roku. We wschodniej części placu, w pobliżu ulicy Żeromskiego, znajduje się pomnik Leszka Kołakowskiego, zaś w zachodniej pomnik Witolda Gombrowicza.

  Ulica Józefa Piłsudskiego, dawniej Szeroka, w czasie wojny Aleje Kasztanowe, później Marcelego Nowotki – ulica Radomia, wytyczona prostopadle do ul. Żeromskiego, jednolita stylowo z zabudową z przełomu XIX/XX w. Neobarok – nurt w architekturze historyzmu, nawiązujący formalnie do baroku, szczególnie w dekoracji elewacji, rozpowszechniony w końcu XIX wieku (od 1880).

  Galeria[ | edytuj kod]

  Pałac Karschów i Wickenhagenów[ | edytuj kod]

 • Widok od strony ulicy Piłsudskiego.

 • Widok od strony placu Konstytucji 3 Maja.

 • Balkon na pierwszym piętrze ryzalitu środkowego.

 • Atlanty podpierające balkon pierwszego piętra ryzalitu środkowego z bramą wjazdową.

 • Ryzalit środkowy pałacu – widok z 1975 roku.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Śródmieście – dzielnica Radomia (znajduje się w jego ścisłym centrum). Obszar zajmowany przez dzielnicę zasadniczo odpowiada terenowi miasta z XX wieku. Niektórzy do Śródmieścia zaliczają także Miasto Kazimierzowskie.
 • | edytuj kod]

 • Widok od strony ulicy Żeromskiego.

 • Kościół garnizonowy jako cerkiew św. Mikołaja – widok z 1915 roku.

 • Budynki przy ul. Żeromskiego[ | edytuj kod]

 • Zburzony po 1945 Dom Pod Amorkiem usytuowany pod nr 31.

 • Widok z placu w kierunku ulicy Focha. Na pierwszym planie widoczna eklektyczna kamienica, usytuowana na rogu ulic Żeromskiego i Focha – widok z 1975 roku.

  Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.Fryz – środkowy, poziomy człon belkowania z reguły leżący między architrawem i gzymsem. Bardzo często zdobiony płaskorzeźbami, był jednym z najbardziej ozdobnych elementów antycznych świątyń.
 • Neorenesansowy gmach dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ulicy Żeromskiego 35.

 • Klasycystyczna kamienica usytuowana na rogu placu i ulicy Żeromskiego.

 • Tablica upamiętniająca radomian poległych w przededniu Rewolucji 1905 roku, umieszczona na ścianie frontowej narożnej kamienicy.

 • Neorenesansowa kamienica Podworskich, tzw. Narodówka, usytuowana przy ulicy Żeromskiego 37.

  Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • Zdobienia fryzu domu Podworskich. • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Marconi (ur. 7 stycznia 1792 w Rzymie, zm. 21 lutego 1863 w Warszawie) – polski architekt pochodzenia włoskiego, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybitniejszych polskich architektów pierwszej połowy XIX wieku.
  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936.
  Pałac Karschów i Wickenhagenów – zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy placu Konstytucji 3 Maja 5. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
  Neorenesans – nurt w architekturze XIX-wiecznego historyzmu, nawiązujący formalnie do architektury renesansowej. W krajach Europy Środkowej nawiązywano przede wszystkim do tzw. renesansu północnego.
  Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego - zabytkowy budynek znajdujący się w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego 35. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.
  Pałac Leopolda Kronenberga zwany też Domem Kronenberga - nieistniejący budynek wybudowany w stylu eklektycznym ("ciężki, renesansowy budynek wzniesiony przez architekta z Berlina" – jak opisywał go przewodnik po Warszawie z 1904.) znajdujący się u zbiegu ulicy Królewskiej i placu Małachowskiego. Został spalony podczas działań wojennych we wrześniu 1939 i rozebrany w latach 1961-1962 w związku z budową hotelu Victoria w 1976.
  Plac (niem. Platz – puste miejsce; z łac. platea – szeroka ulica, bulwar, plac; od gr. πλατεῖα ὁδός – plateia hodos – szeroka ulica) – wolna, niezabudowana przestrzeń miejska, zwykle w kształcie prostokąta lub kwadratu, ograniczona zabudową, ulicami, zielenią, przeważnie wyłączona z ruchu pojazdów. Często plac zdominowany jest przez charakterystyczną budowlę lub ich zespół (obiekty sakralne, gmachy użyteczności publicznej, zamki i pałace), a w jego obrębie znajdują się zazwyczaj pomniki, kolumny, fontanny, słupy ogłoszeniowe i inne obiekty małej architektury.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.644 sek.