• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pafawag 5Bt/6Bt  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Wagon silnikowy – kolejowy pojazd trakcyjny posiadający własny napęd silnikowy i przeznaczony do przewozu pasażerów lub towarów koleją.Wahacz – sztywny człon mechanizmu wykonujący cykliczny ruch obrotowy wokół stałej osi obrotu o ograniczonym kącie obrotu. Po wykonaniu ruchu wahacz wraca do położenia wyjściowego kończąc cykl pracy. Bieg powrotny może być ruchem czynnym lub jałowym.
  Konstrukcja[ | edytuj kod]

  ED73 był czterowagonowym składem przeznaczonym do obsługi międzyregionalnych przewozów pasażerskich. Wagony skrajne były wagonami rozrządczymi (sterowniczymi) i nosiły oznaczenia ra i rb, wagony środkowe natomiast to wagony silnikowe, oznaczone sa i sb. Wszystkie wagony posiadały po dwie pary odskokowo-przesuwnych drzwi na stronę wagonu, pod którymi znajdowały się schodki ułatwiające wsiadanie z niższych peronów, wszystkie drzwi w przejściach pomiędzy wagonami wyposażone były w pneumatyczne wspomaganie otwierania.

  Bombardier Transportation – przedsiębiorstwo należące do kanadyjskiego koncernu Bombardier, specjalizujące się w produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw, wagonów kolejowych, tramwajów i pociągów metra, ale również urządzeń sterowania ruchem kolejowym i transportu miejskiego. Filie transportowe przedsiębiorstwa są zlokalizowane w 39 państwach na świecie w tym w Polsce.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

  Wszystkie wagony posiadały po dwa dwuosiowe wózki: wagony skrajne – toczne 25ANp (prod. ZNTK Poznań), a wagony środkowe – napędne 14MN (prod. Adtranz Pafawag). Wózki posiadały wahaczowe prowadzenie zestawów, pneumatyczne usprężynowanie II stopnia, koła monoblokowe i hamulce tarczowe. W pojeździe zastosowano rozruch oporowy i sprężarki śrubowe

  Wagon sterowniczy, wagon rozrządczy - wagon przeznaczony do przewozu pasażerów lub towarów, posiadający urządzenia sterownicze i miejsce dla prowadzącego pociąg, ale nieposiadający napędu. Nie może jeździć samodzielnie i zwykle stanowi część składową zespołu trakcyjnego lub pociągu push-pull (składającego się z lokomotywy na jednym końcu składu, wagonów oraz wagonu sterowniczego na przeciwnym).Sterowanie wielokrotne (sterowanie ukrotnione) – sterowanie dwoma lub większą liczbą pojazdów trakcyjnych (np. lokomotyw) z jednego z nich (zwykle pierwszego), stosowane w celu zwielokrotnienia mocy, siły pociągowej (lokomotywy) lub pojemności (EZT). Dla jego realizacji konieczna jest zgodność układów sterowania oraz charakterystyk łączonych pojazdów trakcyjnych. W warunkach polskich ukrotnić można ze sobą jedynie lokomotywy tego samego typu (nie serii – np. są różnice pomiędzy lokomotywami EU07 wyprodukowanymi przez PaFaWag i zakłady HCP) lub zgodne ze sobą EZT (np. EN57 i EN71). Na świecie stosowane są rozwiązania umożliwiające połączenie ze sobą pojazdów różnych serii i typów (np. ujednolicony nastawnik na kolejach amerykańskich). Sterowanie ukrotnione jest także wykorzystywane w składach push-pull, w którym to wagony i lokomotywa są połączone przewodem sterowania ukrotnionego.

  Zespół nie miał możliwości pracy w trakcji ukrotnionej z innymi pojazdami z rodziny 5B/6B ze względu na zmianę przełożenia względem wcześniejszych pojazdów (70:19 w ED72 i 68:21 w ED73). Dzięki temu zwiększono prędkość maksymalną z 110km/h do 120 km/h.

  Pojazd wyposażony był w ogrzewanie piecykowe, w wagonie pierwszej klasy (wagon ra) znajdował się przedział dla osób niepełnosprawnych i przystosowana dla nich toaleta.

  Łódź Fabryczna – dworzec kolejowy i stacja czołowa w Łodzi na linii do Koluszek, powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera w 1866 r. Według klasyfikacji PKP, przed zamknięciem ze względu na przebudowę, miał kategorię B. Znajduje się w centrum Łodzi.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Eksploatacja[ | edytuj kod]

  22 grudnia 1997 po zakończeniu cyklu badań w CNTK, ED73-001 został przydzielony do MT Poznań (późniejszego Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych), gdzie był eksploatowany do 2005 roku. W 2005 roku skład, ze względu na konieczność wymiany części, został odstawiony na boczny tor w Gnieźnie, skąd w połowie 2006 roku trafił do Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, gdzie został poddany generalnemu remontowi i z początkiem stycznia 2007 rozpoczął kursowanie.

