Piotr II Bal

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Piotr II Bal herbu Gozdawa – syn Matjasza III, szlachcic polski z Hoczwi, brat Jana, ożeniony z Jadwigą ze Szczekarzowic, podkomorzy sanocki 1598-1620, założyciel Baligrodu (1634), fundator kolegium jezuickiego w Krośnie.

Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.Franciszek Siarczyński, krypt.: F. S.; F. S. P. K.; Fr. S.; S...; X. Fr. Siarcz.; X. S. od Ro... K. B. T. P., (ur. w 12 października 1758 w Hruszowicach, zm. 7 listopada 1829 we Lwowie) – polski ksiądz katolicki, członek zakonu pijarów, kaznodzieja, historyk, geograf, publicysta, edytor, tłumacz i poeta.

Po ojcu odziedziczył wsie Stężnicę wraz zamkiem, Radziową, Łopiennik, Zayszkową wolę, Symkową, Górzankę, Huczwice i Rabe. W młodości odwiedził bawarski Ingolstadt. W mieście tym nawiązał kontakty z ówczesnymi teologami katolickimi o. Jerzym de Valentina i Jakubem Gretscherem, któremu dopomógł Andrzej Bobola (podkomorzy). Według relacji mieli oni przekonać Piotra "o słuszności wierzeń katolickich i spowodować u niego porzucenie kalwinizmu". Ta zmiana wiary i zapatrywań religijnych wpłynęła zapewne na zapis uczyniony w roku 1615 na rzecz zakonu jezuitów w Krośnie kwoty 10000 złp. na budowę kościoła i kolegium.

Andrzej Bobola, herbu Leliwa (ur. w 1540, zm. 27 listopada 1616) – starosta pilźnieński, gniewkowski, dybowski, burgrabia zamku krakowskiego, podkomorzy wielki koronny (od 1607), początkowo dworzanin Jana Tarnowskiego, Zygmunta II Augusta, Henryka Walezego, sekretarz króla Stefana Batorego, oraz od 1599 r.; doradca i sekretarz królewski Zygmunta III Wazy, protektor jezuitów i fundator kościołów.Huczwice - nieistniejąca wieś u stóp Chryszczatej, w gminie Baligród, na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Piotr Bal został opisany m.in. w dziele Kaspra Cichockiego "Alloquiorum Osiecensium libri quinque" (1615). Według Cichockiego Piotr Bal miał również odbudować klasztor w Sanoku wraz z kościołem oraz wspierać tamtejsze kolegium jezuickie. Historyk Franciszek Siarczyński tak opisał działalność podkomorzego Piotra: "Mając swe włości w górach karpackich położone, wiele do oświecenia i uobyczajnienia góralów przyłożył się. On Beszkidy z opryszków oczyścił, on ku bezpieczeństwu mieszkańców od rozboju hultajów, miasto Baligród z zamkiem wystawił i tam żołnierzy utrzymywał, on po wsiach kościoły i szkółki pozakładał, kapłanów osadził".

Czekarzewice Pierwsze – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim, w gminie Tarłów, nad rzeką Kamienną.Jan II Bal herbu Gozdawa, syn Matjasza III, szlachcic polski z Hoczwi, ożeniony z Anną Sienieńską z Sienna, protestant wyznania kalwińskiego.

Potomstwo: synowie Adam i Stefan, córki Anna, Zofia i Agnieszka.

Warto wiedzieć że... beta

Ziemia sanocka (łac. Terra et Districtus Sanociensis) – jedna z większych ziem I Rzeczypospolitej, jednostka ta funkcjonowała w okresie od XIV do XVIII wieku. W jej skład wchodziły późniejsze powiaty: sanocki, brzozowski, leski oraz część powiatów turczańskiego, krośnieńskiego i rzeszowskiego. Ziemia sanocka była częścią województwa ruskiego, w skład którego wchodziły jeszcze ziemia lwowska, ziemia przemyska, ziemia żydaczowska oraz ziemia chełmska i ziemia halicka. Stolicą województwa był Lwów.
Baligród – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Baligród (od 1 stycznia 1999 do 1 stycznia 2002 w powiecie bieszczadzkim), leży w dolinie rzeki Hoczewki. Miejscowość jest siedzibą gminy Baligród oraz rzymskokatolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP należącej do dekanatu Lesko w archidiecezji przemyskiej.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku – rzymskokatolicka parafia z siedzibą w Sanoku, należąca do dekanatu Sanok I diecezji przemyskiej.
Gozdawa (Gozdawita, Gozdowa, Gozdowita, Gozdowo, Gozdzie, Gzdow, Lilium), herb szlachecki; łac. flores liliae in campo rubeo.
Hoczew – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Lesko, nad rzeką San. Od października 1939 do roku sierpnia 1944 wieś była siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.
Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.
Kasper Cichocki (ur. 1545 w Tarnowie, zm. 1616) – kanonik krakowski, kanonik sandomierski, kanonik prebendy mydłowskiej, współtwórca kolegium jezuickiego w Sandomierzu, proboszcz kościoła św. Piotra w Sandomierzu, profesor na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej, obok Piotra Skargi jeden z najwybitniejszych pisarzy kontrreformacji sandomierskiej. Teolog i polemista katolicki.

Reklama