• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Peter Berger

  Przeczytaj także...
  Społeczny konstrukcjonizm lub społeczny konstruktywizm – kierunek, jaki wyodrębnił się z socjologii wiedzy i upowszechnił się wraz z rozkwitem teorii postmodernistycznej, zasadzający się na przekonaniu, że ludzie postrzegają rzeczywistość poprzez pryzmat swojej kultury i doświadczeń, przypisując temu, co odnotowują, określone znaczenia, i w związku z tym nikt nie może zaobserwować obiektywnej rzeczywistości, oderwanej od nadawanych znaczeń i kontekstów.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Peter Ludwig Berger (ur. 17 marca 1929 w Wiedniu, zm. 27 czerwca 2017 w Brookline) – amerykański socjolog.

  Kariera akademicka[ | edytuj kod]

  W 1981 został profesorem socjologii i teologii w Boston University, a w 1985 dyrektorem tamtejszego Institute for the Study of Economic Culture.

  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Poglądy i koncepcje[ | edytuj kod]

  Zajmował się przede wszystkim socjologią religii oraz socjologią wiedzy, a także problematyką socjologii ogólnej i przemian świadomości, jakie zachodzą pod wpływem procesu zmiany społecznej. Jego dzieła wpisują się w nurt socjologii fenomenologicznej. Książka napisana przez niego wspólnie z Thomasem Luckmannem, Społeczne tworzenie rzeczywistości wpłynęła na kształtowanie się konstrukcjonizmu społecznego, którego twierdzenia są jednak niezgodne z myślą autorów.

  Terminus – seria wydawnicza Oficyny Naukowej zapoczątkowana w 1993 roku. W ramach serii, która współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, wydawane są dzieła współczesnych, głównie niemieckich i polskich filozofów.Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

  Tłumaczenia prac na język polski[ | edytuj kod]

 • Zaproszenie do socjologii, wyd I: 1988 (seria Logos), 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, wyd X:2004, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ​ISBN 83-01-14086-0​ (Invitation to Sociology 1963)
 • Społeczne tworzenie rzeczywistości, współautor Thomas Luckmann, wyd I: Warszawa 1983, PIW; wyd. II: Warszawa 2010, PWN, seria Biblioteka Socjologiczna, ​ISBN 978-83-01-16376-1​ (The Social Construction of Reality 1966)
 • Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, wyd I: 1997, ​ISBN 83-85527-49-4​, wyd: II 2005, ​ISBN 83-88508-87-3​, Kraków, Wyd. Nomos, (The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion 1967)
 • Rewolucja kapitalistyczna: pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, tł. Zygmunt Simbierowicz, Warszawa 1995, Wyd. Oficyna Naukowa, seria Terminus, ​ISBN 83-85505-35-0​ (The capitalist revolution : fifty propositions about prosperity, equality, and liberty 1986)
 • (red.)Etyka kapitalizmu, tł. Henryk Woźniakowski, posłowie Ryszard Legutko, Kraków 1994, Wyd, Znak Signum, s.196, ​ISBN 83-7006-377-2​ (The Capitalist Spirit: Toward a Religious Ethic of Wealth Creation 1990)
 • Pytania o wiarę. Sceptyczna zachęta do chrześcijaństwa, tł. Jerzy Łoziński, Warszawa 2007, Instytut Wydawniczy „Pax”, s. 285, ​ISBN 978-83-211-1783-6​, (Questions of faith : a skeptical affirmation of Christianity 2003)
 • (z Antonem Zijderveldem) Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem 2010 Wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda, ​ISBN 978-83-61516-50-7​ (In Praise of Doubt. How to Have Convictions Without Becoming a Fanatic 2009)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • socjologia wiedzy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Joseph Berger, Peter Berger, Theologian Who Fought ‘God Is Dead’ Movement, Dies at 88, nytimes.com, 29 czerwca 2017 [dostęp 2017-06-30] [zarchiwizowane z adresu 2017-06-30] (ang.).
  2. Peter Berger, Anton Zijderveld: Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem. Kraków: vis-à-vis/Etiuda, 2010, s. 72. ISBN 978-83-61516-50-7.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zdjęcie Petera Bergera (1)
 • Zdjęcie Petera Bergera (2)
 • International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Fenomenologia – XX-wieczny kierunek filozoficzny, którego głównymi twórcami i reprezentantami są Edmund Husserl oraz Max Scheler (w dużej mierze niezależny od Husserla), a także wytworzona przez ten kierunek metoda badań filozoficznych, stosowana przez filozofów egzystencji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Socjologia wiedzy – dział socjologii szczegółowej analizujący związki między warunkami powstawania wiedzy (nauki) a jej treścią; bada kontekst ich występowania oraz ustala prawidłowości pojawiania się określonych typów myślenia i wiedzy.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.883 sek.