Partia Socjalistyczna (Francja)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Partia Socjalistyczna (fr. Parti Socialiste, PS) – francuska partia polityczna założona w 1969 przez François Mitterranda w miejsce rozwiązanej Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Robotniczej, tj. francuskiej partii socjalistycznej, założonej w 1905 w wyniku zjednoczenia partii robotniczej i socjalistycznej.

Partia Europejskich Socjalistów (fr. Parti Socialiste Européen, PSE, ang. Party of European Socialists, PES) – europejska partia polityczna, w skład której wchodzą partie socjaldemokratyczne i demokratyczno socjalistyczne krajów Unii Europejskiej. PES powstała w listopadzie 1992 w wyniku przekształcenia Konfederacji Partii Socjalistycznych (utworzonej w 1974). Tworzy drugą co do wielkości frakcję w Parlamencie Europejskim.Sekularyzm (świeckość) jest powszechnie definiowany jako koncepcja braku integracji lub współzależności religii z publicznymi sprawami społeczeństwa. Często jest wiązany z okresem oświecenia w Europie i odgrywa główną rolę w społeczeństwach Zachodu. Idee rozdziału kościoła od państwa i laickości wiele czerpią z sekularyzmu. Antonimem sekularyzmu jest teokracja.

PS, wiodąca partia lewicy po 1974, była do 1981 partią opozycyjną, do chwili zwycięskich wyborów prezydenckich (François Mitterrand) i parlamentarnych. W latach 1981–1984 sprawowała władzę w koalicji z partią komunistyczną, podobnie jak po 1997. Socjalistycznymi premierami byli Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Michel Rocard, Édith Cresson i Pierre Bérégovoy. Pierwszy socjalistyczny rząd, Pierre’a Mauroy, znacjonalizował banki, ubezpieczenia i przemysł obronny. Zwiększono płace i zredukowano czas pracy. Drugi rząd, Laurenta Fabiusa, zrezygnował z socjalistycznych eksperymentów i od tej pory socjaliści prowadzili, będąc u władzy, umiarkowaną politykę ekonomiczną, typową dla zachodnich partii socjaldemokratycznych.

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

W 1995 roku socjalistyczny kandydat Lionel Jospin przegrał wybory prezydenckie z Jakiem Chirakiem, jednak w 1997 roku socjaliści odzyskali przewagę w Zgromadzeniu Narodowym i Jospin został premierem, podejmując politykę radykalnych reform, m.in. wprowadzając 35-godzinny tydzień pracy. W 2002 Jospin ponownie przegrał z Chirakiem wybory prezydenckie i wycofał się z polityki, ale w 2004 socjaliści zwyciężyli w wyborach regionalnych, zdobywając razem z Francuską Partią Komunistyczną i Zielonymi większość w 21 z 22 regionów. Liderem partii jest od 2008 jej sekretarz generalna, Martine Aubry. Ugrupowanie uzyskało bezwzględną większość w wyborach parlamentarnych w 2012, ugrupowanie uzyskało 280 mandatów poselskich, kandydat partii François Hollande z kolei wygrał wybory prezydenckie w tym samym roku.

Ten artykuł dotyczy traktatu, który nie wszedł w życie. O obowiązujących obecnie konstytucyjnych zasadach Unii Europejskiej zob. Traktat lizboński.Leninizm, czasem określany jako marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) lub bolszewizm, to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

Członków Partii Socjalistycznej podzielił stosunek do tzw. Konstytucji dla Europy.

W latach 1972–1986 organem prasowym Partii Socjalistycznej był tygodnik „L'Unité”.

Historia[ | edytuj kod]

Partia Socjalistyczna w wyborach 2007 – kolorem różowym oznaczono okręgi, w których mandat uzyskał kandydat PS

Koncepcje utworzenia nowej partii[ | edytuj kod]

