Partie agrarystyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Partie agrarystyczne są częścią ruchu ludowego. Wyrosły z tradycji klasowych związków chłopskich. Najczęściej głoszą program centrowy, chrześcijańsko-socjalny, uznając rolnictwo, mikroprzedsiębiorczość i spółdzielczość za podstawę gospodarki. Kładą silny nacisk na decentralizację władzy i ochronę środowiska naturalnego. Partie agrarystyczne w Europie są umiarkowanie sceptyczne wobec pogłębiania procesów integracyjnych zachodzących w Unii Europejskiej.

Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.

Partie agrarystyczne w Polsce[ | edytuj kod]

 • Polskie Stronnictwo Ludowe;
 • Stronnictwo "Piast";
 • Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Partie agrarystyczne na świecie[ | edytuj kod]

 • Albania: Środowiskowa Partia Agrarystyczna;
 • Anglia i Walia: Narodowy Związek Rolników Anglii i Walii - organizacja związkowa;
 • Australia: Narodowa Partia Australii;
 • Bośnia i Hercegowina: Chorwacka Partia Ludowa BiH;
 • Bułgaria: Agrarystyczny Sojusz Ludowy;
 • Chorwacja: Chorwacka Partia Ludowa;
 • Dania: Venstre (duńska);
 • Estonia: Ludowa Unia Estonii;
 • Finlandia: Partia Centrum (Finlandia);
 • Francja: Łowiectwo, Wędkarstwo, Natura, Tradycja;
 • Grenlandia: Poczucie Wspólnoty;
 • Irlandia: Fine Gael - chadecka;
 • Islandia: Partia Postępu (Islandia);
 • Kanada: Zjednoczeni Rolnicy Alberty - organizacja spółdzielcza;
 • Litwa: Litewski Ludowy Związek Chłopski;
 • Łotwa: Łotewski Związek Rolników;
 • Niemcy: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Niemcy) - chadecka;
 • Norwegia: Senterpartiet;
 • Południowy Tyrol: Południowotyrolska Partia Ludowa - chadecka;
 • Rosja: Jedna Rosja - centrowa;
 • Rumunia: Chrześcijańsko-Demokratyczna Narodowa Partia Ludowa;
 • Słowacja: Partia Węgierskiej Koalicji - reprezentuje mniejszość węgierską;
 • Słowenia: Słoweńska Partia Ludowa;
 • Stany Zjednoczone: Minnesota Democratic-Farmer-Labor Party - postępowa;
 • Szkocja: Narodowy Związek Farmerów Szkocji - organizacja związkowa;
 • Szwajcaria: Szwajcarska Partia Ludowa;
 • Szwecja: Partia Centrum (Szwecja);
 • Ukraina: Blok Łytwyna;
 • Węgry: Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy, Robotników Rolnych i Obywateli;
 • Wyspy Alandzkie: Alandzkie Centrum;
 • Wyspy Owcze: Farerska Partia Unii - liberalna.
 • Słoweńska Partia Ludowa (słoweń. Slovenska ljudska stranka, SDS) – słoweńska centroprawicowa, konserwatywna i chadecka partia polityczna.Norweska Partia Centrum, (Senterpartiet, Sp), norweska partia agrarystyczna o poglądach centrowych. Założona w 1920 roku. Do 1959 partia nosiła nazwę Bondepartiet (Partia Chłopska). Obecnym liderem partii jest Liv Signe Navarsete (od 2003 roku).
  Warto wiedzieć że... beta

  Południowotyrolska Partia Ludova (niem. Südtiroler Volkspartei, SVP) – włoska regionalna partia polityczna o profilu chadeckim, założona w 1945.
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
  "Trzecia droga" - system społeczno-gospodarczy pośredni między kapitalizmem a socjalizmem. Zwolennicy "trzeciej drogi" uznali, że oba systemy mają zarówno wady, jak i zalety, i że możliwe jest zbudowanie systemu, w którym zostałyby połączone pozytywne strony kapitalizmu i socjalizmu. Kapitalizm to - ich zdaniem - cykliczne wahania koniunktury, bezrobocie i znaczna dysproporcja dochodów, ale równocześnie wysoka efektywność gospodarki prowadząca do wzrostu dobrobytu ogólnego. Z kolei socjalizm ograniczał wolność gospodarczą i wprowadzał monopol państwa w gospodarce, zapewniał jednak ludziom bezpieczeństwo socjalne. Następstwem takiej organizacji gospodarki była jej niska efektywność. Twórcy "trzeciej drogi" przekonywali, że można stworzyć system efektywny i jednocześnie sprawiedliwy, gdy jego podstawą będzie prywatna własność, konkurencja i mechanizm rynkowy, a państwo będzie miało obowiązki socjalne wobec społeczeństwa, polegające na wyrównywaniu poziomu życia. Tak zorganizowana gospodarka miała pobudzać rozwój i zapewnić długookresową równowagę.
  Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) – niemiecka partia polityczna, założona po II wojnie światowej. Partia określa się mianem centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. CDU nie istnieje w Bawarii, ponieważ w tym kraju związkowym działa partia o podobnym charakterze, CSU. Na szczeblu ogólnokrajowym partie te współdziałają, występując jako CDU/CSU; mimo to każde z ugrupowań zachowuje swoją własną strukturę. Tworzą wspólną frakcję w niemieckim parlamencie i nie prowadzą przeciwko sobie żadnych działań. Połączenie CDU i CSU nazywane jest powszechnie Unią.
  Blok Łytwyna (ukr. Блок Литвина, BL) – koalicja wyborcza ukraińskich partii politycznych powołana przez przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy w latach 2002–2006 Wołodymyra Łytwyna, biorąca udział w wyborach w 2006 (jako Ludowy Blok Łytwyna) i w przedterminowych wyborach w 2007 (jako Blok Łytwyna).
  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.
  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Reklama