Partia Konstytucyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Partia Konstytucyjna (ang. Constitution Party) – amerykańska paleokonserwatywna partia polityczna założona w 1992 jako Amerykańska Partia Podatników (ang. U.S. Taxpayers Party), a w 1999 przyjęła obecną nazwę.

Wojna z terroryzmem – termin wprowadzony do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych przez rząd George’a W. Busha po zamachach na World Trade Center i Pentagon z 11 września 2001. Przez niektórych określana mianem nowej wojny światowej.Izolacjonizm, kierunek polityki zagranicznej sprowadzający się do obrony interesów i bezpieczeństwa własnego państwa.

Program[ | edytuj kod]

Partia wyraża zdecydowany sprzeciw wobec aborcji, eutanazji oraz badań na płodach i embrionach, twierdząc, iż pierwszym obowiązkiem prawa jest ochrona niewinnego życia ludzkiego. Nie zgadza się również na małżeństwa jednopłciowe. Kolejnym postulatem jest zwiększenie władzy stanowej kosztem federalnej, z uzasadnieniem że kongres nie powinien regulować polityki stanowej w sprawach: edukacji, opieki medycznej czy innych tego typu ustaleń. Zwolennicy partii bronią również prawa do posiadania broni i samoobrony.

Liberalizm gospodarczy, liberalizm ekonomiczny, laissez faire, leseferyzm, system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych.Państwo neutralne – państwo, które zadeklarowało neutralność w określonym konflikcie zbrojnym. Państwo neutralne ma obowiązek nieuczestniczenia w konflikcie zbrojnym oraz nieudzielania pomocy żadnej ze stron konfliktu. Na jego terytorium nie mogą stacjonować oddziały wojskowe państw wojujących. Nie może się też odbywać werbunek do armii państw walczących w konflikcie. Z kolei państwa pozostające w konflikcie zobowiązane są do nienaruszania integralności terytorialnej tego państwa. Wszelkie oddziały państw wojujących, które przekroczą granicę państwa neutralnego powinny zostać rozbrojone i internowane.

W sprawie ekonomii przejawiają oni poglądy ekonomicznego liberalizmu przez co chcą zniesienia większości podatków federalnych. Sprzeciwiają się również jakimkolwiek formom regulacji cen. Twierdzą także, iż konstytucja USA nie daje rządowi prawa do administracji usługami socjalnymi.

W polityce zewnętrznej partia przejawia poglądy izolacjonistyczne, sprzeciwia się więc wojnie z terroryzmem. Domaga się wystąpienia Stanów Zjednoczonych z NATO na rzecz polityki neutralności.

Aborcja (łac. abortus lub abortio – poronienie, wywołanie poronienia) – zamierzone i przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej, np. działań lekarskich, w j. łacińskim abortus provocatus. Przeważnie w efekcie dochodzi do śmierci zarodka lub płodu (łac. nasciturus).Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (OTP, ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO, fr. Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, OTAN) – organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. Początkowym celem istnienia NATO była obrona militarna przed atakiem ze strony Związku Radzieckiego i jego satelitów, z czasem jednak organizacja stała się elementem utrzymania równowagi strategicznej między Wschodem i Zachodem. Po rozpadzie Układu Warszawskiego pełni rolę stabilizacyjną, podejmując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu konfliktów regionalnych.
Paleokonserwatyzm – nazwa tradycyjnego nurtu amerykańskiej myśli konserwatywnej, stojącego w opozycji do neokonserwatyzmu. Paleokonserwatyści pozostają krytyczni wobec współczesnego kształtu demokracji liberalnej, postulując odrodzenie klasycznych cnót obywatelskich i zachowanie systemu wzajemnej kontroli i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej (checks and balances). Myśliciele tego nurtu w większym stopniu niż neocons zwracają uwagę na potrzebę powrotu społeczeństwa amerykańskiego do zasad moralnych ufundowanych na religii. Są przeciwnikami centralizacji władzy i homogenizacji społeczeństwa. Zwracają uwagę na nieustanny rozrost funkcji rządu w ostatnich dziesięcioleciach. W polityce zagranicznej opowiadają się za izolacjonizmem, a imperializm znamionujący ich zdaniem działania administracji kolejnych republikańskich i demokratycznych prezydentów uważają za niebezpieczny przejaw politycznego mesjanizmu. Termin paleokonserwatyzm stworzony przez Paula Gottfrieda utożsamiany jest niekiedy z doktryną Starej Prawicy. Środowisko paleos skupione jest wokół Instytutu Rockforda i redakcji pisma Chronicles.
Kongres Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congress) – dwuizbowy parlament, najwyższy organ przedstawicielski i zasadniczy organ władzy ustawodawczej w Stanach Zjednoczonych.
Eutanazja (lub euthanazja, od gre. εὐθανασία, euthanasia – "dobra śmierć") – przyspieszenie lub niezapobieganie śmierci w celu skrócenia cierpień chorego człowieka. Czasami eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa. Można też ją zdefiniować jako działanie występujące zawsze za zgodą umierającej osoby. Od połowy XX w. eutanazja jest omawiana w kontekście nauki (zwłaszcza biotechnologii), moralności (bioetyka), prawa, polityki i religii.

Reklama