Partia Socjalistyczna (PS) jest kontynuatorką Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Robotniczej (SFIO). PS powstała w wyniku reorganizacji głównej partii francuskich socjaldemokratów. Współczesna PS od SFIO różni się modelem organizacji, działalności, ideologią oraz programem. Powstała na zjeździe założycielskim w Alfortville w dniu 4 maja 1969 roku. Na zjeździe z Alfortiville doszło do oficjalnego połączenia SFIO (Partia Socjalistyczna – Francuska Sekcja Międzynarodówki Robotniczej) z kilkoma klubami o orientacji socjalistycznej. Na zjeździe w Issy-les-Moulineaux doszło do połączenia Partii Socjalistycznej z kilkoma organizacjami lewicowymi. Z kolei w czerwcu 1971 roku do Partii Socjalistycznej przyłączył się wpływowy Konwent Instytucji Republikańskich na czele którego przez długi czas stał François Mitterand. Po zjednoczeniu PS i KIR nowym pierwszym sekretarzem partii został Mitterand. W październiku 1974 roku zorganizowano Krajowe Posiedzenie Socjalistów, w posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy, Zjednoczonej Partii Socjalistycznej, Federacji Oświaty Narodowej i Powszechnej Konfederacji Pracy, w wyniku działań podjętych na kongresie do Partii Socjalistycznej wstąpił szereg przedstawicieli tychże organizacji w tym liderzy Zjednoczonej Partii Socjalistycznej (Michael Rocard oraz Robert Chapuis).

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.

Nowa partia przyjęła program antykapitalistyczny. Partia postulowała unifikację „rodziny socjalistycznej” a więc zjednoczenie różnych grup socjalistów. Oprócz współpracy z innymi grupami centrolewicy, partia nawiązała stosunki z Francuską Partią Komunistyczną. Wraz z jednoczeniem się lewicy francuskiej pod sztandarem PS doszło do wyraźnego wzrostu liczby członków partii jak i poparcia wyborczego dla kandydatów PS. Pod koniec roku 1971 partia liczyła 80 tysięcy działaczy, pięć lat później do partii należało już 160 tysięcy osób (do drugiej z sił lewicy, FPK, należało wtedy 500 tysięcy osób). W wyborach do Zgromadzenia Narodowego z marca 1973 roku, PS uzyskała 19,18% (razem z koalicyjnym Ruchem Lewicowych Radykałów zdobyła 20,6%), sondaże przedwyborcze wskazywały nawet na możliwość uzyskania przez socjalistów 30% głosów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.Jean-Marc Ayrault (ur. 25 stycznia 1950 w Maulévrier) – francuski polityk, wieloletni mer Nantes, parlamentarzysta, przewodniczący frakcji socjalistycznej. Od 15 maja 2012 premier Republiki Francuskiej w dwóch kolejnych rządach.

W wyborach municypalnych z 1971 roku zwiększyła stan posiadania do 81 merostw (w miastach powyżej 30 tysięcy obywateli). Pod względem struktur doszło do znacznego odmłodzenia kadr (w porównaniu do SFIO), zwiększył się procent działaczy wywodzących się z klasy pracowników najemnych, inteligencji technicznej, pracowników nauki i oświaty oraz kadr kierowniczych. Zmienił się też elektorat socjalistów, znacznie zwiększyło się poparcie dla kandydatów socjalistycznych wśród młodzieży i mieszkańców największych miast. Partia przedstawiała się jako „front ludowy” grupujący wszystkie grupy klasowe walczące z monopolami. Zmianie uległ model organizacyjny partii. Sekcje partii organizowano były na zasadzie terytorialnej oraz w miejscach pracy i na uczelniach. PS odrzuciła zasadę „niezależności” związków zawodowych i partii lewicowych przyjętą w latach 60. przez reformistów (w myśl koncepcji SFIO związki miały być „apolityczne”, początkiem tego kierunku był już 1906 rok kiedy wydano tzw. Kartę z Amiens). Według statutu partii członek partii był też członkiem któregoś ze związków zawodowych. Według kierownictwa PS współpraca PS i związków zawodowych jest koniecznością historyczną i jednym z elementów przemian socjalistycznych.

Centralizm demokratyczny - zasada struktury organizacyjnej, działalności, kierownictwa partii marksistowsko-leninowskich, państwa socjalistycznego, zarządzania gospodarką socjalistyczną. Jean-Luc Mélenchon (ur. 19 kwietnia 1951 w Tangerze) – francuski polityk, senator, eurodeputowany, założyciel Partii Lewicy.

