Park Zachodni w Warszawie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Park Zachodnipark miejski na warszawskiej Ochocie u zbiegu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Alei Jerozolimskich.

Klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.) – gatunek z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae) występujący w Europie środkowej i wschodniej oraz południowo-zachodniej Azji. Nazywany jest także klonem norweskim. Na zachodzie jego granica występowania znajduje się we Francji, na wschodzie w europejskiej części Rosji, na północy w Skandynawii, a na południu w Iranie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju, występuje powszechnie na całym niżu i w niższych położeniach górskich na całym terenie kraju. Sadzony w miastach północno-zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej rozprzestrzeniać się zaczął bez udziału człowieka. Inwazja tego gatunku w Ameryce Północnej spowodowała zagrożenie dla miejscowych gatunków. W USA w Nowej Anglii czy stanach takich, jak Nowy Jork, Wirginia, Georgia, Maryland, Wisconsin, Minnesota rozwój klonów jest tępiony.Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) - najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką i patronką uczelni jest Maria Grzegorzewska.

Opis[ | edytuj kod]

Jeden z najmłodszych parków warszawskich, w planach zagospodarowania przestrzennego określany zarówno jako „założenie parkowe”, jak i „park miejski”. Powstał na terenie byłych ogródków działkowych. Wśród nasadzeń i spontanicznie wyrosłych drzew występują: klony (klon zwyczajny Acer platanoides, jawor A. pseudoplatanus, klon jesionolistny A. negundo), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), a także różne gatunki i kultywary lip (Tilia sp.), topoli (Populus sp.) i dębów (Quercus sp.). Wzdłuż granic parku przy głównych ulicach znajdują się ścieżki rowerowe. Nazwa „park Zachodni” została wybrana w plebiscycie. Władze dzielnicy z kolei postulowały nazwę „park Pięciu Sióstr” (na cześć Wandy z Posseltów Szachtmajerowej i jej sióstr).

Klon jawor, jawor, klon jaworowy (Acer pseudoplatanus L.) – gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Występuje naturalnie w środkowej Europie i północnym Kaukazie, poza tym zawleczony.Topola (Populus L.) – rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.). Zalicza się do niego 35 gatunków, spośród których typowym jest Populus alba L.. W Polsce występują trzy rodzime gatunki topoli: topola czarna, topola biała i topola osika. Topole czarna, biała i szara występują głównie w lasach łęgowych dużych dolin rzecznych, osika natomiast jest rozpowszechniona w lasach liściastych i mieszanych na terenie praktycznie całego kraju. Popularnym drzewem ozdobnym, ze względu na swój kolumnowy pokrój sadzonym zwłaszcza wzdłuż dróg jest topola włoska stanowiąca odmianę uprawną topoli czarnej. W uprawie często spotykane są także mieszańce topoli czarnej z gatunkami amerykańskimi, określane wspólnie mianem topoli kanadyjskiej. Inne topole sadzone często w Polsce należą do sekcji Tacamahaca. Pochodzą one z Ameryki Północnej oraz Azji i charakteryzują się wydzielaniem silnego, balsamicznego zapachu przez rozwijające się pąki i młode liście.

Obszar parku znajduje się naprzeciwko dworców autobusowego i kolejowego Warszawa Zachodnia, na południowy wschód od ronda Zesłańców Syberyjskich. Od południowego zachodu ograniczony jest ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r., od północy Alejami Jerozolimskimi. Od wschodu natomiast graniczy z zabudowaniami ulic Kopińskiej i Szczęśliwickiej (wśród nich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego). Prostopadle do południowo-wschodniej granicy parku dobiega ulica Józefa Szujskiego.

Ulica Szczęśliwicka w Warszawie – jedna z ulic Warszawy, zlokalizowana w dzielnicy Ochota. Biegnie od Al. Jerozolimskich do ul. Dickensa.Wanda z Posseltów Szachtmajerowa (ur. 1886 r., zm. 22 marca 1959 r. w Komorowie) - polska pedagog, nauczycielka, założycielka i przełożona Szkół Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej.

Do parku można dojechać autobusami komunikacji miejskiej kilkunastu linii, a także koleją aglomeracyjną (WKD i SKM) oraz dalekobieżną. Wśród planów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie parku rozważane jest wybudowanie pętli tramwajowej o roboczej nazwie „Dworzec Zachodni” na północnym obrzeżu parku dla projektowanej trasy tramwajowej biegnącej z Ochoty ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Klon jesionolistny (Acer negundo L.) - gatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). W obrębie rodzaju klasyfikowany do sekcji Negundo i serii Negundo. Występuje naturalnie w Ameryce Północnej i Środkowej (na południu sięga do Gwatemali i stanu Chiapas w Meksyku). Zawleczony, zdziczały i w pełni zadomowiony w wielu częściach świata, także w Polsce. Do Europy i Polski introdukowany został w XVIII-XIX wieku (kenofit). Występuje powszechnie niemal w całym kraju z wyjątkiem części Pomorza i Polski północno-wschodniej. Zaliczany jest do roślin inwazyjnych – niebezpiecznych dla rodzimej flory.Robinia akacjowa, grochodrzew biały, robinia biała, grochodrzew akacjowaty (Robinia pseudoacacia L.) – gatunek drzew należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, z obszaru USA (stany: Pensylwania, Wirginia Zachodnia, Illinois, Missouri, Oklahoma, Georgia, Kentucky), ale rozprzestrzeniła się i aklimatyzowała na wszystkich (z wyjątkiem Antarktydy) kontynentach świata. Do Europy sprowadzona została w roku 1601 jako drzewo ozdobne, była sadzona w parkach, później także w lasach. Samorzutnie rozprzestrzenia się w środowisku naturalnym. Gatunek inwazyjny, powoduje znaczne zmiany siedliskowe i jest trudny w zwalczaniu. Status gatunku we florze Polski: kenofit, agriofit.

