Difosforany

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Pirofosforany)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Difosforany (PPi, dawniej: pirofosforany), P
2
O4−
7
– grupa związków chemicznych, soli lub estrów kwasu difosforowego.

Adenozyno-5′-monofosforan (adenozynomonofosforan, AMP) – rybonukleotyd powstający w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5′ adenozyny:Estry (od niem. Essigäther - octan etylu; Essig - ocet i Äther - eter) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.

Anion difosforanowy występujący m.in. w organizmach żywych, zazwyczaj powstaje na drodze hydrolizy ATP do AMP. ATPAMP + PPi

W środowisku wodnym difosforan jest niestabilny i szybko ulega hydrolizie do wodorofosforanów: P
2
O4−
7
+ H
2
O → 2HPO2−
4

w skróconym zapisie: PPi + H
2
O
→ 2Pi

Hydroliza ta sprawia, że rozkład ATP do AMP i PPi jest nieodwracalny oraz że wszelkie reakcje biochemiczne sprzężone z tym rozkładem również stają się jednokierunkowe.

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.
Reklama