Piotr Kacejko

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr Antoni Kacejko (ur. 1955) – polski inżynier, specjalista w zakresie elektryki i elektroenergetyki, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Lubelskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

Uniwersytet w Glasgow (ang. University of Glasgow, gael. Oilthigh Ghlaschu) – jeden z czołowych uniwersytetów brytyjskich, założony w 1451, jako historycznie drugi uniwersytet w Szkocji.Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.

Życiorys[ | edytuj kod]

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej, magisterium uzyskał na podstawie pracy pt. Wybrane aspekty metod obliczania zwarć w sieciach elektroenergetycznych przy pomocy maszyn cyfrowych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1982 w oparciu o rozprawę Obliczanie warunków zwarciowych w dużych systemach elektroenergetycznych, w aspekcie wzrostu liczby sprzężonych ze sobą torów linii napowietrznych. Habilitował się w 1999 na tym samym wydziale na podstawie pracy zatytułowanej Analiza systemu elektroenergetycznego w ujęciu obiektowym. 8 czerwca 2006 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Specjalizuje się w analizie systemów elektroenergetycznych, szczególnie w stanach awaryjnych oraz w metodach numerycznych związanych z ich analizą. Jest jednym z twórców programów komputerowych przeznaczonych do obliczeń zwarciowych wykorzystywanego w wielu jednostkach energetyki. Był stażystą na Uniwersytecie w Glasgow, gdzie brał udział w pracach nad przesyłem mocy na duże odległości.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej – drugi pod względem wielkości wydział Politechniki Warszawskiej. Początki historii wydziału sięgają "Katedry Elektrotechnicznej" utworzonej w 1898 roku na Wydziale Mechanicznym. Dawne nazwy: "Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniczny" (od 1915 do 1921), "Wydział Elektrotechniczny" (do 1924), "Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej" do chwili obecnej. Mieści się w kilku gmachach znajdujących się na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej. Władze wydziału oraz dziekanat mieszczą się w Gmachu Głównym przy placu Politechniki 1. Z tego wydziału w 1966 wyłonił się późniejszy Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w swojej macierzystej uczelni w 1979 jako asystent, od 1983 do 1999 był adiunktem, następnie obejmował kolejno stanowiska profesora nadzwyczajnego (2000) i zwyczajnego (2006). Przez sześć lat pracował również w Zakładzie Energetycznym Lublin jako specjalista do spraw informatyki. Brał udział we wdrażaniu projektów związanych ze sterowaniem systemem (Dyster oraz Eurorynek) w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, IEEE (od ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) – organizacja typu non-profit skupiająca osoby zawodowo związane z elektrycznością i elektroniką, a także pokrewnymi dziedzinami. Powstała w 1963 roku, w wyniku konsolidacji Amerykańskiego Instytutu Inżynierów Elektryków (American Institute of Electrical Engineers, AIEE) oraz Instytutu Inżynierów Radiowych (Institute of Radio Engineers, IRE). Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie standardów dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń i formatów komputerowych.

W 2006 został kierownikiem Katedry Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. 13 marca 2012 wybrany na rektora Politechniki Lubelskiej. 9 marca 2016 uzyskał reelekcję na drugą kadencję.

Jest autorem lub współautorem kilku książek oraz ponad 70 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych polskich i zagranicznych, a także kilkudziesięciu raportów dla jednostek energetyki. Za prace naukowo-badawcze związane w wdrażaniem informatyki w energetyce oraz działalność wydawniczą uzyskał kilkukrotnie nagrodę ministra edukacji narodowej. Jest członkiem Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz amerykańskiego stowarzyszenia IEEE.

Metody numeryczne – metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane tą drogą wyniki są na ogół przybliżone, jednak dokładność obliczeń może być z góry określona i dobiera się ją zależnie od potrzeb.Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Politechnika Lubelska – państwowa wyższa uczelnia techniczna w Lublinie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 14. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1726. pośród wszystkich typów uczelni.
Obliczenia zwarciowe (zob. też zwarcie) - obliczenia wykonywane w elektroenergetyce należące do grupy najczęściej wykonywanych obliczeń, do których zalicza się: rozpływy mocy w systemie, analiza zwarć, badania stabilności systemu.
Tadeusz Janowski (ur. 27 sierpnia 1933 w Bogumiłowie) – profesor nauk technicznych, specjalista z zakresu elektrotechniki teoretycznej, maszyn elektrycznych i zastosowania nadprzewodnictwa. Dwukrotny dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL w latach 1973-1975 i 1982-1987.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
Tytuł naukowy profesora, tytuł naukowy – nadawany w Polsce przez prezydenta Polski osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego i przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie (postępowaniu) habilitacyjnym oraz posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Prezydent nadaje tytuł naukowy na wniosek Rady Doskonałości Naukowej (do końca 2020 istnieje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów).

Reklama