Parlament Kanady

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wnętrze budynku

Parlament Kanady – najwyższa władza ustawodawcza w Kanadzie.

Gubernator Generalny (ang. Governor General, fr. Gouverneur général) - najstarsza instytucja polityczna w Kanadzie. Gubernator generalny jest namiestnikiem monarchy Kanady, który jest głową Kanady. Dawniej gubernator generalny sprawował realną władzę nad koloniami brytyjskimi w Kanadzie. Współcześnie posiada funkcje głównie tytularne i honorowe, choć z szerokimi uprawnieniami konstytucyjnymi z których może skorzystać w sytuacjach wyjątkowych. Jest wodzem naczelnym (Comander-in-Chief) kanadyjskich sił zbrojnych. Gubernator generalny mianowany jest przez monarchę, współcześnie za radą premiera Kanady, zwykle na okres pięciu lat. Oficjalną rezydencją gubernatora generalnego jest Rideau Hall w Ottawie. Drugą rezydencją, w której spędza zazwyczaj kilka tygodni w roku jest La Citadelle w Québecu.Bikameralizm – element ustroju politycznego, polegający na istnieniu w parlamencie danego państwa dwóch izb: niższej i wyższej, które zazwyczaj różnią się między sobą sposobem wyboru członków, ich liczbą i kompetencjami.

Struktura Parlamentu Kanady[ | edytuj kod]

Parlament, na wzór brytyjski, jest instytucją trójczłonową, w której skład wchodzą:

 • Korona, reprezentowana przez gubernatora generalnego
 • Senat (Senate)
 • Izba Gmin (House of Commons)
 • Izba Gmin (ang. House of Commons, fr. Chambre des communes) - izba niższa parlamentu federalnego Kanady. Składa się z 308 deputowanych wybieranych na kadencję nie dłuższą niż cztery lata (z możliwością skrócenia przez gubernatora generalnego na wniosek premiera). W wyborach stosuje się ordynację większościową i jednomandatowe okręgi wyborcze.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Konstytucja Kanady (ang. Canada Act of 1982 / Constitutional Act of 1982, fr. Loi de 1982 sur Le Canada / Loi constitutionnelle de 1982) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego samego roku, stanowiąca pełną suwerenność Kanady.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Ustawa o Manitobie – Manitoba Act – ustawa przyjęta przez Parlament Kanady w 1870 i podpisana przez królową Wiktorię 12 maja 1870. Ustawa o Manitobie powoływała do życie nową prowincję Manitobę utworzoną na tzw. Ziemi Ruperta. Ustawa była aktem bezprecedensowym gdyż nigdy przedtem nie tworzono prowincji. Także wydarzenia bezpośrednio poprzedzające uchwalenie ustawy – Rebelia nad Rzeką Czerwoną czynią ją wyjątkowym dokumentem.
  Ustawa o ziemiach państwowych w Kanadzie – Dominion Lands Act – ustawa uchwalona przez parlament Kanady w 1872 roku w celu zachęcenia do emigracji i osiedlania się na obszarach rolniczych Terytoriów Północno-Zachodnich Kanady. Ustawa przewidywała przyznawanie nadań ziemskich, działek rolniczych o powierzchni 65 hektarów, dla rodzin i osób indywidualnych, będących w wieku co najmniej 21 lat (później limit obniżono do 19 lat). Jedynym wymaganiem była opłata skarbowa wysokości 10 dolarów. Działka po trzech latach przechodziła na własność gospodarza pod warunkiem, że zagospodarował co najmniej 12 hektarów ziemi rolniczej i zbudował stałe domostwo. W przeciwnym razie tracił prawo własności i zobowiązany był zwrócić działkę. To bardzo liberalne prawo przyczyniło się do bardzo szybkiego zasiedlenia południowych terenów Terytoriów Północno-Zachodnich.
  Premier Kanady - osoba stojąca na czele rządu federalnego Kanady. Premierem Kanady zostaje szef partii politycznej, która posiada większość w Izbie Gmin Parlamentu Kanady.

  Reklama