Pascal Boyer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pascal Boyer – francuski antropolog kulturowy, reprezentant drugiej fali antropologii kognitywnej.

Archetyp ( z gr. arche – "początek", typos – "typ" ) – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.Daniel Clement Dennett (ur. 28 marca 1942) – amerykański filozof, profesor filozofii na Uniwersytecie Tuftsa, reprezentant nowego ateizmu

Pracownik Centre national de la recherche scientifique we Francji i Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis (Missouri), gdzie jest profesorem Indywidualnej i Kolektywnej Pamięci. Badania etnograficzne prowadził w Afryce.

Jego prace prowadzone są w ramach projektu Centrum Badań nad Umysłem, Mózgiem i Procesami uczenia, w ramach którego specjaliści prowadzą badania w zakresie kognitywizmu, badań neurologicznych, psychologii i antropologii. Pascal Boyer zajmuje się głównie zagadnieniami procesów poznawczych i przekazu kulturowego, a także rozwojem poznania, psychologią ewolucyjną i psychologią międzykulturową.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Do najważniejszych prac należą: The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion (Berkeley 1994, University of California Press) i Tradition as Truth and Communication (Cambridge 1992, Cambridge University Press.)

Et l’homme crea les dieux... (I człowiek stworzył bogów...) to, wydana w 2001 roku, uznana praca o sposobach tworzenia wyobrażeń religijnych, przyczynach ich budowania i funkcjach w historii ludzkiego poznania. Wedle autora uniwersalność przedstawień i doświadczeń religijnych może być wytłumaczona dzięki rozpoznaniu procesów zachodzących w ludzkim mózgu. Pacal Boyer pomija modny paradygmat refleksji religioznawczej prezentowany przez takich myślicieli jak Mircea Eliade czy Joseph Campbell, którzy rozwijali swoje teorie w oparciu m.in. o prace neopsychoanalityka Gustava Junga (np. w oparciu o jego pojęcie archetypu). Zamiast tego odwołuje się bezpośrednio do ustaleń współczesnych badań antropologicznych, psychologii poznawczej (kognitywistyki), psychologii ewolucyjnej i psychologii międzykulturowej oraz komunikacji społecznej. Nie wpisuje się w postmodernistyczne kwestionowanie metafizyki. Analizuje religię jako formę kolektywnej pamięci.

Normy moralne - zasady postępowania człowieka, ukierunkowujące go ku spełnianiu dobra i unikaniu zła. Ich wypełnianie jest powinnością moralną.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Wiara w istoty nadprzyrodzone tłumaczona jest przez niego poprzez pojęcia kategorii ontologicznych i etykiet. Kategorie ontologiczne pozwalają na usystematyzowanie wiedzy o świecie w czasie, gdy umysł tę wiedzę nabywa. Istota nadprzyrodzona należy do kategorii ontologicznych osób, posiada psychikę. Ze względu na postrzegane nadprzyrodzone moce przypisane jej są etykiety, które nie pasują do kategorii osoby. Istota nadprzyrodzona postrzegana jest jako mająca dostęp do informacji „strategicznych”, wie wszystko o członkach zbiorowości. Ponieważ przestrzega tych samych zasad moralnych i za ich łamanie może karać, pozwala to na ograniczanie łamania zasad w społeczności.

Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – kod alfanumeryczny stworzony dla unikalnego identyfikowania autorów i współautorów publikacji naukowych i akademickich.

Na angielskie tłumaczenie tej pracy (Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought) powołują się w swoich publikacjach (z 2006 roku) brytyjski biolog ewolucyjny i popularyzator nauki Richard Dawkins (książka Bóg urojony) oraz amerykański filozof kognitywista Daniel Dennett (Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne).

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.

Tłumaczenia na język polski[ | edytuj kod]

I człowiek stworzył bogów... Jak powstała religia?, Warszawa 2005, Wyd. Prószyński i S-ka, s. 352, ​ISBN 83-7337-985-1​ (Et l’homme crea les dieux. Comment expliquer la religion 2001, tłum. na ang.: Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought)

Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS (pl. Krajowe Centrum Badań Naukowych) - francuska państwowa instytucja naukowa, skupiająca się na rozwoju dziedzin nauki w tym technicznych, będąca pod kuratelą francuskiego ministra do spraw nauki.Psychologia ewolucyjna – jeden z nowszych obszarów badań psychologii, tłumaczący ludzkie zachowania jako wynik ewolucji biologicznej i kulturowej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Uniwersytet Waszyngtona w St. Louis (ang. Washington University in St. Louis) – amerykańska uczelnia niepubliczna znajdująca się w St. Louis w stanie Missouri.
SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
Richard Dawkins, właściwie Clinton Richard Dawkins (ur. 26 marca 1941 w Nairobi w Kenii) – brytyjski zoolog, etolog, ewolucjonista i publicysta. Do końca 2008 był profesorem katedry Public Understanding of Science na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Biblioteka Narodowa Łotwy (łot. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB)) – łotewska biblioteka narodowa z siedzibą w Rydze, narodowa instytucja kultury podlegająca Ministerstwu Kultury, założona jako Państwowa Biblioteka Łotwy w 1919 roku, po włączeniu Łotwy w skład ZSRR, działała jako Biblioteka Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a po odzyskaniu niepodległości, od 1992 roku, funkcjonuje jako Biblioteka Narodowa Łotwy.
Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.
Umysł – termin ogólny oznaczający ogół aktywności mózgu ludzkiego, przede wszystkim takich, których posiadania człowiek jest świadomy: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, odczuwanie emocji, uczenie się, czy regulowanie uwagi. Wyrażenie bliskoznaczne do psychiki, świadomość wyrażenie kooperujące: osobowość.

Reklama