Piotr Woyciechowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Maria Woyciechowski (ur. 1966) – polski urzędnik, ekspert ds. służb specjalnych, publicysta, działacz gospodarczy.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich.Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.

Życiorys[ | edytuj kod]

Jest wnukiem Jerzego Wojciechowskiego (1902–1940), adwokata z Kielc, porucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, zamordowanego w Charkowie w ramach zbrodni katyńskiej.

Ukończył studia w zakresie astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w zakresie politologii na Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

W 1992, jeszcze jako student astronomii, był kierownikiem Wydziału Studiów Gabinetu ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza w rządzie Jana Olszewskiego. Wówczas zajmował się opracowaniem tzw. „listy Macierewicza”. W latach 90. był zatrudniony w Senacie RP, w Centertelu, pracował jako pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wojewody katowickiego Marka Kempskiego. Po 2000 był prezesem spółki Gminna Gospodarka Komunalna Ochota w Warszawie. Od 2005 do końca lutego 2006 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Nafta Polska.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Lista Macierewicza – dwie listy przygotowane w MSW w związku z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 r.

Pracował jako ekspert w komisjach Sejmu RP, w tym komisji śledczej w sprawie PKN Orlen. Był wiceprzewodniczącym Komisji Likwidacyjnej WSI i członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI.

Był prezesem zarządu spółki Naftor, członkiem rady nadzorczej Kompanii Węglowej, udziałowcem spółki Horyzont.

W 2013 wygrał proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony spółce Agora w związku z publikacją w „Gazecie Wyborczej”.

Polska Fundacja Narodowa – założona w 2016 w Polsce fundacja utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. Według słów premier Beaty Szydło fundacja „wykorzystując siłę i energię spółek skarbu państwa, będzie budowała polską markę”. W pierwszym roku działalności Fundacji jej założyciele przeznaczyli na jej działalność 100 milionów złotych. Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.

W wyborach samorządowych w 2014 bezskutecznie kandydował do rady powiatu wołomińskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Został publicystą czasopism „Wprost”, „Gazeta Polska Codziennie”. 22 września 2014 tygodnik „Do Rzeczy” opublikował artykuł Sławomira Cenckiewicza i Piotra Woyciechowskiego Tajemnica „Tamizy” – jak prof. Kieżun współpracował z bezpieką, w którym przedstawiono dokumenty świadczące o rzekomej współpracy Witolda Kieżuna ze służbami specjalnymi PRL. Pod koniec 2015 nakładem wydawnictwa Editions Spotkania ukazała się książka pt. Konfidenci, której autorami są Witold Bagieński, Sławomir Cenckiewicz i Piotr Woyciechowski.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (często używany skrót to FUW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego prowadzący badania naukowe i kształcący w dziedzinach:

11 stycznia 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. 16 października 2017 został odwołany przez Radę Nadzorczą PWPW S.A. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W 2017 został członkiem Rady Polskiej Fundacji Narodowej.

Jest związany z miastem Zielonka.

Rząd Jana Olszewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 przez pierwszy w III Rzeczypospolitej wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I kadencji.„Wprost” – polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez Platformę Mediową Point Group. Ukazuje się w formie drukowanej w poniedziałki.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Orange Polska (wcześniej Telekomunikacja Polska i PTK Centertel) – operator telekomunikacyjny, były monopolista, a obecnie dominujący dostawca telefonii stacjonarnej w Polsce. Jeden z największych w Polsce dostawców Internetu i usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Reklama