• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pesa Bydgostia  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pesa Mazovia (typ 13WE oznaczony serią EN95) – normalnotorowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny produkcji polskiej wyprodukowany przez zakłady Pesa w Bydgoszczy w 2004 roku dla Warszawskej Kolei Dojazdowej w jednej sztuce.Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).
  Konstrukcja[ | edytuj kod]
  Układ miejsc w pociągu
  Wnętrze pierwszej klasy
  Sprzęg

  Bydgostia to czteroczłonowy, jednoprzestrzenny skład przeznaczony do obsługi przewozów pasażerskich międzyregionalnych. Wszystkie człony posiadają po dwie pary drzwi na stronę członu. Drzwi dostosowane są do obsługi peronów od 300 do 1000 mm, przy czym w przypadku niższych peronów wysuwają się stopnie ułatwiające wsiadanie. Pierwszy i ostatni wózek to wózki napędowe 22MNK o rozstawie osi 2500 mm, a wózki pomiędzy członami (w systemie Jakobsa) to wózki toczne 37ANK o rozstawie osi 2500 mm. Średnica kół wynosi 850 mm. Ze względu na sposób połączenia członów ze sobą, nie jest możliwe skracanie i wydłużanie pojazdu w warunkach eksploatacyjnych, jednakże istnieją możliwość łączenia maksymalnie 3 pojazdów w trakcję wielokrotną, choć ze względu na znaczny pobór prądu eksploatuje je się w zestawieniu z maksymalnie dwóch pojazdów.

  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Katowice – dworzec kolejowy oraz największa i najważniejsza stacja kolejowa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego mieszcząca się przy placu Wilhelma Szewczyka w ścisłym śródmieściu Katowic.

  Stosowany jest mieszany układ foteli: rzędami i grupami. W ED74-01 zamontowano 179 stałych i 8 rozkładanych miejsc siedzących w klasie II i 21 w klasie I. Po jego wyprodukowaniu podjęto decyzję o wprowadzeniu pewnych zmian: zmieniono układ wnętrza wagonu a poprzez likwidację wieszaków na rowery oraz wyposażenie w same miejsca pierwszej klasy, tym samym w pozostałych pojazdach zamontowano 161 stałych i 8 rozkładanych miejsc siedzących w klasie II i 33 w klasie I. W 2014 roku podczas naprawy poziomu P4 zdecydowano się ujednolić układ siedzeń w pierwszym egzemplarzu z pozostałymi.

  H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo produkujące pojazdy szynowe założone w 1920 w Poznaniu. W 1997 spółka przyjęła obecną nazwę i weszła w skład grupy H. Cegielski – Poznań, a od 2010 jej wyłącznym akcjonariuszem i właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu.Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.

  W obu skrajnych wagonach znajdują się toalety w systemie zamkniętym oraz dodatkowo w wagonie d przestrzeń dla podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się lub dużym bagażem, w pobliżu której, przy drzwiach są windy dla niepełnosprawnych. Wszystkie człony wyposażone są w klimatyzację, wyświetlacze, system nagłośnienia oraz monitoring.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Trako (pełna nazwa Międzynarodowe Targi Kolejowe Trako) – największe w Polsce i drugie w Europie targi transportu kolejowego. Targi odbyły się w latach 1996, 1998 i 1999 w Gdyni, natomiast począwszy od 2001 wydarzenie ma miejsce w Gdańsku i jest organizowane co dwa lata w ramach Międzynarodowych Targów Gdańskich.

  Pojazdy wyposażone są w standardowe urządzenia automatyki bezpieczeństwa ruchu: czuwak aktywny, samoczynne hamowanie pociągu oraz Radio-Stop.

  Modernizacje[ | edytuj kod]

  Podczas pierwszego przeglądu rocznego w 2008 zmieniono ułożenie siedzeń: w środkowych częściach wagonów pomiędzy przedsionkami zlikwidowano jeden rząd siedzeń, dla zachowania niezmienionej liczby miejsc w skrajnych częściach wagonów zastąpiono ułożenie grupowe rzędowym, dzięki czemu uzyskano miejsce na dodatkowe siedzenia w sąsiedztwie drzwi wejściowych. Dodatkowo w wagonach d dobudowano dwa rozkładane siedzenia w sąsiedztwie WC oraz zmieniono kolorystykę siedzeń w pierwszej klasie tak aby łatwiej je było odróżnić od siedzeń w drugiej klasie.

