Oskar Halecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oskar Halecki (ur. 26 maja 1891 w Wiedniu, zm. 17 września 1973 w White Plains) – polski historyk, mediewista, bizantynolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni zagranicznych, członek Polskiej Akademii Umiejętności, działacz emigracyjny, członek Koła Krakowskiego Towarzystwa Historycznego.

Helena Halecka (właściwie Helena z Szarłowskich Halecka, ur. 20 maja 1891 w Krakowie, zm. 5 stycznia 1964 w White Plains w USA) – polska historyk, żona Oskara Haleckiego. Urodziła się w Krakowie - jej ojcem był Alojzy Szarłowski, historyk, geograf i weteran powstania styczniowego z 1863 roku na Litwie. W gimnazjum zainteresowała się historią za sprawą Ludwika Boratyńskiego. Studiowała następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w seminarium u profesora Wacława Tokarza (epoka napoleońska). Była czynna była społecznie w Krakowie, a później w Warszawie w sodalicji mariańskiej. 5 lipca 1913 w Kaplicy sodalicyjnej kościoła św. Barbary w Krakowie odbył się jej ślub z historykiem Oskarem Haleckim. Dzieliła zainteresowania badawcze męża i pomagała mu w pracach. Opracowała indeksy do wielu jego dzieł i szczegółowe bibliografie jego prac. Po 1939 roku brała udział w życiu emigracyjnym nowojorskiej Polonii. Zmarła z powodu choroby serca. Jest pochowana wraz z mężem na cmentarzu w White Plains.Gotthold Rhode (ur. 28 stycznia 1916 w miejscowości Myje (niem. Kamillental) koło Ostrzeszowa, zm. 20 lutego 1990 w Moguncji) – historyk zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, syn pastora Artura Rhode (1868-1967)

Życiorys[ | edytuj kod]

Był wnukiem Józefa Macieja Haleckiego. Jego ojcem był Oskar Alojzy Halecki, generał (Feldmarschalleutnant) armii Austro-Węgier a matką Leopoldyna Dellimanić. Ukończył gimnazjum w Wiedniu (1909), następnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909–1914). W gronie jego mistrzów byli m.in. Wiktor Czermak, Wacław Sobieski i Stanisław Krzyżanowski. Krzyżanowski opiekował się przewodem doktorskim (praca O początkach parlamentaryzmu litewskiego, 1913) oraz habilitacyjnym Haleckiego (1915). W latach 1914–1915 Oskar Halecki uzupełniał studia na uniwersytecie w Wiedniu. Od 1915 był docentem w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1918 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie objął Katedrę Historii Europy Wschodniej. W 1919 został mianowany profesorem zwyczajnym, w 1920 był dziekanem Wydziału Filozoficznego, a 1930/1931 dziekanem Wydziału Humanistycznego. Prowadził na UW wykłady z historii średniowiecznej Polski, stosunków polsko-litewskich do XVI wieku, dziejów Europy Wschodniej do XVII wieku. W latach 1925–1926 pełnił funkcję szefa Sekcji Uniwersyteckiej Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w Paryżu.

Słownik historyków polskich – słownik zawierający biogramy nieżyjących polskich historyków od Galla Anonima do roku 1993. Ukazał się pod redakcją Marii Prosińskiej-Jackl w 1994 roku. W jego opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich historyków. Zawiera ponad 1600 haseł osobowych. Uwzględniono w nim badaczy, dydaktyków i popularyzatorów, a także twórców różnych form eseistyki, historiozofii i publicystyki historycznej. Teksty haseł zawierają oprócz życiorysu zwięzłą charakterystykę twórczości. Część biogramów zawiera podstawową bibliografią dotyczą przedmiotową.Władysław Tomkiewicz (ur. 4 września 1899 w Nowince na Kowieńszczyznie, zm. 5 sierpnia 1982 w Warszawie) – polski historyk i historyk sztuki.

Obok pracy naukowej udzielał się społecznie. W 1926 r. wziął udział w Kongresie Eucharystycznym w Chicago, był członkiem Katolickiego Związku Badań Międzynarodowych we Fryburgu i prezesem polskiej grupy Związku (1927–1929). Na I Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu w roku 1930 wygłosił głośny referat pt. Eucharystia a odnowienie świata. Trzy lata później został pierwszym prezesem Zjednoczenia Pisarzy Katolickich (1933–1936). W latach 1934–1935 piastował ponadto obowiązki wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Sprzeciwiał się wprowadzeniu przez rząd rozwodów cywilnych. Był także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Katolickich „Pax Romana”.

Taras Hunczak (ur. 13 marca 1932 we wsi Staremiasto, powiat podhajecki) – amerykański historyk ukraińskiego pochodzenia.Hans-Jürgen Bömelburg (ur. 1961) – niemiecki historyk XVI–XX wieku. Studia w Münster, Besançon i Moguncji, doktorat na Uniwersytecie w Moguncji. W latach 1993–2003 pracownik naukowy biblioteki Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2003 na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, potem pracownik Nordost-Institut Lüneburg na Uniwersytecie w Hamburgu. Habilitacja w 2005 na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Od 2007 r. pracownik Justus-Liebig-Universität w Giessen. Główne zainteresowania badawcze: historia stosunków polsko-niemieckich i Europy Środkowo-Wschodniej.

