Paliwo alternatywne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Paliwo alternatywne – materiał opałowy w postaci wałków wytworzonych z silnie rozdrobnionych odpadów (skrót: RDF od Refuse Derived Fuel – paliwo z odpadów)

Paliwo alternatywne – zwane także czasem paliwem niekonwencjonalnym, to wszystkie materiały i substancje, które mogą zostać wykorzystane jako paliwo inne, niż paliwa konwencjonalne, czyli: paliwa kopalne (węgiel, gaz ziemny, ropa i torf) oraz paliwa nuklearne, takie jak uran, tor oraz sztuczne paliwa radioizotopowe wytwarzane w reaktorach jądrowych). Do powszechnie znanych paliw alternatywnych zaliczamy: biodiesel, bioalkohol (metanol, etanol, butanol), paliwo z odpadów (RDF), chemicznie magazynowana energia elektryczna (baterie i ogniwa paliwowe), wodór, metan i biogaz ze źródeł odnawialnych, olej roślinny, propan i inne produkty biomasy.

Smog (ang. fog intensified by smoke, mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).

W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami, tanie w produkcji i sprzedaży, stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne. Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają trzy zalety: niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców i produktów rolnych), emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych), koszt eksploatacji.

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Szczelinowanie hydrauliczne (także hydroszczelinowanie lub rzadziej kruszenie hydrauliczne) – proces technologiczny mający na celu zwiększenie wydajności odwiertu. Proces ten przeprowadza się poprzez wpompowywanie do odwiertu płynu szczelinującego (mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem) pod wysokim ciśnieniem w celu wytworzenia, utrzymania lub powiększenia szczelin w skałach.

W węższym znaczeniu paliwo alternatywne może być rozumiane jako paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów posiadających wartość opałową. Stosowane w przemyśle cementowym (w piecach cementowych), jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Biopaliwa[ | edytuj kod]

Biopaliwa są uważane za odnawialne źródła energii. Zaliczamy tutaj:

Hrabstwo Arlington (ang. Arlington County) – hrabstwo w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych, należące do aglomeracji Waszyngtonu, położone nad rzeką Potomak. W roku 2000 w hrabstwie mieszkało 189 453 osób.Fermentacja – enzymatyczny proces przemian związków organicznych prowadzony przez mikroorganizmy, zachodzący w warunkach beztlenowych, którego efektem jest uzyskanie energii, najczęściej pod postacią ATP. Proces umożliwia uzyskanie energii użytecznej metabolicznie organizmom stale lub okresowo żyjącym w warunkach beztlenowych.
 • biomasę – czyli żywe lub martwy materiał biologiczny, który może zostać wykorzystany jako paliwo lub w produkcji przemysłowej,
 • paliwa z glonów – promowane w mediach jako potencjalne panaceum na problemy związane z transportem w oparciu o ropę naftową. Glony są w stanie dostarczyć rocznie ok. 19000 litrów paliwa na ha uprawy. Możliwość ich wykorzystania jest badana z sukcesami przez U.S. Navy. Inny produkt pochodny glonów – biopolimery, potencjalnie może pomóc rozwiązać problem odpadów plastikowych. Uważa się, że koszt plastiku pozyskiwanego z glonów będzie niższy, niż koszt tradycyjnych tworzyw sztucznych.
 • biodiesel – paliwo wytwarzane z tłuszczów zwierzęcych lub olejów roślinnych. Do surowców roślinnych obecnie wykorzystywanych w produkcji biodiesela zaliczamy jatrofę, soję, słonecznik, kukurydzę, oliwki, orzeszki ziemne, olejowiec gwinejski, krokosz barwierski, rzepak, sezam, bawełnę, itd. W produkcji biodiesela tłuszcze są mieszane z alkoholem oraz wodą, wywołując reakcje hydrolizy tłuszczu i estryfikacji kwasów tłuszczowych. Uzyskany biodiesel może zostać wykorzystany jako domieszka oleju napędowego lub jako samodzielne źródło energii. Biodiesel cechuje się niższą emisją zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla, czy węglowodory, ponieważ ulega czystszemu i wydajniejszemu spalaniu. Także w porównaniu do oleju napędowego o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), biodiesel ma lepsze wskaźniki emisji, ponieważ naturalnie nie zawiera siarki.
 • Dyspozytory paliw alternatywnych w Hrabstwie Arlington, w stanie Wirginia w USA. B20 biodiesel po lewej i E85 etanol po prawej.

  Alkohol jako paliwo[ | edytuj kod]

  Metanol i etanol są głównymi alkoholami wykorzystywanymi jako paliwo. Jako źródła energii cechują się łatwością przechowywania i transportu. Mogą one być wykorzystywane w silnikach o spalaniu wewnętrznym jako paliwa alternatywne.

  Orzacha podziemna, orzech ziemny, orzech arachidowy, fistaszki (Arachis hypogaea L.) – gatunek roślin z rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie zaczął być uprawiany na przełomie trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e. Obecnie szeroko rozpowszechniony w uprawie w krajach tropikalnych i subtropikalnych, nie występuje już na stanowiskach naturalnych. We florze Polski notowany jest jako efemerofit.Słonecznik (Helianthus L.) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Obejmuje ok. 70 gatunków pochodzących z kontynentu amerykańskiego. Gatunkiem typowym jest Helianthus annuus L..

  Innym rozważanym paliwem jest butanol, który jest jedynym paliwem alkoholowym, który może być transportowany przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury rurociągów, a nie jedynie przy użyciu cystern.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny. Został odkryty w 1661 roku przez Roberta Boyle’a. Jest trujący dla człowieka.
  Elektroliza — w chemii i fizyce - ogólna nazwa na wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. W węższym zakresie pojęcie to obejmuje tylko procesy rozkładu. Elektrolizie towarzyszyć może (choć nie musi) szereg dodatkowych zjawisk, takich jak dysocjacja elektrolityczna, transport jonów do elektrod, wtórne przemiany jonów na elektrodach i inne. W sensie technologicznym przez elektrolizę rozumie się wszystkie te procesy łącznie.
  Zbiornikowiec (pot. tankowiec z ang. tanker) – statek-cysterna, przeznaczony do transportowania materiałów płynnych. Zbiornikowce należą do największych statków handlowych. W przeciwieństwie do innych frachtowców nie posiadają ładowni, a zbiorniki ładunkowe – załadunek/wyładunek odbywa się za pośrednictwem systemu rurociągów i pomp. Mostek zbiornikowca najczęściej znajduje się w części rufowej jednostki.
  Oliwka (Olea L.) – rodzaj drzew należący do rodziny oliwkowatych. Zalicza się do niego około 35 gatunków drzew rosnących w strefie ciepłej umiarkowanej i strefie tropikalnej południowej Europy, Afryki, południowej Azji i w Australii.
  Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).
  NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.
  Pellety, pelety (z ang. kulka, tabletka, granulka) – materiał opałowy ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków (możliwe jest również wykorzystanie kory, upraw energetycznych i słomy). Wykonywane w postaci granulatu w kształcie kulek lub walców o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów, konfekcjonowane w workach. Pellety mają wartość opałową taką jak drewno, niską wilgotność, a w czasie spalania powstaje niewielka ilość popiołu. Z tych powodów ich użycie wygodne jest w indywidualnych kotłach c.o. oraz kominkach, wyposażonych w zbiornik na pellety, dozownik i podajnik.

  Reklama