Pierwsza dama

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pierwsza dama USA Jill Biden
Pierwsza dama Niemiec Elke Büdenbender
Pierwsza dama Francji Brigitte Macron

Pierwsza damahonorowy tytuł przysługujący żonie głowy danego państwa, terytorium, stanu lub prowincji (np. prezydenta). Gdy głowa państwa ma za partnera życiowego mężczyznę, przysługuje mu tytuł pierwszy dżentelmen lub pierwszy kawaler. Tytulaturę taką stosuje się jedynie w ustroju republikańskim.

Konkubinat, kohabitacja – nieformalny związek dwóch osób, pozostających w pożyciu, bez usankcjonowania w świetle prawa jako małżeństwa.Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).

Gdy głowa państwa nie jest w stałym związku, niektóre funkcje pierwszej damy lub kawalera (ale nie tytuł) przejąć może inna bliska głowie państwa osoba, na przykład córka lub bratowa. W latach 2012–2017 w Niemczech miała miejsce nietypowa sytuacja, gdy prezydent federalny Joachim Gauck był żonaty, lecz w separacji z żoną, a rolę pierwszej damy pełniła konkubina prezydenta, Daniela Schadt.

Książę małżonek – określenie męża panującej monarchini, stosowany powszechnie w epoce nowożytnej, który nie dysponuje żadną władzą polityczną, a pełni jedynie funkcję reprezentacyjną. Tradycja nadawania tytułu księcia mężom monarchiń, narodziła się z powodu obawy o próby podważenia pozycji monarchini jako samodzielnej głowy państwa i próby uznania pozycji obu małżonków za równoważną, np. poprzez zastosowanie średniowiecznego prawa (zasada iure uxoris), wedle której małżeństwo z dziedziczką korony dawało mężowi prawo do współrządzenia (koregent). Tak też było np. w przypadku Wilhelma III, króla Anglii, czy Władysława Jagiełły, króla Polski. Epoka nowożytna zna również wyjątki od omawianej praktyki np. w przypadku Filipa II Habsburga, męża królowej Anglii Marii I, oraz Franciszka Burbona męża królowej Hiszpanii Izabeli II, którym to nadano tytuł króla (pot. jako król małżonek). Pełna władza w tych wypadkach jednak, również spoczywała na ich małżonkach. Podobnym przypadek miał mieć miejsce, gdy Królowa brytyjska Wiktoria swojemu mężowi Albertowi chciała nadać tytuł króla, czemu sprzeciwił się brytyjski rząd.Królowa (królowa małżonka) (analogicznie: cesarzowa, wielka księżna, księżna) – kobieta będąca małżonką aktualnie panującego monarchy i nosząca tytuł odpowiadający tytułowi męża (np. małżonka króla – królowa). Istnieją jednak odstępstwa od tej zasady (np. prawosławne małżonki władców nie mogły zostać koronowane i nosić tytułu królowej). Z tytułem tym nie wiąże się jednak żadna władza polityczna, w przeciwieństwie do monarchini panującej. W polskiej terminologii nie ma wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi dwiema odmiennymi funkcjami. Zgodnie z tradycją małżonka monarchy zostaje koronowana.

W monarchiach odpowiednikiem jest królowa małżonka, książę małżonek.

Funkcja pierwszej damy (pierwszego dżentelmena) jest w różnych państwach w różny sposób sformalizowana – jest głównie reprezentacyjna i ceremonialna. W przypadku przyjmowania oficjalnych gości „pierwsza dama” pełni honory pani domu, natomiast przy składaniu oficjalnych wizyt głowa państwa i ona są parą głównych gości. Często pierwsze damy zajmują się promocją działań o charakterze społecznym, charytatywnym, kulturalnym lub podobnym, na przykład poprzez obejmowanie honorowego patronatu nad tego rodzaju inicjatywami.

