• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organy bolszewickiego kierownictwa wojskowego i polityczno-wojskowego podczas wojny domowej w Rosji

  Przeczytaj także...
  Centralny Komitet Armii Czynnych i Frontów – powstał w 1918 i podlegał Najwyższej Radzie Wojennej pod przewodnictwem Lwa Trockiego. Komitet ten bezpośrednio kierował walczącymi wojskami bolszewickimi podczas wojny domowej w Rosji.Rewolucyjna Rada Wojskowa Republiki (ros.) Революционный Военный Совет Республики (RWSR) — najwyższy kolegialny organ władzy wojskowo-politycznej radzieckiej Rosji.
  Komitet do spraw Wojskowych i Morskich – pierwszy radziecki naczelny organ dowodzenia utworzony 8 listopada (26 października) 1917 w składzie Rady Komisarzy Ludowych Włodzimierza Lenina.

  Organy bolszewickiego kierownictwa wojskowego i polityczno-wojskowego podczas wojny domowej w Rosji (w nawiasach daty powstania poszczególnych organów).

  Rewolucyjny Sztab Polowy do Walki z Kontrrewolucją – został zorganizowany 23 listopada 1917. Podlegał bezpośrednio pod Kolegium Komisarzy Ludowych Spraw Wojskowych.Ogólnorosyjskie Kolegium do Spraw Formowania Armii Czerwonej – zostało powołane 7 lutego 1918 przez bolszewików w celu sformowania przyszłej Armii Czerwonej. Oddział Organizacyjno-Agitacyjny przy tymże Kolegium było pierwszym w historii organem kierującym pracą polityczną w wojsku.

  Kierownictwo wojskowe[ | edytuj kod]

 • Komitet do spraw Wojskowych i Morskich (1917)
 • Kolegium Ludowych Komisarzy Spraw Wojskowych (1917)
 • Rewolucyjny Sztab Polowy do Walki z Kontrrewolucją (1917)
 • Ogólnorosyjskie Kolegium do spraw Formowania Armii Czerwonej (1918)
 • Najwyższa Rada Wojskowa (1918)
 • Centralny Komitet Armii Czynnych i Frontów (1918)
 • Rewolucyjna Rada Wojskowa Republiki (1918)
 • Robotniczo-Chłopska Rada Obrony (1918)
 • Kierownictwo polityczno-wojskowe[ | edytuj kod]

 • Oddział Organizacyjno-Agitacyjny przy Ogólnorosyjskim Kolegium do spraw Formowania Armii Czerwonej (1918)
 • Ogólnorosyjskie Biuro Komisarzy Wojskowych (1918)
 • Zarząd Polityczny Rewolucyjnej Rady Wojennej Republiki (1919)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości, Wyd. MON, Warszawa 1980.
 • Robotniczo-Chłopska Rada Obrony – została utworzona 30 listopada 1918 w Rosji Radzieckiej, w celu zabezpieczenia sprawnej jedności kierownictwa politycznego i wojskowego oraz ścisłej koordynacji pomiędzy frontami a zapleczem.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.613 sek.