Ostra (Beskid Niski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ostra (687 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Beskidu Dukielskiego. Północne strome stoki opadają ku dolinie Jasiołki, która tworzy między Ostrą i Piotrusiem (728 m n.p.m.) przełom. Teren ten objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody „Przełom Jasiołki”. Na zalesionym szczycie figura Matki Boskiej.

Władysław Maria Antoni Krygowski (ur. 28 stycznia 1906 r. w Krakowie, zm. 4 kwietnia 1998 r. tamże) – prawnik, adwokat, pracownik i działacz polskich organizacji turystycznych, publicysta, znawca polskich Karpat, autor przewodników górskich i książek poświęconych górom, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki górskiej i kształtowania jej etosu.Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)

Piesze szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

 • szlak turystyczny zielony Pustelnia Św. Jana z DukliTylawa – Stasianie – Ostra (687 m n.p.m.) – ZyndranowaBarwinek
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Władysław Krygowski Beskidy.Beskid Niski Pogórze Ciężkowickie i Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1967 (II wyd. 1977), s. 319-320
 • Beskid Niski. Mapa turystyczna wyd. ExpressMap, Warszawa, 2009 ​ISBN 978-83-60120-21-7
 • Paweł Luboński, Wojciech Krukar, Stanisław Kryciński, Beskid Dukielski, Pruszków: wyd. Rewasz, 1999, s. 83 - 84, ISBN 83-85557-62-8, OCLC 830307402.
 • Wojciech Krukar, Paweł Luboński i in., Beskid Niski: Przewodnik dla prawdziwego turysty, Wydawnictwo Rewasz, Pruszków 2007, ​ISBN 978-83-89188-63-2
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ostra. W: odyssei.com [on-line]. [dostęp 2013-04-27].
 • Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Barwinek – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego. Przez Barwinek, poprzez Przełęcz Dukielską (najniższą w gł. łańcuchu Karpat – wys. 500 m); już od wczesnego średniowiecza przebiegał jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych z Węgier do Polski. Wieś Barwinek powstała w XIV w. Założona została na prawie wołoskim. W roku 1581 władał Barwinkiem Oktawian Gucci – pochodzący z kupieckiego rodu włoskiego. Z tego okresu zachowały się rejestry podatkowe dotyczące Barwinka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Przełom Jasiołki – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Dukla w województwie podkarpackim. Obejmuje on przełomowy odcinek doliny Jasiołki i północny stok Ostrej (687 m n.p.m.). Naturalne drzewostany: łęg z olszą szarą, grąd i buczyna karpacka. Siedliska bociana czarnego.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Beskid Niski (513.71) – pasmo w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.
  Zyndranowa (j. łemkowski Зындранова) – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla.

  Reklama