• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pico - Linux

  Przeczytaj także...
  Emulacja (ang. emulation) – programowe symulowanie działania określonego oprogramowania lub platformy sprzętowej przez inny system lub na sprzęcie innego typu.Pine (ang. Program for Internet News & Email) – pełnoekranowy program odczytu i komponowania poczty oraz grup dyskusyjnych działającym w trybie tekstowym. Opracowany został na Uniwersytecie Washington w Seattle. Materiałem "wyjściowym" był program elm, a dla używanego przez pine edytora pico – MicroEmacs. Nazwy pine i pico są nazwami zastrzeżonymi Uniwersytetu Washington.
  Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków, lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.

  Pico – prosty, zorientowany ekranowo edytor tekstu oparty na programie obsługi wiadomości pocztowych Pine. Tak jak w Pine, polecenia wyświetlane są u dołu ekranu. Zapewniona jest też pomoc kontekstowa. Wszystkie znaki bezpośrednio po wpisaniu są wstawiane w tekst.

  Składnia: pico [ opcje ] [ plik ]

  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Polecenia edycyjne wprowadzane są przy pomocy kombinacji klawiszy sterujących [Ctrl+znak]. Jako obejście programów komunikacyjnych usuwających niektóre znaki sterujące, można emulować znaki sterujące, naciskając dwukrotnie ESCAPE, a następnie żądany znak sterujący, np. „ESC ESC c” jest równoważne wprowadzeniu Ctrl-c. Edytor posiada pięć podstawowych funkcji: wyrównywanie akapitów, wyszukiwanie, wycinanie/wstawianie bloków, sprawdzanie pisowni i przeglądarkę plików.

  Opcje do pico[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.607 sek.