Park technologiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lokalizacja parków przemysłowych i technologicznych w Polsce
Inkubator technologiczny w Parku Przemysłowym i Usługowym w Bielsku-Białej
Plan sytuacyjny Elbląskiego Parku Technologicznego

Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.

Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.KGHM Letia - Legnicki Park Technologiczny S.A. – park technologiczny jest podmiotem, funkcjonującym w ramach grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..

Charakterystyka[ | edytuj kod]

W polskim ustawodawstwie pojęcie parku technologicznego zostało zdefiniowane w 2002 r. w ustawie o finansowym wspieraniu inwestycji.

Nazwa park technologiczny jest tożsama z innymi nazwami stosowanymi wymiennie na całym świecie. Inne, spotykane w literaturze, to między innymi: park naukowy, park naukowo-technologiczny, park badawczy czy technopol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) przygotowało następującą definicję: instytucja zarządzana przez specjalistów, których głównym celem jest promowanie kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych i firm zrzeszonych w parku. Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Sprzyja również powstawaniu i rozwojowi firm innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm typu spin-off. Park naukowy pełni funkcje zbliżone do parku technologicznego, jednak produkcja w nim prowadzona ogranicza się do produkcji prototypowej.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

Obok instytucji parku technologicznego funkcjonują także: park przemysłowy i park przemysłowo-technologiczny. Pojęcia te stosuje się w zależności od przyjętego profilu działalności lub specjalizacji.

 • Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach
 • Park przemysłowo-technologiczny – jest instytucją pośrednią pomiędzy parkiem przemysłowym a technologicznym. Jako organizacja może on przybrać formę kompleksu budynków łączącego zarówno funkcję infrastrukturalną dla przedsiębiorstw, jak i prowadzić działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Tego rodzaju parki funkcjonujące w Polsce oferują powierzchnię komercyjną na swoim terenie, przy jednoczesnym wydzieleniu procentowego obszaru tylko pod funkcje odpowiadające PT. Wśród przykładowych PP-T można wymienić: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny.
 • Istnieją także połączenia funkcyjne i biznesowe pomiędzy parkami naukowymi i technologicznymi. Przykładem takiego rozwiązania mogą być: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Technopark Gliwice, Wrocławski Park Technologiczny czy chociażby najstarszy polski park – Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

  Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis – park technologiczny utworzony 2006 r. Obejmuje obszar 70 ha, w miejscowości Jasionka na północ od Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, około 10 km od centrum Rzeszowa. Druga część Parku zostanie utworzona we wsi Rogoźnica koło Głogowa Małopolskiego. W skład parku wchodzi też preinkubator przedsiębiorczości zlokalizowany w Politechnice Rzeszowskiej. Centrum zarządzania Parkiem znajduje się w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  Parki tworzone przy udziale władz samorządowych w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

  Zarówno parki technologiczne, jak i przemysłowo-technologiczne są często mylone z parkami przemysłowymi.

  YouNick (wcześniej Nickel Technology Park Poznań) – pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce. Znajduje się w Złotnikach pod Poznaniem. Został stworzony w 2006 r. przez dwie spółki Mariana Nickel (Grupa Nickel): Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o. oraz jego przedsiębiorstwo deweloperskie Nickel Development Sp. z o.o. Prezesem zarządu jest Dagmara Nickel. Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny – jest częścią Grupy Euro-Centrum; powstał w 2007 roku na terenie Euro-Centrum Parku Przemysłowego w Katowicach. Jak cała Grupa tematycznie koncentruje się na technologiach energooszczędnych , których rozwój stymuluje i które wdraża przede wszystkim w budynkach. Swoje działania prowadzi we współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny – park przemysłowo-technologiczny powstały na terenie byłej Kopalni Niwka-Modrzejów.
  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – w Gdyni powstał w 2001 roku jako inicjatywa stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii i Miasta Gdyni. Park został założony z myślą o wspieraniu firm realizujących innowacyjne projekty.
  Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta, zakładu przemysłowego itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp.
  Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny – specjalna strefa ekonomiczna w Krakowie postała w październiku 1997 roku. Jej powierzchnia obecnie wynosi 416,67 ha.
  Wrocławski Park Technologiczny (WPT) – spółka we Wrocławiu utworzona przez gminę Wrocław (90,51% udziałów), wrocławskie uczelnie i bank BZ WBK. Jedną z inicjatyw WPT jest Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP).

  Reklama