Budowa bloku lewicy[ | edytuj kod]

François Mitterrand w czasie spotkania z prezydentem USA Ronaldem Reaganem w 1984 roku

Po 1971 roku PS na najbliższą dekadę przyjęła nowy kurs, bardziej radykalny, antykapitalistyczny i lewicowy od centrowego kursu SFIO. Na kongresie z Issy-les-Moulineaux w lipcu 1969 roku uchwalono uchwałę zjazdu o jedności lewicy, w uchwale odcięto się od wcześniejszego kursu „trzeciej siły” prowadzonego przez SFIO (współpraca z partiami prawicy i centrum w celu izolacji komunistów). Powodem zmian w linii partii była porażka prawicowego kandydata socjalistów Gastona Deffere w wyborach prezydenckich w czerwcu 1969 roku w których uzyskał zaledwie 5% poparcia. W uchwale socjaliści zapowiedzieli nawiązanie współpracy z Francuską Partią Komunistyczną. Nowym sekretarzem partii wybrano Alaina Savary'ego, Savary uważał że nawiązanie sojuszu między PS-FPK jest możliwe po ówczesnej likwidacji różnic ideologicznych między ugrupowaniami.

Powszechna Konfederacja Pracy (fr. Confédération générale du travail, CGT) – francuska konfederacja związkowa, stworzona 23 września 1895 roku w Limoges, najważniejsza z pięciu konfederacji pracowników we Francji uważanych przez państwo za reprezentatywne. Politycznie związana z Francuską Partią Komunistyczną, uważana za marksistowski związek zawodowy.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

W czerwcu 1971 roku uchwalono program działania wspólnego rządu lewicy. Na mocy porozumienia z socjalistami Francuska Partia Komunistyczna zaakceptowała normy funkcjonowania demokracji liberalnej. Uchwała z czerwca 1971 roku przewidywała utworzenie trwałego lewicowego sojuszu operującego na płaszczyźnie antymonopolistycznej. Głównymi zwolennikami tej koncepcji były skrzydła PS związane z dawnym Konwentem Instytucji Republikańskich oraz Ośrodkiem Studiów Badań i Wychowania Socjalistycznego. 11 marca 1972 roku PS przyjęła program Zmienić życia, uchwała ta stanowiła platformę programową socjalistów w rozmowach z ugrupowaniami na lewo od PS (inne ugrupowania zrobiły to samo, FPK w czerwcu 1971 roku wydało dokument Zmienić kurs. Program demokratycznego rządu jedności ludowej). 27 czerwca 1972 roku FPK i PS podpisały Wspólny program rządowy Francuskiej Partii Komunistycznej i Partii Socjalistycznej. Porozumienie to podpisało wkrótce także ugrupowania o nazwie Ruch Lewicowych Radykałów (lewicowi liberałowie). Jedność lewicy potwierdziły zjazdy PS z 1973, 1975, 1976 i 1977 roku.

Henri Emmanuelli (ur. 31 maja 1945 w Eaux-Bonnes) – francuski polityk, były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i były pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej, wieloletni deputowany.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

Program zakładał nacjonalizację zasobów bogactw naturalnych Francji, gałęzi przemysłu (których zamienia w sektorze publicznym pokrywają całość ich produkcji) lotniczego, morskiego, nuklearnego, elektronicznego, aeronautycznego. Program zakładał poszerzenie sektora publicznego poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych i „organizmów koordynacyjnych” w przemyśle budowniczym i farmaceutycznym. Nacjonalizacja wzbudziła pewne spory pomiędzy socjalistami i lewicowymi liberałami a komunistami - komuniści zaproponowali bowiem nacjonalizację koncernów tj. Puegot-Citroen, CFP-CFR-Total, Denain, Marine Wendel, Empain-Schneider. Propozycje komunistów zostały jednak odrzucone przez kierownictwo PS. We wspólnym programie partie lewicy zobowiązały się zwiększyć liczbę miejsc pracy o 500 tysięcy w pierwszym roku po przejęciu władzy.

Rachid Temal (ur. 29 marca 1973 w Eaubonne) – francuski polityk i samorządowiec, senator, w latach 2017–2018 pełniący obowiązki I sekretarza Partii Socjalistycznej. Unia na rzecz Ruchu Ludowego (Union pour un mouvement populaire, UMP) – francuska partia polityczna, działająca od 2002.

