Pixel art

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Przykład pixel art

Pixel art – sposób tworzenia grafiki rastrowej za pomocą programów pozwalających na edytowanie obrazów na poziomie pojedynczych pikseli (np. MS Paint, Paint Shop Pro, GIMP).

Funkcje cyklometryczne (funkcje kołowe) – funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych ograniczonych do pewnych przedziałów.PNG (ang. Portable Network Graphics) – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych.

Ograniczenia[ | edytuj kod]

W pixel arcie zwykle korzysta się z niewielkich palet kolorów. Wynika to z historii zastosowań pixel artu na urządzeniach o ograniczonych możliwościach, takich jak starsze konsole do gier lub telefony komórkowe.

Grafika rastrowa – prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.Rzut izometryczny – odwzorowanie przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę, będące jednym z rodzajów rzutu równoległego. Charakteryzuje się tym, że kąt pomiędzy wszystkimi rzutowanymi osiami jest ten sam, co sprawia, że skrócenie perspektywiczne każdej z osi jest takie samo.

„Czyste” pixel arty są z założenia rysowane piksel po pikselu bez używania filtrów. Większość osób uważa, że można korzystać z narzędzi rysujących gotowe kształty jak elipsy, prostokąty i linie oraz używać wypełnienia. Używanie filtrów, takich jak automatyczny antyaliasing powszechnie uważane jest jednak za niedopuszczalne. Pixel art wyróżnia się bowiem sposobem rysowania, a nie jego efektem.

Izometria (gr. isos – równy, métron – miara; także przekształcenie izometryczne, izomorfizm izometryczny) – funkcja zachowująca odległości między punktami przestrzeni metrycznej. W geometrii figury między którymi istnieje izometria (są izometryczne) nazywne są przystającymi.Paint Shop Pro (PSP) – edytor grafiki bitmapowej i wektorowej dla komputerów z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

Obrazy, które nie są rysowane zgodnie z zasadami pixel artu, ale wyglądają jak pixel art nazywane są oekaki. Jednak często, aby przyśpieszyć proces tworzenia grafiki do gier, tworzy się takie obrazy. Dzięki temu, przy mniejszym nakładzie pracy można uzyskać taki sam, lub nawet lepszy efekt.

Grafika 3D (grafika trójwymiarowa) – nazwa jednej z dziedzin grafiki komputerowej, zajmującej się głównie wizualizacją obiektów trójwymiarowych. Nazwa pochodzi od angielskiego sformułowania Three-Dimensional Graphics.JPEG (wym. dżej-peg lub jot-peg) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych (pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.
GIF (ang. Graphics Interchange Format) – format pliku graficznego z kompresją bezstratną (opis niżej) stworzony w 1987 roku przez firmę CompuServe. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji dwustanową przezroczystością.
GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program) – bezpłatny, otwartoźródłowy program do edycji grafiki rastrowej. Pozwala na operacje takie jak m.in. retusz, skalowanie, rysowanie, dodawanie tekstu, umożliwiając pracę na warstwach i kanałach, dostosowywanie interfejsu czy tworzenie skryptów automatyzujących niektóre czynności.
Microsoft Paint (w starszych wersjach Windows Paintbrush lub mspaint) - aplikacja firmy Microsoft w systemach Windows służąca do obróbki grafiki rastrowej.
Dithering (rozsiewanie lub rozpraszanie) – zamierzony efekt zastosowania szumu w celu zniwelowania błędu kwantyzacji zapobiegający efektowi Bandingu. Jest używany zarówno w przetwarzaniu cyfrowego audio i wideo w:
Komputerowa gra strategiczna jest to program służący jako jedno, bądź wieloosobowa gra, w której wygrana zależy nie tylko od losu, ale przede wszystkim od strategii, wiedzy i planowania. Takie gry mogą wymagać od użytkownika np. umiejętności dowodzenia oddziałami wojska lub zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa.

Reklama