Perydotyty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Perydotyt

Perydotyty – ultrazasadowe (melanokratyczne) skały głębinowe. Zawierają mniej niż 45% krzemionki, składają się głównie z mineralnego oliwinu (40–100%), w mniejszym stopniu z piroksenów (0–60%) i innych minerałów.

Komin hydrotermalny (ujście hydrotermalne, komin geotermalny) – położone na dnie oceanów miejsca erupcji gorącej wysoko zmineralizowanej wody, zawierającej również gazy wulkaniczne.Serpentynit – skała metamorficzna utworzona w strefie epi metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia, powstała w wyniku metasomatozy hydrotermalnej. Nazwa pochodzi od minerałów serpentynowych, które są głównym składnikiem tej skały. Opisana w 1823 roku przez A. von Humbolta (łac. serpens – żmija, wąż – z uwagi na ich częste plamiste zabarwienie, a także żyłkową i falistą budowę).

Dotychczas uzyskiwane dane eksperymentalne, geofizyczne i petrologiczne wskazują, że skały te są głównym materiałem budującym płaszcz Ziemi.

W Polsce przeobrażone perydotyty – serpentynity – występują na Dolnym Śląsku.

Ciekawostki[ | edytuj kod]

Z perydotytem związana jest jedna z teorii biogenezy. Zakłada ona, że w procesie przekształcenia się perydotytu w serpentynit, z dwutlenku węgla powstają związki organiczne, które mogły być niegdyś podstawą do powstania pierwszych organizmów żywych. Warunki odpowiednie do reakcji serpentynizacji są spełnione w przypadku układów hydrotermalnych, gdzie występuje woda bogata w węglan wapnia o silnie zasadowym pH oraz o temperaturze ok. 90 °C. Przykładem takiego układu jest tzw. zaginione miasto.

Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wacław Ryka, Anna Maliszewska, Słownik petrograficzny, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0150-9, OCLC 69507580.
 • Andrzej Bolewski, Włodzimierz Parachoniak, Petrografia, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1982, ISBN 83-220-0173-8, OCLC 749339255.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ScienceDirect, www.sciencedirect.com, DOI10.1016/b0-08-043751-6/02002-8 [dostęp 2019-04-29].
  2. ScienceDirect, www.sciencedirect.com, DOI10.1016/b0-08-043751-6/02123-x [dostęp 2019-04-29].
  3. ScienceDirect, www.sciencedirect.com, DOI10.1016/b0-08-043751-6/02004-1 [dostęp 2019-04-29].
  4. ScienceDirect, www.sciencedirect.com, DOI10.1016/b0-08-043751-6/02005-3 [dostęp 2019-04-29].
  5. Alexander S. Bradley: Życiodajne Głębiny, Świat Nauki styczeń 2010, s. 32-37


  Biogeneza (gr. bíos – życie, génesis – pochodzenie, stawanie się) – zagadnienie pochodzenia życia będące przedmiotem badań naukowych oraz rozważań religijnych i filozoficznych.Ditlenek krzemu (nazwa Stocka: tlenek krzemu(IV); krzemionka), SiO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym krzem występuje na IV stopniu utlenienia.
  Warto wiedzieć że... beta

  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Płaszcz – warstwa Ziemi o grubości ok. 2900 km, leżąca pomiędzy skorupą a jądrem. W skład płaszcza wchodzi ok. 70% objętości skał ziemskich (materii ziemskiej). Ze względu na swoją dominującą pozycję w bilansie masy Ziemi płaszcz spełnia kluczową rolę w procesach uwalniania się energii z wnętrza Ziemi, jest m.in. silnie sprzężony z procesami tektoniki płyt.

  Reklama