Działalność w latach 70.[ | edytuj kod]

W latach 70. na gruncie kryzysu międzynarodowego, PS podobnie jak inne partie socjaldemokratyczne poszukiwała nowych koncepcji doktrynalnych. Od 1975 roku PS realizowała swoją doktrynę w oparciu o koncepcję samo zarządzania pracujących. Po 1974 roku w partii wyłonił się kolejny nurt ideologiczny, związane to było z przystąpieniem do PS działaczy wywodzących się z PSU oraz części związkowców (głównie CFDT). W czerwcu 1977 roku zjazd PS uchwalił dokument według którego PS jest dominującą organizacją w łonie lewicy francuskiej a komuniści powinni przyjąć model demokratycznego socjalizmu zgodnego z doktryną PS. Socjaliści żądali aby komuniści odrzucili leninowską koncepcję centralizmu demokratycznego oraz koncepcję dyktatury proletariatu. W wyborach prezydenckich z maja 1974 roku PS wystawił członka partii – François Mitteranda. W drugiej turze uzyskał on 49,19% głosów przegrywając z Valérym Giscardem d’Estaingem. W styczniu 1980 roku dotychczasowy program został uzupełniony dokumentem Projekt socjalistyczny dla Francji dla lat osiemdziesiątych.

Édith Cresson, z d. Campion (ur. 27 stycznia 1934 w Boulogne-Billancourt) - socjalistyczna polityk, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Francji, od maja 1991 do kwietnia 1992.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Jako partia rządząca (lata 80.)[ | edytuj kod]

W wyborach prezydenckich na wiosnę 1981 roku zwycięstwo odniósł kandydat socjalistów, François Mitterand. W pierwszej turze Mitterand uzyskał 28,85% głosów a w drugiej już 51,7%. Głównym kontrkandydatem Mitteranda był urzędujący prezydent Giscard d’Estaing który zdobył w drugiej turze 47,17% głosów. Mitterand zarządził wybory do Zgromadzenia Narodowego w którym dotychczas większość posiadały ugrupowanie o profilu prawicowym. W wyborach które odbyły się 14 czerwca w pierwszej turze socjaliści uzyskali 37,51% głosów natomiast w drugiej zdobyli 270 mandatów (na 491) tym samym zdobyli oni większość bezwzględną. Socjaliści utworzyli rząd na czele którego stanął Pierre Mauroy. Do rządu weszli też ministrowie reprezentujący partie komunistyczną która zdobyła 16,17% głosów.

Partia Lewicy (fr. Parti de gauche, PG) – francuska partia polityczna o profilu socjalistycznym i eurosceptycznym, działająca od 2008.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Rząd socjalistów zwiększył środki na pomoc w zakresie opieki społecznej, rozszerzył kompetencję władz regionalnych i zwiększył uprawnienia pracowników. 1 lutego 1982 roku wszedł w życie dekret zmniejszający tygodniowy wymiar pracy z 40 do 39 godzin, ustawa wprowadzała w życie piąty płatny tydzień urlopu wypoczynkowego. Socjaliści przeprowadzili nacjonalizację która objęła pięć grup przemysłowych (choć program PS, FPK i Lewicowej Partii Radykalnej przewidywał najconalizację 9 grup) działających w przemyśle militarnym oraz chemicznym. Znacjonalizowane zostały – Compagnie Generale d'Electricite, Thomson-Brandt, Rhone-Poulenc, Pechiney-Ugine-Kuhlman, Saint Gebain-Pont-a-Mousson. Rząd lewicy przejął większość udziałów w koncernach Matra i Dassault. Socjaliści znacjonalizowali też dwie kompanie finansowo-bankowe kontrolujące pakiety innych spółek akcyjnych i 39 banków. Dzięki przeprowadzeniu nacjonalizacji w latach 80. w rękach państwa znajdowało się 23% francuskiego przemysłu, 75% kredytów, 95% depozytów bankowych a zatrudnienie w sektorze państwowym wzrosło o 900 tysięcy pracowników. Nacjonalizację poprzedziła długotrwała batalia parlamentarna. Ustawa weszła w życie 13 lutego 1982 roku, opozycja próbowała doprowadzić do odrzucenia ustawy poprzez zgłaszanie rekordowych liczb poprawek (było ich aż 1500) czy też poprzez blokowanie jej w Senacie i zaskarżanie do Rady Konstytucyjnej. Ustawa ostatecznie weszła w życie po wniesieniu poprawek zasugerowanych przez Radę Konstytucyjną.

Alain Savary (ur. 25 kwietnia 1918 w Algierze, zm. 17 lutego 1988 w Paryżu) – francuski polityk i samorządowiec, działacz ugrupowań socjalistycznych, współzałożyciel i w latach 1969–1971 pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej (PS), deputowany, od 1981 do 1984 minister edukacji. Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

W 1984 roku nowym premierem został socjalista Laurent Fabius. Fabius zrezygnował z socjalistycznych eksperymentów i od tej pory socjaliści prowadzili, będąc u władzy, umiarkowaną politykę ekonomiczną, typową dla zachodnich partii socjaldemokratycznych.