  Białystok – główna stacja kolejowa posiadająca dworzec kolejowy w Białymstoku. Według kategoryzacji PKP dworzec ma kategorię B.Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).

  W 2009 roku w składach zamontowano dodatkowe siedzenie dla pomocnika maszynisty, dzięki któremu składy mogą przekraczać prędkość 130 km/h.

  Na początku 2014 roku pierwsze składy zaczęły przechodzić czynności utrzymania poziomu 4, podczas których otrzymują barwy PKP IC.

  Eksploatacja[ | edytuj kod]

  PKP Przewozy Regionalne[ | edytuj kod]

  ED74 w malowaniu Przewozów Regionalnych na targach InnoTrans 2008

  16 grudnia 2005 podpisano umowę z PKP Przewozami Regionalnymi na dostawę 11 takich zespołów do obsługi trasy WarszawaŁódź. Zakup pociągów został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Unii Europejskiej oraz wkładu własnego zapewnionego przez budżet państwa.

  Pojazd szynowy – urządzenie transportu lądowego, poruszające po torze kolejowym lub innych systemach szynowych. Ustawa transporcie kolejowym definiuje pojęcie pojazdu kolejowego - jako pojazdu dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach trakcyjnych, a tym samym na wstępie zawęża definicję pojazdu szynowego do pojazdów kolejowych oraz pomija (nie występujące w zasadzie w Polsce) pojazdy szynowe na poduszce magnetycznej. Tak więc pojazdami szynowymi są zarówno pojazdy kolejowe (w tym wąskotorowe), a także tramwaje, metro, kolej przemysłowa (np. kopalniana) oraz część pojazdów liniowych (np. kolejka na Górę Parkową w Krynicy czy na Gubałówkę w Zakopanem).Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.

  Na początku czerwca 2007 roku pierwszy skład został ukończony i skierowany do prób związanych z dopuszczeniem do eksploatacji.

  23 sierpnia 2007 odbyła się oficjalna prezentacja ED74 na dworcu Centralnym w Warszawie, po której skład wyruszył do Łodzi, następnego dnia dwa połączone ED74 obsłużyły pierwszy pociąg rozkładowy. 31 października podpisano aneks do umowy, zwiększający zamówienia do 14 sztuk. 11 początkowo zamówionych składów zostało dostarczonych do końca 2007, a w lecie 2008 dostarczono kolejne 3 wykonane na dodatkowe zamówienie.

  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – polska firma z siedzibą w Bydgoszczy produkująca oraz remontująca pojazdy szynowe dla transportu kolejowego (m.in. lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony) jak i miejskiego (tramwaje).InterCity (skrót IC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (w Polsce przez spółkę PKP Intercity pod nazwą Express InterCity).

  10 października ED74-005 był prezentowane na targach Trako w Gdańsku Oliwie, a od 23 do 26 września 2008 ED74-014 na targach InnoTrans w Berlinie.

  W grudniu 2008 zostały przekazane PKP Intercity do obsługi pociągów Twoich Linii Kolejowych, które zastąpiły zlikwidowane pociągi pospieszne obsługiwane przez PKP Przewozy Regionalne.

