Pakiet kontrolny akcji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pakiet kontrolny akcji – liczba akcji, która pozwala ich posiadaczowi na faktyczną kontrolę spółki akcyjnej.

Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

W większości przypadków pakiet kontrolny wynosi 50% wyemitowanych akcji + 1 akcja. Jednak w przypadku istnienia akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu lub innych postanowień w statucie spółki regulujących wzajemną siłę głosów współwłaścicieli, pakiet 50% + 1 akcja może być niewystarczający do kontroli. Z kolei w przypadku spółek, których akcjonariat jest silnie rozproszony lub w przypadku gdy część pozostałych akcjonariuszy posiada akcje nieme (bez prawa do głosu), do faktycznej kontroli nad spółką może wystarczyć posiadanie pakietu mniejszego niż 50%.

Dysponowanie znacznym pakietem akcji w spółkach pociąga za sobą wymóg publicznego ujawniania stanu posiadanych udziałów w spółce. Szczegóły dotyczące ujawnień w spółkach publicznych reguluje ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • D. Dziawgo: Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania. Warszawa: PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16555-0.
  • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080)
  • Reklama