• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pier Andrea Saccardo

  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.
  Uniwersytet w Padwie – jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie, założony w 1222 r. Według danych z 2003 r. na uniwersytecie studiowało ok. 65 tys. osób.
  Opracowana przez Saccardo skala barwna dla zarodników

  Pier Andrea Saccardo (ur. 23 kwietnia 1845 r. w Treviso, zm. 12 lutego 1920 r. tamże) – włoski mykolog i botanik.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w mieście Treviso koło Wenecji. Chodził do liceum w Wenecji, a później ukończył studia w Instytucie Technicznym Uniwersytetu Padewskiego. Tu w 1867 roku uzyskał doktorat, a w 1869 został profesorem historii naturalnej (tak wówczas nazywano biologię). W 1876 r. założył czasopismo Michelia, w którym publikowano prace z zakresu mykologii. W 1879 r. został profesorem botaniki i dyrektorem Ogrodu botanicznego w Padwie.

  Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Praca naukowa[ | edytuj kod]

  Działalność naukowa Saccardo koncentrowała się prawie wyłącznie na mykologii. Opublikował ponad 140 artykułów o grzybach Deuteromycota i Pyrenomycetes. Najbardziej znaną jego pracą jest Sylloge. Umieścił w niej wszystkie nazwy używane wówczas dla grzybów. Sylloge jest nadal jedynym tego rodzaju kompleksowym dziełem. Saccardo opracował także system klasyfikacji grzybów niedoskonałych według koloru i formy zarodników. Do analizy barwy zarodników opracował skalę barwną. System ten był podstawowym systemem stosowanym w taksonomii do czasu opracowania metod analizy DNA.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Opisał wiele nowych gatunków grzybów, jest też twórcą licznych wyższych taksonów grzybów. Przy ich nazwie naukowej umieszczany jest skrót jego nazwiska Sacc.

  Publikacje[ | edytuj kod]

  Największym jego dziełem jest jego praca magisterska Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum (Padwa 1882–90, w dziewięciu tomach), następne wydanie z 1931 r. w 25 tomach. Pozostałe prace

 • Prospetto della Flora Trivigiana (Wenecja 1864)
 • Bryotheca Tarvisina (Treviso 1864)
 • Della storia e letteratura della Flora Veneta (Milan 1869)
 • Sommario d'un corso di botanica (Padwa 1880)
 • Musci Tarvisini (Treviso 1872)
 • Mycologiae Venetae specimen (Padwa 1873)
 • Mycotheca Veneta (Padua 1874–79)
 • Michelis, commentarium mycologicum (Padwa 1877–1882, 2 tomy)
 • Fungi italici autographie delineati et colorati (Padwa 1877–86, 1500 tabel)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jundziłł Józef, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-03-31].
  2. Davis, J. J., Pier Andrea Saccardo", Botanical Gazette, 1920,70(2): s. 156–157
  Ogród botaniczny w Padwie (wł. Orto Botanico di Padova) – ogród botaniczny założony w Padwie w 1545 roku, wpisany w 1997 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Michelia – włoskie czasopismo mykologiczne wychodzące w latach 1877– 1882. Założone zostało przez Pier Andrea Saccardo.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Treviso – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Treviso na Nizinie Weneckiej. Treviso stanowi ośrodek administracyjny tejże prowincji.
  Grzyby niedoskonałe, grzyby anamorficzne, mitosporowe – typ grzybów, u których brak stadium rozmnażania płciowego. Ich stadia konidialne są bardzo podobne do stadiów konidialnych workowców. Obecnie w systematyce grzybów taksonu takiego nie używa się.
  Sordariomycetes O.E. Erikss. & Winka – klasa grzybów workowych (Ascomycota), której typem nomenklatorycznym jest Sordaria. W tzw. "systemie Adla 2012" klad Sordariomycetes jest gałęzią kladu Pezizomycotina.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.