Pasmo Babicy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Widok z góry Chełm na Pasmo Barnasiówki i wschodnią część Pasma Babicy

Pasmo Babicy – najdalej na północ wysunięte pasmo wzniesień Beskidu Makowskiego. Najwyższym szczytem jest Babica (728 m).

Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Skawa (w górnym biegu Wsiowy Potok) – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich: przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości znajduje się na terytorium województwa małopolskiego.

Pasmo Babicy ciągnie się od ujścia Jachówki do Paleczki w Budzowie w kierunku północno-wschodnim, niemal aż do ujścia Bysinki do Raby w Myślenicach. Jest silnie wydłużone i dobrze oddzielone od sąsiednich pasm dolinami potoków. Od południowo-wschodniej strony są to płynące w przeciwne strony potoki Trzebuńka i Jachówka, od północno-zachodniej również płynące w przeciwnych kierunkach potoki Paleczka i Gościbia oraz Bysinka. Potoki po tej samej stronie pasma płyną w przeciwnych kierunkach, gdyż w poprzek przez Pasmo Babicy, generalnie południkowo, biegnie dział wodny między dorzeczami Raby i Skawy: Bysinka i Trzebuńka należą do dorzecza Raby, natomiast Paleczka, Jachówka i Gościbia – do dorzecza Skawy. Dział ten biegnie od Przełęczy Sanguszki po Przełęcz Szklarską. Przełęcze te są jedynym lądowym połączeniem Pasma Babicy z sąsiednimi terenami, poza tym z wszystkich stron otoczone jest ono potokami i rzekami.

Raba – jest rzeką w południowej Polsce, płynie przez województwo małopolskie, w 86% znajduje się w strefie karpackiej.Cis pospolity (Taxus baccata L.) – gatunek wiecznie zielonego iglastego drzewa lub dużego krzewu z rodziny cisowatych. Występuje naturalnie w Europie; na północy do południowej Skandynawii, na wschodzie do Iranu (w Azji) oraz w północnej Afryce (Algieria). Największe osobniki znane są z Kaukazu i Szkocji. Na Kaukazie rosną do wysokości ok. 2000 m n.p.m., osiągając wysokość do 25 m i średnicę w pierśnicy do 150 cm. W Szkocji (Fortingall) osiągają do 32 m wysokości i 9 m obwodu pnia.

Pasmo Babicy ma wyrównany grzbiet i mało wybitne szczyty. Większe z nich, w kierunku od zachodu na wschód to: Bucznik (634 m), Jachowska Góra (642 m), Krowia Góra (617 m), Kijówka (615 m), Szklana Góra (576 m), Babica (728 m), Kamienna (551 m), Trzebuńska Góra (625 m), Sularzowa (617 m), Dział (616 m), Nychówka (511 m), Plebańska Góra (540 m).

Południk geograficzny – linia na powierzchni Ziemi o kształcie zbliżonym do półokręgu, która łączy oba bieguny, o długości ok. 20 tys. km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik. Południkiem miejscowym (danego punktu Ziemi) jest południk przechodzący przez dane miejsce. Żaden z południków nie jest szczególnie wyróżniony. Za południk początkowy (zerowy) przyjęto w 1884 roku południk przechodzący przez obserwatorium w Greenwich. Płaszczyzna południka 0° i 180° dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią.Przełęcz Szklarska - przełęcz w Beskidzie Makowskim między Pasmem Koskowej Góry a Pasmem Babicy, położona pomiędzy szczytami Babicy (728 m n.p.m) a Skorutówki (660 m n.p.m). Oddziela dolinę Jachówki od doliny Trzebuńki. Poniżej przełęczy w kierunku zachodnim znajduje się wieś Bieńkówka, natomiast w kierunku wschodnim wieś Trzebunia. Przez przełęcz nie prowadzą żadne znakowane piesze szlaki turystyczne, prowadzi natomiast lokalna droga łącząca Stróżę (DK 7 "Zakopianka") z Budzowem i Zembrzycami (DK 28).

Dolne partie stoków Pasma Babicy są bezleśne, zajęte przez pola uprawne i zabudowania miejscowości rozłożonych w dolinie potoków oddzielających to pasmo od sąsiednich pasm. Grzbiet jest porośnięty lasem, ale i tutaj zdarzają się widokowe polany, z których roztaczają się panoramy widokowe. To pozostałości dawnych pól uprawnych i pastwisk, obecnie już nieużytkowane rolniczo i stopniowo zarastające lasem. W lesach tych znajdują się dwa obiekty chronione: duży rezerwat przyrody Las Gościbia i dwa liczące sobie po około 700 lat cisy, zwane Cisami Raciborskiego, będące pomnikami przyrody.