  PKP Intercity[ | edytuj kod]

  ED74 w malowaniu PKP IC

  Początkowo składy obsługiwały relację WarszawaŁódź, na potrzeby której zostały zakupione. 29 grudnia 2009 podczas ruszania dwóch sprzęgniętych składów doszło do rozłączenia na sprzęgu samoczynnym. W związku z tym zdarzeniem 5 stycznia 2010 Urząd Transportu Kolejowego do czasu złożenia wyjaśnień i usunięcia awarii zakazał sprzęgania składów. UTK orzekł, że rozłączenie było incydentalne, a system hamowania awaryjnego włącza się samoczynnie i 9 stycznia składy ponownie rozpoczęły jeżdżenie w parach, ale przy obecności maszynisty również w drugim pojeździe. W czasie wakacji w 2010 część składów została skierowana do obsługi relacji Łódź – Terespol. Od 13 grudnia 2010 składy zostały skierowane również do obsługi relacji KrakówBiałystok, Białystok – Katowice, Warszawa WschodniaPoznań, Kraków – Warszawa Wschodnia oraz Katowice – Warszawa Wschodnia. W późniejszym okresie składy obsługiwały również relacje Kraków – Zakopane, Kraków – Wrocław, Warszawa ZachodniaBiała Podlaska oraz Warszawa Zachodnia – Terespol.

  Lokomotywa spalinowa (również spalinowóz) – lokomotywa napędzana silnikiem spalinowym, zazwyczaj czterosuwowym (czasem dwusuwowym np. ST44) silnikiem Diesla.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  W 2011 w leasing zwrotny zostały przekazane 4 ze składów, a rok później kolejne 4.

  W lutym 2015 jedynie 5 z 14 jednostek było sprawnych, wszystkie pozostałe oczekiwały na naprawy okresowe lub bieżące. We wrześniu sprawnych było już 7 jednostek, jednakże przewoźnik zwlekał z wykonaniem napraw pozostałych ze względu na trudność w znalezieniu zastosowania dla taboru tego rodzaju. W listopadzie czynnych było nadal 7 jednostek i kursowały one na trasach łączących Warszawę z Krakowem, Piłą i Terespolem. Pozostałe 7 składów zostało wyłączonych z eksploatacji na przełomie 2013/2014 roku. W 2016 roku prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków poprzez zaniechanie obowiązkowych przeglądów taboru kolejowego.

  InnoTrans – międzynarodowe targi kolejnictwa organizowane od 1996 cyklicznie co dwa lata we wrześniu na terenach Targów Berlińskich.Wrocław Główny – dworzec kolejowy i największa z osobowych stacji kolejowych we Wrocławiu. Jeden z nielicznych w Polsce, który ma halę peronową. Położony na liniach kolejowych prowadzących z południowego wschodu (Opole oraz Lubliniec) i południa (Świdnica oraz Kłodzko) na zachód (Jelenia Góra oraz Legnica), północ (Poznań) i północny zachód (Głogów), a przez stację Wrocław Nadodrze – na północny wschód (Oleśnica).

  W 2014 różni operatorzy starali się pozyskać od PKP Intercity niewykorzystywane składy serii ED74, ale wówczas nie doszło do zmiany ich właściciela. W kwietniu 2016, po zakupieniu innych EZT, przewoźnik zapowiedział sprzedaż pojazdów ze względu na ich niewystarczające dostosowanie do ruchu dalekobieżnego. Planowano, że najpierw sprzedanych zostanie 7 składów, pod koniec 2016 kolejne 3, a ostatnie 4 w II kwartale 2017. Wówczas w eksploatacji pozostawało 5 pojazdów tej serii, które obsługiwały połączenia z Krakowa Płaszowa do Łodzi Kaliskiej, Terespola i Białegostoku. Pod koniec sierpnia w ogłoszonym przez PKP Intercity dialogu technicznym brały udział Koleje Małopolskie, Przewozy Regionalne i Koleje Śląskie. KMŁ były zainteresowane zakupem wszystkich 14 składów ED74 i rozpoczęły negocjacje z PKP IC, PR złożyły ofertę na dzierżawę wszystkich pojazdów z możliwością ich późniejszego wykupu, zaś KŚ nie złożyły żadnej oferty.

