Piotr Zakrzewski (matematyk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Andrzej Zakrzewski (ur. 17 września 1958) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w kombinatorycznej i opisowej teorii mnogości oraz jej zastosowaniach w topologii i teorii miary. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań.Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (WMIM UW, MIMUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym na kierunkach:

Życiorys[ | edytuj kod]

Jest synem profesora fizyki Janusza Zakrzewskiego. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień doktorski uzyskał w 1986 na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Guzickiego. Habilitował się w 1993 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Kombinatoryczne warunki istnienia miar niezamienniczych. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 2011. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) – stowarzyszenie zrzeszające osoby związane z matematyką polską. Jego cele, to

Wraz z W. Guzickim napisał podręcznik Wykłady ze wstępu do matematyki. Wprowadzenie do teorii mnogości (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14415-7) oraz ćwiczenia pt. Wstęp do matematyki. Zbiór zadań (wyd. PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14544-7). Swoje prace publikował w takich czasopismach jak m.in. „Journal of Applied Analysis”, „Advances in Mathematics” „Fundamenta Mathematicae”, „Proceedings of the American Mathematical Society” oraz „Topology and its Applications”.

Janusz Zakrzewski (ur. 23 lipca 1932 w Krakowie, zm. 26 października 2008 w Warszawie) – polski fizyk, profesor doktor habilitowany (od 1971), dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1972–1975) i prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1981-1982).Proceedings of the American Mathematical Society - czasopismo naukowe o tematyce matematycznej (miesięcznik) wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie muszą być nie krótsze niż 15 stron. Czasopismo znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. data urodzenia na stronie Sejmu Wielkiego
  2. Prof. dr hab. Piotr Andrzej Zakrzewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-07-22].
  3. prof. dr hab. Piotr Zakrzewski. usosweb.uw.edu.pl. [dostęp 2016-06-18].
  4. prof. dr hab. Piotr Zakrzewski. mimuw.edu.pl. [dostęp 2016-07-14].
  5. Piotr Zakrzewski (strona domowa) (ang.). mimuw.edu.pl. [dostęp 2016-07-22].
  6. Forum Akademickie - Zakrzewscy
  7. Piotr Zakrzewski (ang.). Mathematics Genealogy Project. [dostęp 2016-07-22].
  8. Piotr Zakrzewski (publikacje). mimuw.edu.pl. [dostęp 2016-07-13].
  9. Piotr Zakrzewski (publikacje). bibliografia.icm.edu.pl. [dostęp 2016-07-14].
  10. prof. Piotr Zakrzewski (publikacje). pbn.nauka.gov.pl. [dostęp 2016-07-14].
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.
Warto wiedzieć że... beta

Profesor uczelni, dawniej profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przeznaczone dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub zawodowe. Jest to stanowisko wyższe od adiunkta i niższe od profesora.
Fundamenta Mathematicae” – czasopismo matematyczne założone w 1920 w Warszawie przez polskich matematyków Zygmunta Janiszewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego, członków warszawskiej szkoły matematycznej.

Reklama