  Lista pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych i wagonów elektrycznych eksploatowanych w Polsce w ruchu planowym.Polregio (identyfikator literowy – PREG) (dawniej Przewozy Regionalne) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych.

  Po kolejnej awarii w czerwcu 2008 skład został wyłączony z eksploatacji ze względu na brak części zamiennych. Dopiero w kwietniu 2009 podjęto decyzję o wykonaniu naprawy, po której w lutym 2010 skład rozpoczął obsługę pociągów Interregio ŁódźWarszawa Wschodnia. W marcu 2013 jednostka oczekiwała na wymianę kół monoblokowych i tarcz hamulcowych w bazie Łódzkiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Idzikowicach. W lipcu 2019 Przewozy Regionalne zdecydowały się na sprzedaż jednostki celem zezłomowania. 7 sierpnia 2019 roku jednostka została zezłomowana, pomimo starań Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i organizacji „Stacja Chrzanów” o wpisanie do rejestru zabytków - wniosek w tej sprawie skierowano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz regionalnego konserwatora zabytków.

  Sprężarka śrubowa to rodzaj sprężarki, w której sprężanie gazu spowodowane jest zmniejszaniem się przestrzeni pomiędzy pracującymi śrubami od otworów ssawnych do otworów tłocznych. Wartość sprężu w tego typu sprężarkach zależy od jej konstrukcji. Sprawność elementu sprężającego zależy w dużej mierze od uzyskania maksymalnej szczelności pomiędzy obiema śrubami oraz śrubami i obudową.Warszawa Wschodnia Osobowa (znana jako Dworzec Wschodni) – jeden z ważniejszych warszawskich dworców kolejowych, położony na warszawskiej linii średnicowej.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rozruch oporowy - rodzaj rozruchu silników elektrycznych polegający na włączeniu w obwód oporów rozruchowych. Podczas rozruchu oporniki zmniejszają natężenie prądu pobieranego przez silnik, czyniąc rozruch łagodniejszym. Część energii jest tracona w oporach zamieniając się w ciepło.
  Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. - przedsiębiorstwo specjalizujące się m.in. w naprawie i modernizacji taboru szynowego oraz produkcji wózków tocznych i tarcz hamulcowych.
  Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. (wcześniej Fabryka Wagonów PaFaWag, Adtranz-Pafawag sp. z o.o.) – polskie przedsiębiorstwo posiadające główny zakład we Wrocławiu oraz zakłady w Katowicach, Łodzi i Warszawie, produkujące i serwisujące tabor kolejowy (lokomotywy elektryczne, nadwozia lokomotyw, ramy wózków pojazdów szynowych) oraz wyposażenie kolejowe (systemy sygnalizacyjne oraz aparaturę elektryczną), posiada certyfikat zintegrowanych systemów zarządzania oparty na polskich normach PN-ISO 9001, PN-EN-ISO 14001, PN-N-18001. Przedsiębiorstwo należy obecnie do Bombardier Transportation wchodzącego w skład kanadyjskiego koncernu transportowego Bombardier Inc..
  Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa oraz Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) – instytut badawczy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej instytut badawczy związany z kolejnictwem, powołany w wyniku przekształcenia Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa z dniem 26 kwietnia 2010. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe na Grochowie przy ul. Józefa Chłopickiego 50.
  ADtranz – niemieckie przedsiębiorstwo istniejące w latach 1996–2001, będące w tym okresie drugim co do wielkości producentem sprzętu i taboru kolejowego na świecie. Przedsiębiorstwo powstało w 1996 w wyniku połączenia kolejowych oddziałów koncernów ABB i Daimler: ABB Henschel oraz AEG Transportation. Przez trzy lata obie korporacje posiadały po połowie udziałów firmy.
  Gniezno (łac. Gnesna, niem. Gnesen) – miasto w województwie wielkopolskim, pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia kościelna, Stołeczne Królewskie Miasto Gniezno, miasto św. Wojciecha. Siedziba władz powiatu gnieźnieńskiego i gminy Gniezno oraz archidiecezji, (arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski). Było miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.
  Idzikowice – stacja węzłowa posiadająca bocznice (do zakładów REMTRAK), tory dodatkowe i 2 łącznice z linią Tomaszów Mazowiecki – Radom (Idzikowice – Drzewica tylko ruch towarowy i Idzikowice – Radzice (ruch pasażerski i towarowy). W tym miejscu planuje się budowę przystanku osobowego dla mieszkańców Opoczna i powiatu opoczyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.