  Spalinowy zespół trakcyjny (szt) – pociąg złożony zawyczaj z dwu lub więcej wagonów (członów), z których przynajmniej jeden wyposażony jest we własny napęd spalinowy i które nie są rozłączane podczas eksploatacji. Przystosowany jest do przewozu pasażerów. Zespół trakcyjny zazwyczaj zdolny jest do zmiany kierunku jazdy bez zmiany czoła dzięki wyposażeniu w kabiny sterownicze na obu końcach.Samoczynne hamowanie pociągu (SHP) - urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

  17 października 2016 spółka PKP Intercity ogłosiła zamiar zbycia 14 EZT serii ED74. Wówczas wszystkie pojazdy znajdowały się w Krakowie Bieżanowie i połowa z nich była czynna, zaś pozostałych 7 jednostek oczekiwało naprawy P4. W rozkładzie jazdy 2016/2017 składy zostały skierowane jedynie do obsługi połączenia Wit Stwosz relacji Kraków GłównyTerespol.

  Sterowanie wielokrotne (sterowanie ukrotnione) – sterowanie dwoma lub większą liczbą pojazdów trakcyjnych (np. lokomotyw) z jednego z nich (zwykle pierwszego), stosowane w celu zwielokrotnienia mocy, siły pociągowej (lokomotywy) lub pojemności (EZT). Dla jego realizacji konieczna jest zgodność układów sterowania oraz charakterystyk łączonych pojazdów trakcyjnych. W warunkach polskich ukrotnić można ze sobą jedynie lokomotywy tego samego typu (nie serii – np. są różnice pomiędzy lokomotywami EU07 wyprodukowanymi przez PaFaWag i zakłady HCP) lub zgodne ze sobą EZT (np. EN57 i EN71). Na świecie stosowane są rozwiązania umożliwiające połączenie ze sobą pojazdów różnych serii i typów (np. ujednolicony nastawnik na kolejach amerykańskich). Sterowanie ukrotnione jest także wykorzystywane w składach push-pull, w którym to wagony i lokomotywa są połączone przewodem sterowania ukrotnionego.Łódź Fabryczna – dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r. Według klasyfikacji PKP, przed zamknięciem ze względu na przebudowę, miał kategorię B. Znajduje się w centrum Łodzi.

  Na początku grudnia 2016 przewoźnik analizował złożone oferty i założył, że sprzedaż pojazdów zostanie sfinalizowana do połowy 2017. Ostatecznie pod koniec kwietnia 2017 PKP Intercity unieważniło postępowanie na sprzedaż składów i zdecydowało, że jednostki zostaną przywrócone do ruchu. W październiku przewoźnik poinformował, że wszystkie zespoły serii ED74 przejdą naprawę poziomu P5 wraz z modernizacją, po której będą stacjonować we Wrocławiu i zostaną skierowane do obsługi pociągów kategorii InterCity z Wrocławia do Lublina i Kielc oraz z Krakowa do Lublina. Zainteresowanie wykonaniem tych napraw wyraziła Pesa i Fabryka Pojazdów Szynowych. W styczniu 2019 otwarto oferty w przetargu na modernizację jednostek, jedyną ofertę złożył producent (Pesa), jednak zaoferowana cena okazała się wyższa od kosztu zakupu nowych składów. 27 czerwca 2019 roku podpisano umowę na modernizację 14 zespołów serii ED74, która ma trwać do 48 miesięcy. Jeszcze zanim doszło do podpisania umowy rozpoczął się transport jednostek z Krakowa Prokocimia, gdzie stały odstawione, do zakładów w Mińsku Mazowieckim.

  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:Lublin (czasem jako Lublin Główny) – najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Stacja węzłowa w Lublinie, znajdująca się przy placu Dworcowym, jest dworcem o największej liczbie odprawionych pasażerów we wschodniej Polsce. Zabytkowy dworzec, przez wielu uważany za ścisłą czołówkę Polski jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, wybudowany został w roku 1877. Do dzisiejszego stanu doprowadził go 10-letni remont.

  10 grudnia 2017, wraz z wprowadzenie nowego rozkładu jazdy, jednostki skierowano wyłącznie do obsługi połączenia TLK Kinga relacji Kraków – Warszawa przez Kielce i Radom. W czerwcu połączenie TLK Kinga została zlikwidowane, a jednostki skierowano do obsługi TLK Cyryl Kraków – Poznań, gdzie kursowały do końca wakacji 2018. Po wakacjach jednostki ponownie zaczęły obsługiwać przywrócone połączenie TLK Kinga. Na przełomie lipca i sierpnia 2019 jedna jednostka została skierowana do obsługi IC Galicja relacji Przemyśl – Kraków.