Gościbia – rzeka w województwie małopolskim prawy dopływ Skawinki o dł. 7,5 km i powierzchni dorzecza 19 km². Jej żródła znajdują się na zboczach Babicy w Rezerwacie Gościbia na wysokości 680 m n.p.m. W zasadzie Gościbię tworzy siedem podobnej wielkości potoków które ostatecznie się łączą na wysokości 384 m n.p.m. Miejscami Gościbia pokonuje kilkanaście metrów wysokości, efektem są wodospady. W dolnym biegu założony został zbiornik retencyjny ujęcia wody dla miasta i gminy Sułkowice. Największy dopływ to Jasieniczanka (prawy). Poniżej, na wysokości gimnazjum w Sułkowicach powstał zalew rekreacyjny. Rzeka kończy bieg na wysokości 279 m n.p.m..Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

Grzbietem Pasma Babicy z miejscowości Palcza do Myślenic prowadzi znakowany czerwono szlak turystyczny. W okolicach Działu dołącza do niego zielony szlak z sąsiedniego Pasma Koskowej Góry, tutaj kończący swój bieg. Szlaki turystyczne szlak turystyczny czerwony Palcza – Pasmo Babicy – Myślenice szlak turystyczny zielony odcinek: Trzebunia – skrzyżowanie z czerwonym szlakiem na Paśmie Babicy

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  2. Beskid Makowski. Mapa 1:50 000. Compass. ISBN 978-83-60240-37-3.
  3. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].
  4. Cisy (Taxus baccata L.) (pol.). 2002-11-04. [dostęp 2010-05-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-06-12)].
Pasmo Koskowej Góry – jedno z pasm górskich w Beskidzie Makowskim. Najwyższym szczytem jest Koskowa Góra (866 m), od której pochodzi nazwa pasma.Chełm (614 m) – wznoszący się nad Myślenicami szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny. Pasmo to budzi wiele kontrowersji wśród geografów. Według Jerzego Kondrackiego należy do Beskidu Wyspowego, na mapach i w przewodnikach turystycznych zaliczane jest czasami do Beskidu Makowskiego. Ostatnio niektórzy geografowie zaliczają to pasmo do niedawno wyodrębnionego nowego regionu – Beskidu Myślenickiego.
Warto wiedzieć że... beta

Palcza – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Budzów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
Babica (734 m n.p.m.) - szczyt w Beskidzie Makowskim. Wznosi się w paśmie Sularzówki i Babicy, oddzielającym kotlinę wsi Budzów i potoku Paleczka od doliny Raby i Myślenic. Zalesiona: porastające ją lasy wchodzą w skład jednego z najbardziej zwartych kompleksów leśnych na terenie Beskidu Średniego. Przez szczyt przebiega czerwony szlak turystyczny – tzw. Mały Szlak Beskidzki.
Cisy Raciborskiego – nazwą tą określa się dwa egzemplarze starych cisów, rosnących na północno-zachodnim stoku Babicy, na terenie wsi Harbutowice. Drzewa są chronione jako pomniki przyrody.
Przełęcz Sanguszki – przełęcz w Beskidzie Makowskim na wysokości 440 m n.p.m. między szczytami Niculowej (557 m n.p.m.) i Kopytówki (549 m n.p.m.) od północy oraz Krowiej Góry (617 m n.p.m.) od południa, a także miejscowościami Harbutowice i Palcza.
Rezerwat przyrody Las Gościbia - rezerwat przyrody o powierzchni 282,46 ha, położony w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Sułkowice. Został utworzony w roku 2001.Rezerwat w całości położony w miejscowości Harbutowice.
Myślenice – miasto powiatowe w woj. małopolskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Myślenice. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
Szklana Góra – góra w Paśmie Babicy w Beskidzie Makowskim. Ma trzy niewiele różniące się wysokością wierzchołki, między którymi ciągnie się grzbiet o długości około 620 m, przebiegający z południowego zachodu na północny wschód. Na mapach nazwa Szklana Góra podawana jest dla niższego wierzchołka północnego z krzyżem. Według mapy Geoportalu jego wysokość wynosi 578 m, wierzchołek południowy ma wysokość 591 m. Turystyczna mapa Beskidu Makowskiego podaje wysokość 576 m, tylko dla wierzchołka północnego.

Reklama