• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Park technologiczny  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii – drugi po SPP park przemysłowy w Stargardzie Szczecińskim, położony w południowej części miasta w Kluczewie, na terenach byłego lotniska. Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego.
  Parki w Polsce[ | edytuj kod]

  W 2010 r. istniały w Polsce łącznie 24 parki technologiczne i 21 inicjatyw parkowych.

  Działające[ | edytuj kod]

 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny (1995)
 • Krakowski Park Technologiczny (1998)
 • Wrocławski Park Technologiczny (1998)
 • Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej (1998)
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (2000)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (2001)
 • Opolski Park Naukowo-Technologiczny (2001)
 • Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny (2003)
 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (2003)
 • Technopark Gliwice (2004)
 • Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (2004)
 • Bionanopark (2004)
 • Goleniowski Park Przemysłowy (2005)
 • Toruński Park Technologiczny (2005)
 • Park Przemysłowy i Usługowy w Bielsku-Białej (2005)
 • Nickel Technology Park Poznań (YouNick) (2006)
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny (2006)
 • Park Technologiczny 3.0 MMC Brainville (2006)
 • Legnicki Park Technologiczny (2007)
 • Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach (2008)
 • Jagielloński Park i Inkubator Life Science – Park LifeScience (2008)
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (2008)
 • Park Technologiczny w Koszalinie (2009)
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach(2009)
 • Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park” (2009)
 • Invest Park Hajduki (2010)
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny (2010)
 • Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny (2012)
 • Eureka Technology Park w Dąbrowie k. Poznania (styczeń 2012)
 • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (2013)
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
 • Regionalny Stargardzki Park Wysokich Technologii
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie
 • Elbląski Park Technologiczny
 • ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym
 • Kielecki Park Technologiczny
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (marzec 2012)
 • Park Naukowo-Technologiczny Silesia w Katowicach
 • Park Przemysłowy Lubaczów
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Specjalna strefa ekonomiczna
 • Technopolis
 • Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.KGHM Letia - Legnicki Park Technologiczny S.A. – park technologiczny jest podmiotem, funkcjonującym w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).
  Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis – park technologiczny utworzony 2006 r. Obejmuje obszar 70 ha, w miejscowości Jasionka na północ od Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, około 10 km od centrum Rzeszowa. Druga część Parku zostanie utworzona we wsi Rogoźnica koło Głogowa Małopolskiego. W skład parku wchodzi też preinkubator przedsiębiorczości zlokalizowany w Politechnice Rzeszowskiej. Centrum zarządzania Parkiem znajduje się w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
  YouNick (wcześniej Nickel Technology Park Poznań) – pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Znajduje się w Złotnikach pod Poznaniem. Został stworzony w 2006 r. przez dwie spółki Mariana Nickel (Grupa Nickel): Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o. oraz jego przedsiębiorstwo deweloperskie Nickel Development Sp. z o.o. Prezesem zarządu jest Dagmara Nickel.
  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.
  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.