Pas awaryjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dwa pasy ruchu oraz po prawej oddzielony linią ciągłą pas awaryjny; droga ekspresowa S3 (Polska)

Pas awaryjny (pas awaryjnego postoju) – część pobocza służąca do zatrzymania pojazdu na określony czas z przyczyn naturalnych oraz postoju pojazdowego unieruchomionych z przyczyn technicznych bądź kolizyjnych.

Droga ekspresowa S3 – budowana polska droga ekspresowa Świnoujście – Lubawka o długości ok. 470 km w ciągu międzynarodowego szlaku E65.Krzyżowa (dawniej niem. Lichtenwaldau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Gromadka.

Stanowi on skrajny pas ruchu na jezdni autostrady lub drogi ekspresowej, normalnie wyłączony z ruchu pojazdów, wykorzystywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Pas awaryjny jest zlokalizowany po prawej stronie jezdni (po lewej na drogach krajów o ruchu lewostronnym) i jest oddzielony od pozostałych pasów linią ciągłą.

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.

W warunkach normalnie odbywającego się ruchu wjazd i postój na pasie awaryjnym bez powodu jest surowo zabronione. Grozi za to mandat 300 zł. W przypadku awarii pojazdu, wypadku, zatrzymania przez Policję lub inną służbę do tego uprawnioną czy też przyczyn naturalnych pas jest wykorzystywany do zabezpieczenia, w miarę możliwości, unieruchomionych pojazdów, tak aby nie zakłócać ruchu. Na autostradach i niektórych drogach ekspresowych, na skraju pasa awaryjnego, umieszczane są w regularnych odstępach telefony, służące do wezwania pomocy.

Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).

Pas awaryjny bywa również, na części lub całości szerokości, wykorzystywany jako pas ruchu w przypadku zwężenia jezdni spowodowanego robotami drogowymi. Niekiedy również zdarza się otwieranie pasa awaryjnego jako dodatkowego pasa ruchu w sytuacji zatoru drogowego na pozostałych pasach. W takich przypadkach pas awaryjny jest udostępniany dla wszystkich użytkowników drogi lub tylko dla niektórych ich kategorii (zwykle dla środków transportu zbiorowego).

Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.Autostrada A4 – najdłuższa polska autostrada, prowadzi z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Stanowi polski odcinek drogi międzynarodowej E40 oraz E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Kontynuując bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa-Krakowiec. Łączna długość kompletnej autostrady na terenie Polski wyniesie 672 km. Obecnie w budowie jest ostatni odcinek: węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód.

W większości krajów posiadanie przez drogę pasa awaryjnego jest warunkiem zakwalifikowania jej jako autostrady. Tym niemniej wyjątkowo można napotkać autostrady bez pasa awaryjnego na krótkich odcinkach, co spowodowane jest najczęściej niemożliwością wybudowania go z powodów ograniczeń wynikających z przebiegu autostrady (zdarza się szczególnie na terenach silnie zurbanizowanych). Przykładem takiej autostrady jest A4 na odcinku Bielany Wroc.Krzyżowa. Z drugiej strony w niektórych krajach i na niektórych autostradach występują pasy awaryjne z obydwu stron jezdni.

Ruch lewostronny – zasada ruchu drogowego, nakazująca pojazdom poruszanie się w pobliżu lewej krawędzi jezdni; niekiedy także rozszerzana o zasadę obowiązująca na kolejowych lub tramwajowych liniach dwutorowych, nakazującą jazdę lewym torem. Zasada ruchu lewostronnego obowiązuje dziś w mniejszości krajów świata: w Wielkiej Brytanii oraz w krajach niegdyś od Wielkiej Brytanii zależnych lub będących jej byłymi koloniami, w tym m.in. – w Europie – w Irlandii, na Cyprze i Malcie, a także w Australii, Nowej Zelandii, Samoa, Indiach, Pakistanie, Sri Lance, Bangladeszu, Papui-Nowej Gwinei, Brunei, Hongkongu, RPA i innych postbrytyjskich koloniach Afryki (Lesotho, Botswanie, Kenii, Tanzanii, Ugandzie, Zambii, Zimbabwe), jak również w Japonii, Indonezji, Tajlandii, Makau, na Malediwach, Mauritiusie, Jamajce, Dominice, w Gujanie i Surinamie. Jednym z wyjątków zasad wynikających z "brytyjskości" jest zależna od Wielkiej Brytanii eksklawa Gibraltar, gdzie od 1929 obowiązuje ruch prawostronny tak, jak w sąsiedniej Hiszpanii i całej kontynentalnej Europie.Droga ekspresowa (niem. Schnellstraße, autostrasse, ang. expressway) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na ogół posiadająca wyłącznie wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  2. Taryfikator mandatów 2020, eGospodarka.pl [dostęp 2020-03-08] (pol.).
  3. Pas awaryjny - kiedy można z niego korzystać? • Radom Moto - Radomski Portal Motoryzacyjny, radommoto.pl [dostęp 2020-03-08] (pol.).
  4. Numery alarmowe na autostradzie, Odszkodowania, odzyskiwanie, dochodzenie, pomoc w uzyskaniu - MidasLex Kancelaria Prawna, 18 czerwca 2018 [dostęp 2020-03-08] (pol.).
Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Pobocze może być asfaltowe lub gruntowe.Bielany Wrocławskie (do 1945 niem. Bettlern, w latach 1945-46 Strzeżawin) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce.
Warto wiedzieć że... beta

Kolizja drogowa – potoczne określenie wypadku drogowego, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).

Reklama