W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Szwajcarii, później wyjechał do Francji, Anglii, wreszcie do Stanów Zjednoczonych. Był organizatorem Uniwersytetu Polskiego za Granicą w Paryżu (1940). W latach 1944–1961 kierował Katedrą Europy Wschodniej na Fordham University w Nowym Jorku. Był również wykładowcą Uniwersytetu Montrealskiego, Uniwersytetu Columbia (w Nowym Jorku), John Felice Rome Center (w Rzymie), Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. W latach 1942–1953 był dyrektorem, a 1953–1962 prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (w Nowym Jorku), przyczynił się do powstania tego instytutu w 1942. Jego żoną była Helena Halecka córka Alojzego Szarłowskiego.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Jakub Sobieski ps. "Świerszcz", "Karol Świerszcz" (ur. 23 listopada 1914 w Krakowie, zm. 16 maja 1989 w Brukseli) – polski historyk, działacz Stronnictwa Narodowego. Był synem historyka Wacława Sobieckiego i Stanisławy z Zieleńskich (Szyszkowskiej). Jego ojcem chrzestnym był historyk Oskar Halecki. Jakub Sobieski ukończył krakowskie Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Następnie podjął studia na historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wojna spowodowała, magisterium z historii uzyskał dopiero po wojnie w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W okresie okupacji był czynny w ZWZ-AK. Był komendantem podokręgu Nr 33 Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w okręgu krakowskim. Brał udział w Powstaniu Warszawskim - w zgrupowaniu „Gustaw”. W 1945 nie powrócił do Polski, udał się na emigrację do Belgii. Tam był współzałożycielem organizacji "Robotnicza Młodzież Katolicka" i współwydawcą i redaktorem dwutygodnika „Polak na Obczyźnie”. W 1951 został prezesem "Akcji Katolickiej". Od 1954 przebywał w Rzymie gdzie prowadził wykłady z historii dla przyszłych współpracowników wydawnictwa "Sacrum Poloniae Millennium". W 1947 ożenił się z Danutą Jastrzębską, mieli pięcioro dzieci.

Działalność publiczna[ | edytuj kod]

Niezależnie od pracy naukowej zajmował się działalnością publiczną. W czasie I wojny światowej należał do Naczelnego Komitetu Narodowego. Służbie wojskowej stanęła na przeszkodzie wada wzroku, niemniej jednak to w Centralnym Biurze Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego, agendzie wspierającej Legiony Piłsudskiego, ukazała się ważna praca Haleckiego o mniejszościach narodowych. Ogłosił podczas wojny kilka innych prac na tematy stosunków narodowościowych i religijnych. Był ekspertem delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu (w 1919), zajmującym się zagadnieniami historycznymi i prawnymi i sekretarzem generalnym Biura Prac Kongresowych, zgłaszał wówczas koncepcję powstania wspólnego państwa Polski, Litwy i Ukrainy. Popierał tzw. koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego. Ogłosił drukiem kilka memoriałów, dotyczących zarówno mniejszości narodowych, jak i terytorium państwa polskiego.

Maria Wierzbicka (ur. 1939) - polska historyk historiografii. Córka Adama Rapackiego. Absolwentka Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1962 roku. Od 1963 roku zatrudniona tamże jako asystent, starszy asystent, od 1972 roku adiunkt. Doktorat tamże w 1971. Wicedyrektor Instytutu Historii UW w latach 1988-1990. Współpracownik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 1965 roku występowała przeciwko próbie relegowania z Instytutu Historii UW - Adama Michnika i Seweryna Blumsztajna. Zajmuje się historią historiografii polskiej XIX i XX wieku.Ewa Domańska – polska intelektualistka, badaczka przeszłości, teoretyk i historyk historiografii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, visiting associate professor na Stanford University. Autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych. Szef rady programowej biura „International Commission of Theory and History of Historiography”, członek komitetu międzynarodowej fundacji "Imitatio. Integrating Human Sciences" oraz Tutor Akademii „Artes Liberales", laureatka programu "Mistrz" (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Od stycznia do czerwca 1919 pełnił funkcję naczelnika Wydziału Oświaty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1921–1924 brał udział w pracach sekretariatu Ligi Narodów w Genewie (m.in. jako sekretarz Komisji Współpracy Umysłowej Ligi Narodów). Współdziałał na tym polu z Albertem Einsteinem, Henri Bergsonem i Marią Curie-Skłodowską, apelował o ścisłą współpracę, wymianę naukowców, a także literatury. Był zdecydowanym przeciwnikiem ZSRR, uczestnikiem ruchu prometejskiego wielokrotnie wypowiadał się na temat komunistycznego i sowieckiego zagrożenia dla Europy.

Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

Wybuch II wojny zastał Haleckiego w Szwajcarii, skąd udało mu się przedostać do Paryża, gdzie organizował Uniwersytet Polski za Granicą. Następnie przez Portugalię wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Natychmiast znalazł pracę na znanym Vassar College (1940–1941), ale już wkrótce przeniósł się do kierowanego przez jezuitów Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę w roku 1961. Jednocześnie wykładał na Uniwersytecie Columbia oraz w Montrealu, podróżując pomiędzy tymi miastami. W 1942 należał do założycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, traktowanego jako przedłużenie Polskiej Akademii Umiejętności. Był jego dyrektorem (1942–1952), a po śmierci Jana Kucharzewskiego w 1952 został honorowym prezesem.

Pius XII (łac. Pius XII, właśc. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli; ur. 2 marca 1876 w Rzymie, zm. 9 października 1958 w Castel Gandolfo) – papież i 2. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 2 marca 1939 do 9 października 1958.Leo John Haczynski (ur. 1926, zm. 4 marca 2007 w Briar Cliff Manor w Johnston, Rhode Island) – amerykański historyk polskiego pochodzenia.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
Warto wiedzieć że... beta

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (lit. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) – litewska biblioteka narodowa założona w 1919 roku w Kownie, przeniesiona w 1963 roku i działająca do dziś w Wilnie.
Wacław Sobieski (ur. 26 października 1872 we Lwowie, zm. 3 kwietnia 1935 w Krakowie) – polski historyk. Ojciec historyka Jakuba Sobieskiego.
Tadeusz V. Gromada (Thaddeus Vladimir Gromada) (ur. 1929 w Passaic w stanie New Jersey) - polsko-amerykański historyk i działacz polonijny. Urodzony w rodzinie polskich emigrantów z Podhala. Ukończył studia historyczne - doktorat u Oskara Haleckiego i Casimira Cecysa w Fordham University w Nowym Jorku w specjalności historii Europy Środkowo-Wschodniej w 1966 - The Slovak Question in Polish Foreign Policy (1934-1939). Jest historykiem dziejów najnowszych i emigracji polskiej. Od 1961 roku członek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku (PIASA). W latach 1971-1988 sekretarz generalny, od 1991 roku dyrektor wykonawczy PIASA a od w latach 2008-2011 prezes. Jednocześnie aż do przejścia na emeryturę wykładał historię na New Jersey City University. Był wiceprzewodniczącym Fundacji Kościuszkowskiej, przewodniczącym Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego (PAHA) oraz honorowym członkiem Związku Podhalan. Założył i współredagował kwartalnik dwujęzyczny folklorystyczny "Tatra Eagle" (Orzeł Tatrzański). Zajmuje się: stosunkami polsko - słowackimi XX wieku, polską polityką zagraniczną, dziejami polskiej emigracji.
Marian Kamil Dziewanowski (ur. maj 1913 w Żytomierzu, zm. 18 lutego 2005 w Milwaukee (Wisconsin, USA)), – polski historyk emigracyjny , sowietolog , pisarz i dziennikarz, oficer rezerwy kawalerii Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, profesor Uniwersytetu w Bostonie i Uniwersytetu Stanu Wisconsin w Milwaukee (USA), członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Korporacji Akademickiej Arkonia.
Józef Jasnowski (ur. 12 marca 1906 r. w Sieńcu, zm. 9 października 2009 w Kenley) - polski historyk, działacz emigracyjny.
Bogdan Horodyski (ur. 9 maja 1904 w Opatowie zm. 24 maja 1965 w Warszawie) - historyk, bibliotekarz. Edukację rozpoczął w rodzinnym mieście, a świadectwo dojrzałości otrzymał w 1925 roku w Miejskim Gimnazjum Realnym w Radomiu. Studia wyższe ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 30 maja 1932 roku otrzymał dyplom magistra filozofii w zakresie historii. Od 1936 roku był pracownikiem i kustoszem biblioteki Ordynacji Zamoyskiej.W latach 1937-1939 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego Oskara Haleckiego. Gotowa już praca doktorska na temat roli Ziemowita Mazowieckiego w czasie przedjagiellońskiego bezkrólewia spłonęła we wrześniu 1939 roku. W czasie okupacji współpracował też z tajnym Uniwersytetem oraz gromadził w Bibliotece Narodowej polską prasę konspiracyjną. W 1945 podjął pracę w Bibliotece Narodowej. W 1956 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki Narodowej (ówczesny dyrektor Władysław Bieńkowski został powołany na stanowisko ministra oświaty). W latach 1953-1960 prowadził zajęcia z bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1950 redaktor "Przeglądu bibliotecznego". Od 1957 roku aż do śmierci był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za wybitne zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego otrzymał: Medalem Dziesięciolecia Polski Ludowej (1954), i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955) oraz Odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury". .
Armia Austro-Węgier (albo Armia Monarchii Austro-Węgierskiej) (niem. Gemeinsame Armee, kaiserliche und königliche Armee, k.u.k. Armee czyli cesarska i królewska Armia; do 1867 p.n. kaiserlich königliche Armee, k.k. Armee czyli cesarsko-królewska Armia) – wspólne wojska monarchii austro-węgierskiej. Wchodziły w skład wojsk lądowych (Landstreitkrräfte).

Reklama