• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pier Antonio Micheli

  Przeczytaj także...
  Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.Abiogeneza, samorództwo (łac. generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie – nazwa nadana przez Arystotelesa) – teoria, według której żywe organizmy powstały z materii nieożywionej.
  Uniwersytet we Florencji (wł. Università degli Studi di Firenze , UNIFI) - państwowa włoska uczelnia wyższa z siedzibą we Florencji.

  Pier Antonio Micheli (ur. 11 grudnia 1679 we Florencji, zm. 1 stycznia 1737 tamże) – włoski botanik i mykolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Botaniką interesował się od młodości, jednak nie stać go było na żadne wykształcenie średnie. Zatrudnił się jako ogrodnik w ogrodzie botanicznym we Florencji. Tam wkrótce został asystentem Michała Anioła Tilli, profesora botaniki i dyrektora ogrodu botanicznego. Pod kierunkiem Bruno Tozziego uczył się botaniki i łaciny. Wspólnie założyli czasopismo Società Botanica Fiorentina. W czasopiśmie tym Michelini opisał odkryty przez siebie rodzaj roślin, któremu nadał nazwę Tozzia. B. Tozzi przedstawił go wielkiemu księciu Kośmie III Medyceuszowi. Dzięki finansowemu wsparciu wielkiego księcia w latach 1703–1710 Micheli dużo podróżował i zbierał okazy roślin i grzybów. W 1706 roku został mianowany dyrektorem ogrodów florenckich i profesorem na Uniwersytecie w Pizie.

  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Był kolekcjonerem okazów roślinnych i mineralnych. Podczas jednej z wypraw kolekcjonerskich w 1736 r. nabawił się zapalenia płuc, na które wkrótce potem zmarł we Florencji. Większość okazów zebranych przez Micheliego znajduje się w zielniku Uniwersytecie Florenckim i w Muzeum Historii Naturalnej we Florencji.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Rośliny zarodnikowe (Cryptogamae) - termin zwyczajowy, wywodzący się ze starych poglądów na systematykę botaniczną, według których rośliny zarodnikowe należą do organowców (obok roślin nasiennych) lub do roślin jako dział równoważny roślinom nasiennym. Formalnie grupa ta nigdy nie była traktowana jako takson w ścisłym tego pojęcia znaczeniu, lecz była zgrupowaniem różnych taksonów, których jedyną cechą wspólną była odmienność od nasiennych, na których skupiała się główna uwaga botaników.

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  Jego praca Nova plantarum wydana w 1729 r. była ważnym krokiem w poznaniu grzybów. W pracy tej podał opisy 1900 gatunków roślin i grzybów, z których około 1400 zostało opisanych po raz pierwszy. Wśród nich było 900 grzybów. M.in. opisał takie gatunki grzybów jak Aspergillus, Botrytis, Polyporus, Mucor, Aspergillus, Clathrus. W pracy tej zawarł także informacje na temat „sadzenia, pochodzenia i wzrostu grzybów, śluzowców i roślin pokrewnych” i jako pierwszy wskazał, że grzyby mają ciałka rozrodcze lub zarodniki. Jego praca spotkała się ze sceptycznym przyjęciem przez innych botaników tamtych czasów.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Polyporus P. Micheli ex Adans. (żagiew) – rodzaj grzybów należący do rodziny żagwiowatych (Polyporaceae) jako jej typ nomenklatoryczny. W Polsce reprezentowany przez 10 gatunków.

  Był wiodącym autorytetem w zakresie roślin zarodnikowych. Zauważył, że gdy zarodniki umieszczono na plastrach melona, powstał ten sam gatunek grzybów, z których pochodzą zarodniki. Na podstawie tej obserwacji stwierdził, że grzyby podobnie jak rośliny nie powstają przez samorództwo. Sformułował również system klasyfikacji grzybów z kluczami dla rodzajów i gatunków.

  Alfabetyczna lista skrótów niektórych nazwisk botaników i mykologów umieszczanych w nazwach naukowych roślin. Najczęściej są to autorzy, którzy w publikacjach jako pierwsi ważnie opisali dany takson i nadali mu nazwę systematyczną. Wykaz standardowych skrótów autorów diagnoz taksonomicznych jest publikowany przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew (Authors of Plant Names).WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W nazwach naukowych opisanych przez niego taksonów dodawany jest skrót jego nazwiska P. Micheli.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Giovanni Targioni-Tozzetti Notizie della vita e delle opere di Pier' Antonio Michelli, Editura F. Le Monnier, Florența 1858
  2. Index Fungorum (gatunki) [dostęp 2020-10-03] (ang.).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Uniwersytet w Pizie (wł. Università di Pisa) – jeden z najstarszych i jeden z najsłynniejszych włoskich uniwersytetów. Zlokalizowany jest w Pizie (Toskania). Obecnie wraz z dwoma innymi uczelniami wchodzi w skład grupy pizańskich szkół wyższych (wł: Sistema Universitario Pisano). Uczy się tu prawie 52 tys studentów. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 11 tys absolwentów. Kierunkiem, którego absolwenci Uniwersytetu w Pizie osiągają najwyższy światowy poziom jest w chwili obecnej przede wszystkim informatyka.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Mucor Fresen. (pleśniak) – rodzaj grzybów z gromady sprzężniaków (Zygomycota). Należy do niego około 50 gatunków. Wiele z nich jest szeroko rozprzestrzenionych na świecie i ma duże znaczenie gospodarcze.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.78 sek.