Paulin z Yorku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Paulin, biskup z Yorku (zm. 10 października 644 w Rochester) – rzymski misjonarz, apostoł Nortumbrii, pierwszy biskup Yorku, święty Kościoła katolickiego.

Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.Beda, zwany Czcigodnym lub Wspaniałym, łac. Venerabilis, sang. Bǣda lub Bēda (ur. 672 w Wearmouth k. Sunderlandu w Anglii lub 673, zm. 25 maja 735 w Jarrow) – anglosaski mnich i benedyktyn, prezbiter, związany z klasztorami w Wearmouth oraz Jarrow w Nortumbrii (obecnie klasztor Wearmouth-Jarrow ), wszechstronny uczony.

Życiorys[ | edytuj kod]

Większość informacji dotyczących życia i działalności Paulina pochodzi z przekazów Bedy Czcigodnego. Początkowo Paulin był zakonnikiem w rzymskim klasztorze Monte Celio. W 601 roku papież Grzegorz I polecił mu, i Mellitowi z Canterbury, udać się do Nortumbrii by pomóc św. Augustynowi w chrystianizacji tamtejszej ludności. Kiedy dotarł do Anglii, zatrzymał się w Kent, gdzie miało dojść do ślubu króla Edwina i Etelburgi, siostry króla Kentu, Eadbalda. Król Edwin był wówczas poganinem i został ochrzczony (12 sierpnia 627), natomiast Paulin został kapelanem na dworze królewskim. Tuż przed wyjazdem z Kent, Justus z Canterbury udzielił Paulinowi sakry biskupiej. Wkrótce potem, nowy biskup osiedlił się w Yorku, gdzie postanowił założyć swoją stolicę biskupią. Prowadził wówczas działalność ewangelizacyjną, udzielał sakramentów i organizował budowę kościołów oraz kaplic. Udzielił także sakry Honoriuszowi z Canterbury.

Edwin (ur. ok. 584, zm. 12 października 632 lub 633) – król Nortumbrii od 616, męczennik chrześcijański i święty Kościoła katolickiego i anglikańskiego.Rochester - miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia), w hrabstwie ceremonialnym Kent, na terenie jednolitej jednostki administracyjnej (unitary authority) Medway, położone ok. 45 km od Londynu, nad estuarium rzeki Medway. W przeszłości miasto posiadało status city. Przez wiele lat w Rochester mieszkał angielski pisarz Karol Dickens.

12 października 632 król Edwin poległ w bitwie pod Hartfield walcząc przeciw Cadwallonowi i Pendzie. Wówczas Paulin zabrał dzieci króla i uciekł do Kent, a następnie do Rochester, gdzie został biskupem i otrzymał paliusz w 644. Etelburga natomiast uciekła do Francji, gdzie została ksienią w Faremoutiers.

Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. ‏abba‎ – „ojciec”) – wyższy przełożony w męskich zakonach katolickich należących do kręgu zakonów mniszych. Odpowiednikiem w zakonach żeńskich jest ksieni.Kapelan – duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Kapelanem nazywany bywa także duchowny diecezjalny bądź zakonny pomagający biskupowi przy czynnościach biskupich i będący jego sekretarzem.

Paulin jest czczony jako święty. Jego wspomnienie liturgiczne jest obchodzone w dies natalis – 10 października.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • wstawiennictwo świętych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. St. Paulinus, Archbishop of York (ang.). Catholic Encyclopedia. [dostęp 2013-09-29].
  2. Piotr Drzyzga: Apostoł Nortumbrii - św. Paulin z Yorku. Portal kościół.wiara.pl, 2009-08-07. [dostęp 2013-11-24].
  3. Paulin, biskup Yorku (pol.). Deon.pl. [dostęp 2013-09-29].
  Poganie − określenie używane wobec wyznawców religii niemonoteistycznych, głównie politeistycznych i animalistycznych.Dictionary of National Biography (DNB) – słownik biograficzny stanowiący standardowy punkt odniesienia w dziedzinie biografii znanych postaci brytyjskiej historii, publikowany od 1885. W 1996 Uniwersytet Londyński opublikował wolumin korekcji zebranych na podstawie Biuletynu Instytutu Badań Historycznych. Zaktualizowany Oxford Dictionary of National Biography (ODNB) został opublikowany 23 września 2004 jako 60-tomowe wydawnictwo i publikacja on-line.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zakon mniszy, zakon kontemplacyjny (z gr. μοναχός monachos – samotnik, z łac. contemplare – wpatrywać się) – katolicka i prawosławna forma życia zakonnego, polegająca w pierwotnej wersji na całkowitym odcięciu się od świata zewnętrznego i życie w całkowitym odosobnieniu lub w nielicznej zamkniętej wspólnocie, poświęcone prawie wyłącznie modlitwie i kontemplacji Boga.
  Chrystianizacja – proces wypierania rodzinnych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.
  Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.
  Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26). Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20).
  Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez niego osobiście i „wysłanych” do głoszenia jego nauk. Samo pojęcie występuje też w Nowym Testamencie na określenie innych osób.
  Święta Etelburga (ur. koniec VI w., zm. 647 r.) była drugą żoną króla Northumbrii Edwina. Była córką Ethelberta króla Kentu i merowińskiej księżniczki Berty, jak również siostrą Eadbalda i Edburga. Małżeństwo Ethelburgi z Edwinem w 625 r. wpłynęło na przyjęcie chrześcijaństwa przez północną Anglię. Jak relacjonuje Beda, Eadbald zgodził się na oddanie siostry Edwinowi za małżonkę pod warunkiem, że będzie jej wolno nadal praktykować chrześcijaństwo. W związku z tym w Northumbrii towarzyszył jej osobisty kapelan, Paulinus. Edwin przyjął chrześcijaństwo dwa lata po ich ślubie i zbudował pierwszą katedrę w Yorku, gdzie przyjął chrzest. Ethelburga odegrała ważną rolę w chrystianizacji Northumbrii. Beda Czcigodny odnotował, że papież Bonifacy V słał listy i dary Edwinowi i jego żonie. Ethelburga i Edwin mieli czworo dzieci: Eanfleda z Deiry (Eanfled of Deira), Ethelhun, Wuscfrea, Edwen z Llanedwen.
  Dies natalis (łac. dzień narodzin) – obyczaj wywodzący się z rzymskiego zwyczaju wspominania śmierci bliskich zmarłych (łac. anniversarium), przejęty przez chrześcijan, któremu nadali oni odmienne znaczenie i charakter.

  Reklama