Tytuł – godność nadawana określonej osobie/grupie osób, podkreślająca jej: pozycję w hierarchii, pełnioną funkcję, czy też urząd, określony zawód, zdobyte wykształcenie, itd. Określony tytuł może być także nadany jako godność honorowa, nadawana w celu podkreślenia zasług, czynów danej osoby, lub też z innych pobudek. Tytuły mogą być kadencyjne, dożywotnie, lub też dziedziczne. Pełny zakres tytułów (tytulatura) podawane są w zależności od stosowanej praktyki względem danego tytułu. Od poprzedniego wieku zaczęto stopniowo upraszczać dane tytulatury oraz zmniejszać zakres ich stosowania, zgodnie z duchem egalitaryzmu.Pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej – nieformalny tytuł grzecznościowy i protokolarny stosowany na określenie małżonki prezydenta Polski.

Polska[ | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Pierwsza dama Polski.
Pierwsza dama Polski Agata Kornhauser-Duda

W Polsce funkcja pierwszej damy wiąże się jedynie z obowiązkami reprezentacyjnymi. Małżonka prezydenta nie ma obowiązku występować publicznie, ale zazwyczaj to czyni.

Pojęcie „pierwsza dama” funkcjonuje w polszczyźnie od niedawna: dopiero w III Rzeczypospolitej zaczęto tak określać żonę prezydenta. W II Rzeczypospolitej określenie to nie funkcjonowało, a w Polsce Ludowej głowa państwa była organem kolegialnym (Rada Państwa).

Joachim Gauck (ur. 24 stycznia 1940 w Rostocku) – niemiecki były duchowny luterański, bezpartyjny działacz polityczny i publicysta. W latach 1990–2000 był prezesem Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi. Od 18 marca 2012 jest prezydentem federalnym Niemiec.Jill Biden (wcześniej Jill Tracy Jacobs) (ur. 5 czerwca 1951 w Hammonton w New Jersey) – amerykańska pedagog. Małżonka wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, od 2009 druga dama Stanów Zjednoczonych.

Od 6 sierpnia 2015 roku tytuł pierwszej damy Polski przysługuje Agacie Kornhauser-Dudzie.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • precedencja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hansi Gauck will von Scheidung nichts wissen (niem.). W: Welt Online [on-line]. welt.de, 22 lutego 2012. [dostęp 2018-02-11].
  2. Ankunft von Bundespräsident Joachim Gauck und Frau Daniela Schadt in Schloss Bellevue (niem.). W: Der Bundespräsident [on-line]. bundespraesident.de, 19 marca 2012. [dostęp 2018-02-11].
  Precedencja – protokolarny porządek pierwszeństwa, występujący w dyplomacji i podczas wydarzeń oficjalnych regulowanych protokołem lub zwyczajem.Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952-1989 Rada Państwa pełniła obowiązki kolegialnej głowy państwa (odpowiednik prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Monarchia (gr. μοναρχία, monarchia – jedynowładztwo) – ustrój polityczny lub forma rządów, gdzie niewybieraną w sposób republikański głową państwa jest jedna osoba, nazywana monarchą. Obecnie monarcha sprawuje władzę zazwyczaj dożywotnio (z wyjątkiem Andory, Malezji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Jego funkcja jest często dziedziczna (z wyjątkiem monarchii elekcyjnych) i zwykle jego stanowisko jest nieusuwalne. Obecnie w wielu państwach z takowym ustrojem politycznym, monarcha pełni jedynie funkcje reprezentacyjne. Kierowanie przez niego polityką jest znikome lub żadne.
  Republika (łac. res publica – dosł. rzecz pospolita, rzecz publiczna, rzecz stworzona pospołu) – zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas.
  Agata Kornhauser-Duda (ur. 2 kwietnia 1972 w Krakowie) – od 6 sierpnia 2015 pierwsza dama RP, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z wykształcenia germanistka, nauczycielka.

  Reklama