• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pestycydy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Substancja czynna, substancja aktywna - substancja chemiczna, wchodząca w skład leku, która swoim działaniem wywiera wpływ na organizm chorego.Insektycydy polichlorowe są dużą grupa związków chemicznych, głównie weglowodorów w różnym stopniu chlorowanych i o różnej budowie. Zależnie od budowy chemicznej wykazują różną skuteczność w zwalczaniu owadów oraz różną szkodliwość dla człowieka i środowiska.
  Normy prawne[ | edytuj kod]

  Od 1 września 2008 na obszarze UE obowiązują ujednolicone normy w zakresie dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w żywności. W efekcie tego ujednolicenia zwiększy się dopuszczalna ich ilość w produkowanych m.in. na terenie Polski artykułach spożywczych, gdyż dotychczasowe przepisy zabraniają nawet śladowych ilości pestycydów w żywności.

  Nematocydy, środki nicieniobójcze (łac. Nemata – nicienie, occidere – zabijać) – substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania nicieni, używane głównie do ochrony roślin uprawnych, a konkretnie części podziemnych. Stosowane są doglebowo.Karbaminiany – grupa organicznych związków chemicznych – soli i estrów kwasu karbaminowego (H2NCOOH) lub N-podstawionych kwasów karbaminowych (R2NCOOR′).

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Podział pestycydów ma charakter umowny.

  Podział według docelowej grupy stosowania[ | edytuj kod]

 • algicydy – glonobójcze
 • bakteriocydy – bakteriobójcze
 • fungicydy – grzybobójcze
 • herbicydy – chwastobójcze
 • arborycydy/sylwicydy – do niszczenia zbędnych krzewów i drzew
 • regulatory wzrostu roślin – stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin (ang. PGR = Plant Growth Regulator)
 • defloranty – do usuwania nadmiernej ilości kwiatów
 • defolianty – do odlistniania roślin
 • desykanty – do wysuszania roślin
 • regulatory wzrostu owadów – stymulujące lub hamujące procesy życiowe owadów (ang. IGR = Insect Growth Regulator)
 • antyfidanty – hamujące żerowanie lub składanie jaj
 • zoocydy – do zwalczania szkodników zwierzęcych
 • akarycydy – roztoczobójcze
 • atraktanty – zwabiające szkodniki
 • insektycydy – owadobójcze
 • aficydy – mszycobójcze
 • larwicydy – larwobójcze
 • owicydy – zwalczające jaja owadów i roztoczy
 • limacydy – do zwalczania ślimaków nagich
 • moluskocydy – mięczakobójcze
 • nematocydy – nicieniobójcze
 • repelenty – odstraszające szkodniki
 • rodentycydy – gryzoniobójcze
 • talpicydy – kretobójcze
 • synergetyki – potęgujące działanie innej substancji
 • wirocydy – wirusobójcze
 • Podział według budowy chemicznej[ | edytuj kod]

 • insektycydy fosforanoorganiczne
 • insektycydy polichlorowe
 • karbaminiany
 • ditiokarbaminiany
 • pochodne kwasów aryloalkanokarboksylowych
 • pochodne tiazyny
 • pochodne nitrofenoli
 • pochodne mocznika
 • pochodne uracylu
 • związki rtęcioorganiczne
 • związki cyny i miedzi
 • pyretroidy
 • inne
 • Podział według klas toksyczności i okresu | edytuj kod]

  Podział według Cremlyna pestycydów ze względu na klasy toksyczności ostrej wyrażany za pomocą dawki śmiertelnej LD50, czyli dawki w mg/kg masy ciała powodującej śmierć połowy zwierząt doświadczalnych:

  Moluskocydy, środki mięczakobójcze, środki ślimakobójcze, limacydy (łac. molluscus – miękki, caedo – zabijam) – to substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania mięczaków, ślimaków, używane głównie do ochrony roślin uprawnych. Środki bakteriobójcze – substancje chemiczne o działaniu toksycznym dla mikroorganizmów, doprowadzające do ich śmierci. Wśród środków bakteriobójczych można wyróżnić:
 • I klasa – skrajnie toksyczne: poniżej 1 mg/kg
 • II klasa – bardzo toksyczne: 1–50 mg/kg
 • III klasa – umiarkowanie toksyczne: 50–500 mg/kg
 • IV klasa – słabo toksyczne: 500–5000 mg/kg
 • V klasa – praktycznie nietoksyczne: 5000–15000 mg/kg
 • VI klasa – stosunkowo nieszkodliwe: powyżej 15000 mg/kg.
 • Podział według sposobu przemieszczania się i miejsca działania [ | edytuj kod]

 • herbicydy – kontaktowe (powierzchowne), wgłębne, systemiczne (układowe).
 • insektycydy – kontaktowe, żołądkowe, oddechowe.
 • Podział według selektywności[ | edytuj kod]

 • selektywne (wybiórcze)
 • nieselektywne
 • Podział według sposobu wnikania[ | edytuj kod]

 • pobierane tylko przez części nadziemne
 • pobierane tylko przez części podziemne
 • pobierane przez części nadziemne i podziemne
 • Podział według wpływu na odporność roślin[ | edytuj kod]

 • zapobiegawcze
 • doraźne
 • Podział według terminu stosowania[ | edytuj kod]

  Obecność organizmów żywych, w pestycydzie[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • klasyfikacja herbicydów HRAC
 • superchwast
 • Mszyce (Aphidoidea) – nadrodzina owadów w rzędzie pluskwiaków, obejmująca ponad 3,5 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje kilkaset. Występują masowo, żerują na roślinach. W większości są szkodnikami upraw.Chemical Abstracts Service (CAS) – największa na świecie chemiczna naukowa baza danych, będąca własnością American Chemical Society (ACS). CAS to także nazwa instytucji zajmującej się tworzeniem tej bazy danych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Algicydy, środki glonobójcze, środki algobójcze – substancje chemiczne stosowane do zwalczania glonów. Pestycydy czasem zaliczane do herbicydów.
  Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
  Biocydy (gr. bios życie + łac. -cida od caedere zabijać) - związki syntetyczne (np. pestycydy, zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenia naturalnego (np. Albarep – koncentrat czosnkowy o właściwościach repelencyjnych i bakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy, wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwych organizmów w rolnictwie, leśnictwie i przechowalnictwie. Do biocydów należą również chemiczne substancje czynne przenikające ze ścieków przemysłowych do organizmów. Większość biocydów niszczy także pożyteczne organizmy oraz wywołuje niekorzystne zmiany w składzie mikroorganizmów.
  Moluskocydy, środki mięczakobójcze, środki ślimakobójcze, limacydy (łac. molluscus – miękki, caedo – zabijam) - to substancje syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania mięczaków, ślimaków, używane głównie do ochrony roślin uprawnych.
  Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.
  British Standards Institution (BSI) - najstarsza na świecie jednostka zajmująca się tworzeniem norm. Uznawana jest za wiodącą instytucję w zakresie normalizacji i certyfikacji.
  Repelenty inaczej zwane środkami odstraszającymi lub odstraszaczami (łac. repellere – odstraszać, odrzucać) – organizmy żywe, związki chemiczne, urządzenia generujące światło lub dźwięki mające właściwość odstraszania niepożądanych w danym miejscu gatunków. Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) metod ochrony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.813 sek.