PS obecnie[ | edytuj kod]

W 1995 roku kandydat PS Lionel Jospin przegrał wybory prezydenckie z konserwatystą Jacques’em Chiraciem. W 1997 roku socjaliści odzyskali przewagę w Zgromadzeniu Narodowym a Lionel Jospin ponownie objął stanowisko premiera. Socjaliści utworzyli rząd koalicyjny z komunistami. Jospin przeforsował kilka radykalnych reform tj. wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Premierami następnych centrolewicowych gabinetów byli kolejno Michel Rocard i Édith Cresson. Socjaliści utracili władzę w 2002 roku gdy Jospin przegrał wybory z Chiracem. W 2008 roku nowym liderem partii został Martine Aubry.

Laurent Fabius (ur. 20 sierpnia 1946 w Paryżu) – francuski polityk. W latach 1984-1986 premier Francji. Dwukrotnie przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, jeden z liderów Partii Socjalistycznej. Od 2012 minister spraw zagranicznych.Wybory parlamentarne we Francji w 2012 roku – pierwsza tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego odbyła się 10 czerwca, druga – 17 czerwca. Wybranych zostało 577 parlamentarzystów. Podczas XIV. kadencji Zgromadzenia Piątej Republiki (od 1958), władzę wykonawczą sprawuje prezydent François Hollande. Cykl prac parlamentarnych rozpoczął się 26 czerwca 2012 roku i potrwa pięć lat.

W 1997 I sekretarzem Partii Socjalistycznej został François Hollande. 28 września 2007 roku na dyrektora zarządzającego Międzynarodowym Funduszem Walutowym mianowany został związany z PS Dominique Strauss-Kahn, który objął tę funkcję przy osobistych staraniach francuskiego prezydenta i lidera centroprawicowej UMP, Nicolasa Sarkozy’ego. Strauss-Kahn zrezygnował z urzędu po skandalu seksualnym z jego udziałem który wybuchł w 2011 roku.

Międzynarodówka Socjalistyczna (ang. Socialist International, SI, fr. l’Internationale Socialiste, IS, hiszp. Internacional Socialista, IS), największa z istniejących obecnie międzynarodówek, skupiająca partie socjaldemokratyczne, socjalliberalne i socjalistyczne. Siedzibą Międzynarodówki Socjalistycznej jest Londyn.Lionel Jospin (wym. [ljɔnɛl ʒɔspɛ̃]; ur. 12 lipca 1937 w Meudon) – francuski polityk, parlamentarzysta krajowy, eurodeputowany II kadencji, minister, dwukrotnie pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej (1981–1988, 1995–1997), od 1997 do 2002 premier Francji, kandydat na urząd prezydenta Francji w 1995 i 2002.

W 2008 roku z partii odszedł Jean-Luc Mélenchon, utworzył on eurosceptyczne ugrupowanie pod nazwą Partia Lewicy.

W 2011 roku Hollande poprzez prawybory uzyskał nominację na kandydata partii w wyborach prezydenckich przewidzianych na wiosnę 2012 roku.

W 2011 poprzez prawybory uzyskał nominację na kandydata Partii Socjalistycznej w wyborach prezydenckich przewidzianych na 22 kwietnia 2012. W pierwszej turze uzyskał najwyższe poparcie spośród 10 kandydatów. Otrzymał około 10,27 miliona głosów (28,63%), wyprzedzając ubiegającego się o reelekcję prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego. W drugiej turze uzyskał 51,63% głosów (18 004 656), czym wygrał wybory prezydenckie. Jest drugim prezydentem (pierwszy był François Mitterrand) reprezentującym Partię Socjalistyczną.

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (ang. Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S&D) – socjaldemokratyczna grupa polityczna w Parlamencie Europejskim VII kadencji, powołana faktycznie 23 czerwca 2009.Jean-Christophe Cambadélis (ur. 14 sierpnia 1951 w Neuilly-sur-Seine) – francuski polityk, działacz partyjny i młodzieżowy, długoletni parlamentarzysta, I sekretarz Partii Socjalistycznej (od 2014).

Socjaliści powrócili do władzy po wyborach parlamentarnych w 2012, także wybory prezydenckie w tym samym roku wygrał kandydat socjalistów François Hollande. W drugiej turze uzyskał on 51,63% głosów (18 004 656) Nowym premierem został Jean-Marc Ayrault.

