Pieter Kooijmans

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pieter Hendrik Kooijmans (ur. 6 lipca 1933 w Heemstede, zm. 13 lutego 2013 w Wassenaar) – holenderski prawnik, polityk i dyplomata, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, w latach 1993–1994 minister spraw zagranicznych, od 1997 do 2006 sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

Życiorys[ | edytuj kod]

Studiował ekonomię i prawo na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie, doktoryzował się w zakresie prawa w 1964. Pracował jako nauczyciel akademicki na macierzystej uczelni, w latach 1965–1973 był tam profesorem prawa międzynarodowego. Między 1978 a 1997 (z około dwuletnią przerwą w pierwszej połowie lat 90.) zajmował tożsame stanowisko na Uniwersytecie w Lejdzie. Był m.in. członkiem rady Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz wykładowcą tej uczelni, a także członkiem Instytutu Prawa Międzynarodowego.

Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (niderl. Christen-Democratisch Appèl, CDA) – największa partia polityczna w Holandii. Liderem jej jest obecny wicepremier Maxime Verhagen. Została ona założona w 1976, jako unia katolickiej KVP i dwóch partii protestanckich: chrześcijańsko-demokratycznej CHU oraz konserwatywnej ARP. W parlamencie była partią rządzącą (jako część koalicji) od 1980 do 1994 i jest nią ponownie od 2002 (od 2010 jako część koalicji). Od października 2010 współtworzy rząd w koalicji z VVD.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Prowadził równocześnie aktywną działalność polityczną. Należał do Partii Antyrewolucyjnej, z którą w 1980 współtworzył Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny. W latach 1973–1977 pełnił funkcję sekretarza stanu w resorcie spraw zagranicznych, odpowiadając za sprawy dotyczące ONZ i organizacji wyspecjalizowanych. Przewodniczył Komisji Praw Człowieka ONZ w latach 1984–1985, następnie do 1992 był specjalnym sprawozdawcą do spraw tortur.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Od stycznia 1993 do sierpnia 1994 sprawował urząd ministra spraw zagranicznych w trzecim rządzie Ruuda Lubbersa. Od 1997 do 2006 zajmował stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Kawaler Orderu Lwa Niderlandzkiego (1978)
 • Komandor Orderu Oranje-Nassau (1994)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Judge Pieter Hendrik Kooijmans (ang.). icj-cij.org. [dostęp 2018-02-27].
 • Profil na stronie parlement.com (niderl.). [dostęp 2018-02-27].
 • Wolny Uniwersytet w Amsterdamie, Wolny Uniwersytet Amsterdamski (nid. Vrije Universiteit Amsterdam, skrótowiec VU) – holenderski uniwersytet z siedzibą w Amsterdamie, założony w 1880 jako prywatna uczelnia kalwińska (niezależna od państwa i Kościoła, stąd „wolny”), od 1970 finansowany ze środków publicznych. Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Order Lwa Niderlandzkiego (nl.: Orde van de Nederlandse Leeuw) – najwyższe odznaczenie Królestwa Niderlandów nadawane za zasługi cywilne od 1815.
  Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Prawnik – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza.
  Uniwersytet w Lejdzie, Universiteit Leiden - jest najstarszym holenderskim uniwersytetem. Założony w 1575 przez Wilhelma I Orańskiego. Związki rodziny królewskiej z uczelnią pozostają silne, studiowały tam królowe Wilhelmina, Juliana i Beatrycze oraz król Wilhelm Aleksander.
  Haska Akademia Prawa Międzynarodowego – ośrodek nauczania prawa międzynarodowego, który został założony w 1923 roku w Hadze (Holandia). Co roku wykładają tam profesorowie na temat prawa - w języku angielskim i francuskim.
  Komisja Praw Człowieka ONZ (ang. United Nations Commission on Human Rights) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany w 1946 roku. Obecnie już nie funkcjonuje – od 2006 roku jej miejsce zajęła Rada Praw Człowieka ONZ. Komisja Praw Człowieka była podstawowym forum ONZ zajmującym się ochroną i promowaniem praw człowieka.

  Reklama