Partia polityczna na poziomie europejskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Partia polityczna na poziomie europejskim (potocznie europartia, europejska partia polityczna) – organizacja powołana w celu realizacji wspólnego programu politycznego, zrzeszająca partie krajowe oraz członków indywidualnych, reprezentowana w przynajmniej kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Europartie są uprawnione do prowadzenia kampanii wyborczych w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także do organizowania frakcji w Parlamencie Europejskim. Poprzez spotkania robocze należących do ich organizacji członkowskich głów państw i szefów rządów wpływają na decyzje Rady Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od 2014 - 28) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).Traktat nicejski (oficjalnie: Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne), TN – umowa międzynarodowa parafowana w grudniu 2000 r., podpisana 26 lutego 2001 r. w Nicei. TN wszedł w życie 1 lutego 2003 roku.

Pojęcie europartii zostało wpisane do traktatów wspólnotowych w 1992. Traktat z Maastricht znowelizował traktat rzymski poprzez dodanie art. 138d w brzmieniu: .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

Europeans United for Democracy – europejska partia polityczna o profilu eurosceptycznym, zrzeszająca partie polityczne, organizacje i członków indywidualnych, początkowo funkcjonująca pod nazwą EUDemocrats.Europejska Partia Demokratyczna (ang. European Democratic Party, fr. Parti démocrate européen, EDP) – europejska partia polityczna, skupiająca ugrupowania centrowe i socjalliberalne, działająca od 2004.

Partie polityczne na poziomie europejskim są ważnym czynnikiem integracji w ramach Unii. Przyczyniają się one do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii.

Traktat nicejski z 2001 przewidział finansowanie europartii ze środków europejskich. Procedura ta obowiązuje od 2004. Od tego czasu europejskie partie polityczne rozpoznawane przez Unię Europejską otrzymują co roku finansowanie z Parlamentu Europejskiego w formie dotacji na działalność pokrywającej do 85% określonych wydatków partii.

Europejski Sojusz na rzecz Wolności (ang. European Alliance for Freedom, EAF) – europejska partia polityczna o profilu eurosceptycznym. Siedziba organizacji mieści się w Birkirkarze na Malcie.Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ang. Alliance of European Conservatives and Reformists, AECR) – europejska partia polityczna o orientacji centroprawicowej, założona 1 października 2009 przez członków grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) w Parlamencie Europejskim. W styczniu 2010 oficjalnie uznana przez Parlament Europejski. Skupia partie konserwatywne, konserwatywno-liberalne i umiarkowanie eurosceptyczne. Przy ugrupowaniu jako think tank działa fundacja New Direction – Foundation for European Reform. Przewodniczącym Sojuszu jest czeski eurodeputowany Jan Zahradil (jednocześnie szef ECR). Partia zastąpiła dotychczasowe ugrupowania: Sojusz na rzecz Europy Narodów (AEN) i Ruch na rzecz Reform Europejskich (MER).

Partie polityczne na poziomie europejskim[ | edytuj kod]

Otrzymujące granty
 • Europejska Partia Ludowa
 • Partia Europejskich Socjalistów
 • Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Tożsamość i Demokracja
 • Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 • Europejska Partia Zielonych
 • Partia Europejskiej Lewicy
 • Wolny Sojusz Europejski
 • Europejska Partia Demokratyczna
 • Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny
 • Dawniej otrzymujące granty
 • Coalition pour la Vie et la Famille
 • Europeans United for Democracy
 • Europejski Sojusz na rzecz Wolności
 • Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
 • Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych
 • Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie
 • Sojusz na rzecz Europy Narodów
 • Sojusz na rzecz Pokoju i Wolności
 • Sojusz Niezależnych Demokratów w Europie
 • Libertas Party Ltd (decyzja o przyznaniu grantu z 2009 zawieszona w tym samym roku)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Europejskie partie polityczne. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-13].
  2. Funding from the European Parliament to political parties at European level per party and per year (ang.). europarl.europa.eu. [dostęp 2019-01-22].
  Europejska Partia Zielonych (European Green Party) - europejska partia polityczna założona przez 32 partie członkowskie Europejskiej Federacji Partii Zielonych na kongresie 20-22 lutego 2004 roku w Rzymie. Reprezentuje ją dwoje rzeczników, aktualnie (od października 2009) są to: Monica Frassoni i Philippe Lamberts. Obecnie w skład EPZ wchodzi 36 partii członkowskich i 9 partii-obserwatorów.Unia na rzecz Europy Narodów (UEN, ang. Union for a Europe of the Nations) to grupa prawicowych (w większości konserwatywnych i eurosceptycznych) partii w Parlamencie Europejskim. Grupa ta istniała również w poprzedniej kadencji parlamentu (w latach 1999-2004) pod tą samą nazwą i liczyła na koniec kadencji 30 członków (przewodniczącym Grupy UEN był wtedy Francuz Charles Pasqua).
  Warto wiedzieć że... beta

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Europejska Partia Ludowa (dawniej określana też jako Europejska Partia Obywatelska; fr. Parti Populaire Européen, PPE, ang. European People’s Party, EPP), EPL – europejska partia polityczna, w skład której wchodzą głównie partie proeuropejskie, chadeckie, ludowe, konserwatywno-liberalne i demokratyczne krajów Unii Europejskiej. Powstała 8 lipca 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej.
  Frakcje w Parlamencie Europejskim – grupy w Parlamencie Europejskim zrzeszające eurodeputowanych z różnych państw według przynależności politycznej.
  Wolny Sojusz Europejski (ang. European Free Alliance, fr. Alliance libre européenne) (WSE) (zwany również Europa Stu Flag) jest europejską organizacją grupującą ugrupowania polityczne "narodów bez państw". Partie te żądają albo autonomii, albo pełnej niepodległości dla swoich narodów. W Parlamencie Europejskim WSE tworzy wspólną grupę z Zielonymi pod nazwą Zieloni/WSE.
  Rada Europejska (fr. Conseil européen, ang. European Council) – instytucja (na mocy Traktatu z Lizbony) Unii Europejskiej mająca za zadanie wyznaczanie ogólnych kierunków rozwoju Unii i jej priorytetów politycznych.
  Libertas – paneuropejskie stowarzyszenie założone przez Irlandczyka Declana Ganleya. Głównym celem stowarzyszenia ma być budowa paneuropejskiej partii politycznej, zdolnej odnieść sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Główne punkty programu Libertas to zwalczanie biurokracji (którą ugrupowanie uważa w UE za nadmierną) oraz "działania na rzecz ograniczenia deficytu demokracji w Unii Europejskiej". Partia wystawiła kandydatów we wszystkich 27 krajach UE w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009.
  Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie (ang. Alliance for Direct Democracy in Europe, fr. Alliance pour la démocratie directe en Europe, ADDE) – europejska partia polityczna powołana w 2014, zrzeszająca prawicowe środowiska eurosceptyczne.

  Reklama