W 2015 przeprowadzono konsultacja społeczne, w których wyłoniono koncepcję zagospodarowania parku Zachodniego. W 2016 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, wybór wykonawcy ogłoszono w kwietniu 2017, zakontraktowana wartość prac opiewała na kwotę 6,6 mln złotych. Urządzanie parku trwało z przerwami ze względu na upadłość wykonawcy i zakończyło się formalnie jesienią 2020.

Rodzinny ogród działkowy (ROD) – w myśl polskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, obszar stanowiący w rozumieniu innych ustaw miejską przestrzeń zieloną, której funkcja polega w szczególności na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich, jednak obszar ten musi znajdować się jednocześnie we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z ustawą jest on urządzeniem użyteczności publicznej, służącym zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Rodzinne ogrody działkowe powstały wprost z przekształcenia Pracowniczych Ogrodów Działkowych z mocy wspomnianej ustawy. Pierwsze w Polsce ogródki działkowe ("ROD Kąpiele Słoneczne") założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku.Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.

Park zostanie przecięty planowaną linią tramwajową w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na dworzec Warszawa Zachodnia.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jarosław Zieliński: Ochotnicy na spacer : Przewodnik po Ochocie. Warszawa: Veda, 2010, s. 112. ISBN 978-83-61932-22-2.
  2. H. Kowińska, J. Skorupski, R. Laszczka: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste : Prognoza oddziaływania na środowisko. Warszawa: 2011.
  3. Anna Zbytniewska. Będzie park „Zachodni”. „Informator Ochoty i Włoch”. 502, 27.10.2006–02.11.2006. Fundacja na rzecz Rozwoju Ziemi Mazowieckiej. 
  4. Jarosław Osowski, Dzielnicowy przewrót. W roli głównej dwie radne i dwóch radnych - Zawsze z Ochotą, wyborcza.pl Warszawa, 12 października 2020.
  5. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A.: Rejon Czyste w Warszawie : Materiały do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: 2008.
  6. Jaki Park Zachodni?. Warszawska Platforma Konsultacji Społecznych, Urząd m. st. Warszawy. [dostęp 2018-04-04].
  7. Przetargi, zamówienia: Budowa Parku Zachodniego w Warszawie. komunikaty.pl. [dostęp 2018-04-04].
  8. r, Nowy park w Warszawie. "Po wielu trudach, perypetiach i kryzysach, dziś jest ten dzień", TVN Warszawa, 21 października 2020.
  9. Michał Wojtczuk: Czy dzielnica skończy urządzać park Zachodni zanim rozkopią go tramwajarze?. W: Gazeta Stołeczna [on-line]. gazeta.pl. [dostęp 2019-07-09].
Ochota – jedna z dzielnic Warszawy, położona w najbliższym sąsiedztwie centrum miasta. Jej geometryczny środek stanowi skrzyżowanie ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz ulicy Białobrzeskiej. Jest to najgęściej zaludniona dzielnica Warszawy (9448 osób/km²).Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP) – akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).
Warto wiedzieć że... beta

Lipa (Tilia) – rodzaj długowiecznych drzew należący do podrodziny lipowatych. Rosną w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Zalicza się do niego ok. 30 gatunków. Gatunkiem typowym jest Tilia europaea L..
Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest Quercus robur L..
Szybka Kolej Miejska w Warszawie, SKM – linie naziemnej szybkiej kolei miejskiej łączącej centrum Warszawy z jej przedmieściami i niektórymi satelickimi miejscowościami. Linie te są zaczątkiem sieci SKM (kolei aglomeracyjnej), obejmującej cały węzeł kolejowy Warszawy. Wraz z Metrem Warszawskim, mają tworzyć sieć komunikacji miejskiej w Warszawie, uzupełnioną przez Warszawską Kolej Dojazdową oraz połączenia Kolei Mazowieckich. Przewoźnikiem obsługującym poszczególne linie SKM obecnie jest Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o., do końca 2011 r. były nim również Koleje Mazowieckie.
Park miejski – publiczna zorganizowana miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe lub inne. Zazwyczaj zajmuje większą powierzchnię i pełni bardziej złożone funkcje niż ogród miejski. W parku wyznaczone są ścieżki i trasy do spacerowania (zwykle wybrukowane lub wyasfaltowane), w jego obrębie znajdują się także obiekty małej architektury (kosze na śmieci, ławki, latarnie itp.), a często również szalety, place zabaw, amfiteatry, altany, fontanny czy pomniki. Niektóre zespoły parkowe mają status zabytków przyrody.
Warszawa Zachodnia – trzecia co do wielkości stacja kolejowa Warszawy, znajduje się na warszawskiej linii średnicowej, na zachód od stacji Warszawa Centralna, w pobliżu ronda Zesłańców Syberyjskich.
Kolej aglomeracyjna (również kolej podmiejska) – kolej obsługująca przewozy pasażerskie w obszarze aglomeracji miejskich.
Aleje Jerozolimskie – jedna z głównych i najdłuższych ulic Warszawy, biegnąca od mostu Poniatowskiego do południowo-zachodnich granic miasta, i dalej m.in. przez Pruszków. Od ronda Zesłańców Syberyjskich do ulicy Łopuszańskiej są częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy.

Reklama