Skład gabinetu socjalistów ogłoszono 21 czerwca 2012 roku. Zwiększono liczbę ministrów do 19 (z 18) a ministrów do 18 (z 16). Ministerstwa otrzymali Laurent Fabius, Vincent Peillon, Christiane Taubira, Pierre Moscovici, Marisol Touraine, Cécile Duflot, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll, Marylise Lebranchu, Victorin Lurel i Valérie Fourneyron, a także ministrowie delegowani Jérôme Cahuzac, George Pau-Langevin, François Lamy, Alain Vidalies, Bernard Cazeneuve, Michèle Delaunay, Benoît Hamon, Dominique Bertinotti, Marie-Arlette Carlotti, Pascal Canfin, Yamina Benguigui, Frédéric Cuvillier, Fleur Pellerin i Kader Arif.

Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Pierre Bérégovoy (ur. 23 grudnia 1925 w Déville-lès-Rouen, zm. 1 maja 1993 w Paryżu) – francuski polityk socjalistyczny, premier Francji w okresie prezydentury François Mitterranda, w latach 1992-1993.

W styczniu 2013 roku na wniosek prezydenta Mali Dioncoundy Traorégo rząd socjalistów zdecydował o wsparciu Malijczyków w konflikcie z rebelią islamistów, którzy siłą przejęli władzę nad północnymi obszarami kraju.

PS (jak i SFIO) dzieli się na dwie główne frakcje – „prawicową”, określaną często jako socjalliberalna oraz „lewicową”. Na czele partyjnej prawicy stoi Manuel Valls i Gérard Collomb, a na czele lewicy Benoît Hamon i Emmanuel Maurel.

Ronald Wilson Reagan (ur. 6 lutego 1911 w Tampico, zm. 5 czerwca 2004 w Bel Air) – 40. prezydent USA (1981–1989) oraz 33. gubernator Kalifornii. Jako przywódca USA udzielił znaczącej pomocy „Solidarności” w walce o obalenie komunizmu w Polsce. Dwukrotnie – w latach 1980 i 1983 (wspólnie z Jurijem Andropowem) zdobył tytuł Człowieka Roku magazynu „Time”.Wybory prezydenckie we Francji w 2012 roku odbyły się w niedziele 22 kwietnia oraz dwa tygodnie później 6 maja 2012. W pierwszej turze prezentowało się dziesięciu kandydatów, do drugiej zostało wyłonionych dwóch: François Hollande i Nicolas Sarkozy.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Manuel Valls (ur. 13 sierpnia 1962 w Barcelonie) – francuski polityk pochodzenia hiszpańskiego, parlamentarzysta i samorządowiec, od 2012 minister spraw wewnętrznych.
Dominique Strauss-Kahn, zwany DSK (wym. [dɔmiˈnik ˈstʁos ˈkan]; ur. 25 kwietnia 1949 w Neuilly-sur-Seine) – francuski polityk, minister we francuskich rządach, w latach 2007–2011 dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Zieloni (fr. Les Verts) – francuska ekologiczna i lewicowa partia polityczna, należąca do Europejskiej Partii Zielonych, działająca od 1984.
Reformizm (łac. reformare - przekształcać) - socjaldemokratyczna teoria ewolucyjnego, stopniowego "przerastania" kapitalizmu w socjalizm, świadomie negująca marksistowską drogę rewolucyjnego znoszenia stosunków kapitalistycznych. Reformizm narodził się na przełomie XIX i XX wieku w niemieckiej socjaldemokracji. Założenia i cele ideologiczne i polityczne reformizmu streszczają się w dewizie Eduarda Bernsteina, głównego ideologa reformizmu: "Cel jest niczym, ruch wszystkim". Filozoficznym fundamentem reformizmu jest pozytywistyczny ewolucjonizm przyrodniczy, zapoznający jakościowe różnice między przyrodą a społeczeństwem.
Wielka Encyklopedia Rosyjska (ros. Большая российская энциклопедия, БРЭ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku
Olivier Faure ur. 18 sierpnia 1968 w La Tronche) – francuski polityk, prawnik i działacz partyjny, poseł do Zgromadzenia Narodowego, pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej.
Eurosceptycyzm – potoczne pojęcie stosowane w różnych znaczeniach, zwykle dla pejoratywnego opisania poglądów osób krytycznych wobec różnych elementów bieżącej polityki oraz systemu prawnego Unii Europejskiej.

Reklama