  Poznań Główny – dworzec kolejowy w Polsce sklasyfikowany przez PKP w kategorii A. Położony w centrum Poznania, przy ul. Dworcowej, na terenie pomiędzy ulicami: Zachodnią, Głogowską, Mostem Dworcowym, Przemysłową i Spichrzową (dawniej również ul. Składową na terenie tzw. Wolnych Torów).Prywatyzacja – akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia. Prywatyzacja może się odbywać poprzez uwłaszczenie lub sprzedaż.

  Odbiór[ | edytuj kod]

  ED74 spotkały się z wieloma słowami krytyki związanymi ze zbyt małą liczbą toalet, brakiem przedziałów czy niewygodnymi, zbyt ciasno ułożonymi siedzeniami. Należy mieć jednak na uwadze, że składy były projektowane z myślą o krótkich połączeniach do 90 minut jazdy, stąd charakterystyczne, krytykowane ze względu na swój kształt fotele. Zostały tymczasem skierowane do obsługi połączenia Warszawy z Łodzią, gdzie ze względu na remonty przejazd trwał do 2015 roku około 2 godzin, a później zostały skierowane do jeszcze dłuższych relacji. Dodatkowo, zwłaszcza w początkowym okresie, szwankowała elektronika, ogrzewanie i wysuwane stopnie.

  Leasing zwrotny – rodzaj umownego stosunku cywilnoprawnego. Przedsiębiorca, który poszukuje środków na prowadzenie działalności może je uzyskać przez pożyczkę hipoteczną lub zdecydować się na leasing zwrotny polegający na tym, że leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy a następnie oddaje mu ją na podstawie umowy leasingu, zazwyczaj na okres 10 lat. Transakcję taką można sfinalizować w ciągu trzech tygodni. Kiedy umowa leasingu wygaśnie przedsiębiorca może ponownie stać się właścicielem nieruchomości. Leasing zwrotny można zawierać jako operacyjny lub finansowy.Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Twoje Linie Kolejowe (skrótowiec TLK) – nazwa handlowa (marka) dziennych oraz nocnych pociągów pospiesznych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity S.A. od 4 kwietnia 2005. Głównym konkurentem pociągów są dwie marki Przewozów Regionalnych - interREGIO oraz REGIOekspres.
  Lista pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych i wagonów elektrycznych eksploatowanych w Polsce w ruchu planowym.
  Koleje Śląskie, (identyfikator literowy – KSL) – przewoźnik kolejowy, powołany 17 lutego 2010 przez samorząd województwa śląskiego. Firma świadczy usługi transportowe na terenie województwa śląskiego. Od 9 grudnia 2012 spółka przejęła od Przewozów Regionalnych obsługę niemal wszystkich regionalnych połączeń kolejowych w województwie śląskim.
  Kraków Główny – dworzec kolejowy w Krakowie, obsługujący pociągi pasażerskie wszystkich rodzajów. Według kategoryzacji PKP ma najwyższą kategorię A.
  Wagon spalinowy (określany także jako wagon motorowy) – wagon silnikowy z własnym źródłem napędu w postaci silnika spalinowego.
  Terespol - stacja kolejowa położona w Terespolu w woj. lubelskim przy granicy z Białorusią (jest to ostatnia stacja po polskiej stronie granicy). Położona jest na międzynarodowej linii kolejowej E 20 Berlin-Moskwa. Stacja posiada 3 perony i bocznice towarowe.
  Warszawa Centralna – najważniejszy dworzec i stacja kolejowa w Warszawie. Znajduje się w Śródmieściu, w Alejach Jerozolimskich 54, u zbiegu z al. Jana Pawła II i ul. Emilii Plater, nad tunelem średnicowym, łączącym dworzec z sąsiednimi stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Według kategoryzacji PKP, dworzec ma najwyższą kategorię, A.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.119 sek.