Park naukowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Park naukowyorganizacja zarządzana przez specjalistów, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, przedsiębiorstw, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – park technologiczny w Lublinie, znajdujący się w dzielnicy Felin. Jest centrum naukowo-badawczym, będącym miejscem spotkań dla instytucji naukowych z przedsiębiorstwami. W projekt ten włączyły się wszystkie lubelskie uczelnie wyższe oraz samorządy miasta i województwa. Celem są wspólne inwestycje w innowacyjne technologie. LPNT będzie kreował również nowe miejsca pracy na Lubelszczyźnie, tworząc warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki zarządzaniu infrastrukturą biurową i badawczą oraz świadczeniu pomocniczych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

Parki naukowe w Polsce[ | edytuj kod]

 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Opolski Park Naukowo-Technologiczny
 • Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
 • Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia)
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
 • Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
 • Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny (Technopark Łódź)
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • miasteczko uniwersyteckie
 • park przemysłowy
 • park technologiczny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Park Naukowy. Akademicka Platforma Innowacji.
  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego – park technologiczny powstały w 2006 r. Założycielem i właścicielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. GPN- To ośrodek badawczy, mieszczący się w centrum Gdańska, współpracujący z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny – park przemysłowo-technologiczny powstały na terenie byłej Kopalni Niwka-Modrzejów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) – w Gdyni powstał w 2001 roku jako inicjatywa stowarzyszenia Pomorskie Centrum Technologii i Miasta Gdyni. Park został założony z myślą o wspieraniu firm realizujących innowacyjne projekty.
  Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.
  Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny — powstający na terenie gminy Zielona Góra park technologiczny będący wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego, władz województwa lubuskiego, miasta Zielona Góra, gminy Zielona Góra oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mający na celu wspieranie rozwoju gospodarki regionu woj. lubuskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przyciąganie inwestorów oraz połączenie sfery nauki i biznesu.
  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój.
  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA.
  Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny (SPNT) – park naukowo-technologiczny utworzony w 2000 roku w Szczecinie. Działa jako spółka z o.o., w której 100% udziałów ma powiat grodzki Szczecin.

  Reklama