PL/I

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PL/I (ang. Programming Language One – język programowania jeden) to język programowania komputerowego stworzony w początku lat 60. XX wieku dla celów naukowych, inżynieryjnych i biznesowych przez konsorcjum skupione wokół firmy IBM. Jego cechą charakterystyczną jest bogaty zbiór funkcji wbudowanych. Prawdopodobnie nie istnieje kompilator PL/I, który uwzględniałby wszystkie słowa kluczowe tego języka. W związku z bogactwem PL/I kompilatory z reguły specjalizują się w określonych dziedzinach zastosowań.

IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Konsorcja są tworzone najczęściej w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji.

Podstawowym zastosowaniem PL/I jest przetwarzanie informacji.

Język PL/I pozwala wykorzystywać rekursję i programowanie strukturalne.

Cechy[ | edytuj kod]

 • przeznaczony do programowania problemów numerycznych jak i nienumerycznych
 • zawiera niezbędne środki programowania zagadnień ekonomicznych, techniczno-naukowych oraz przetwarzania dowolnej informacji
 • ze względu na łatwość przedstawiania algorytmów jest predestynowany do rozwiązywania skomplikowanych i uniwersalnych zadań, np. zintegrowanych systemów przetwarzania danych
 • daje możliwość deklaracji i korzystania z danych:
 • arytmetycznych (różnego rodzaju i z różną precyzją)
 • tekstowych (bitowych i znakowych)
 • dopuszcza stosowanie struktur danych
 • posiada elementy pozwalające na przetwarzanie list
 • ma bogaty aparat wejścia-wyjścia
 • pozwala na wygodne testowanie programu
 • ma dobrą obsługę błędów programowych
 • współpraca rozszerzonej wersji z systemem VSAM
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Preprocesor języka PL/1
 • Podprogram w języku PL/1
 • Przeciążanie nazw w PL/1
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona internetowa IBM o PL/I (ang.)
 • PL/I FAQ (ang.)
 • Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.Przetwarzanie informacji – działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z określonymi wcześniej potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania, sortowanie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  VSAM (Virtual Storage Access Method), to specjalny, dodatkowy system dostępu i przetwarzania zbiorów danych, zlokalizowanych na nośnikach o dostępie bezpośrednim, wprowadzonych w maszynach cyfrowych IBM/370 i następnych, wyposażonych w pamięć wirtualną w systemie operacyjnym OS.
  Słowo kluczowe (ang. keyword) w języku programowania oznacza słowo (może należeć do jakiegoś języka naturalnego, jak język angielski lub nie), stanowiące wydorębnioną jednostkę leksykalną, często w określonym kontekście mające szczególne znaczenie i oznaczające określony rozkaz, instrukcję lub deklarację w programie komputerowym. Lista słów kluczowych jest najczęściej ustalona dla danego standardu języka wraz z rozszerzeniami określonego producenta kompilatora.

  Reklama