Oranje

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Satelitarne zdjęcie przedstawiające ok. 100 ostatnich kilometrów rzeki Oranje.

Oranje (Orange, ang. Orange River, afr. Oranjerivier) – rzeka w Afryce, płynąca przez terytorium Lesotho, Republiki Południowej Afryki i Namibii.

Próg rzeczny (inne spotykane nazwy: poroh, sula, szum, szypot) – stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki powstały w wyniku różnic w erozji skał, przez które przepływa rzeka. Utworzony jest ze skał o większej odporności na erozję. Rzadziej pochodzenia tektonicznego. Jest rodzajem progu skalnego.Kolonia Rzeki Oranje (ang. Orange River Colony) - brytyjska kolonia powstała wskutek aneksji w roku 1900, w rezultacie wojen burskich, w roku 1910 przekształcona w jedną z prowincji Związku Południowej Afryki jako Wolne Państwo.

Źródła rzeki Oranje znajdują się w Górach Smoczych w Lesotho, we wschodniej części Afryki południowej, uchodzi natomiast do Oceanu Atlantyckiego na wybrzeżu zachodnim. Na rzece znajdują się progi i wodospady (np. Augrabiesval). Występują duże wahania stanów wód i częste są powodzie letnie. Rzeka wykorzystywana jest do nawadniania.

Beczuana (od głównego plemienia Tsuanów) – brytyjski protektorat w południowej Afryce, w latach 1885–1966. Obecnie jest to niepodległe państwo Botswana.Namibia (Republika Namibii, ang. Republic of Namibia, afrik. Republiek van Namibië, niem. Republik Namibia) – państwo w południowo-zachodniej Afryce, leżące nad Oceanem Atlantyckim (długość wybrzeża – 1572 km). Graniczy z Angolą (długość granicy 1376 km), Botswaną (1360 km), RPA (967 km) oraz Zambią (233 km). Do 1968 Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia.

W okresie kolonialnym rzeka stanowiła na większości swego odcinka administracyjną linię graniczną pomiędzy Kolonią Przylądkową a innymi terytoriami regionu: Niemiecką Afryką Południowo-Zachodnią (dzisiejszą Namibią), Beczuaną, ziemiami ludów Grique, Wolnym Państwem Orania (potem Kolonią Oranje). Dziś stanowi granicę administracyjnych regionów RPA, a na końcowym odcinku – granicę państwową między RPA a Namibią.

Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

Większe dopływy rzeki Oranje

 • Mohokare
 • Vaal
 • Tele
 • Makhaleng
 • Senqunyane
 • Tsedike
 • Malibamatso
 • Matsoku
 • Dinakeng
 • Khubelu
 • Mokhotlong
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Afryki
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sabina Kacieszczenko i inni, Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 3. Afryka, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2004, s. 84, ISBN 83-239-7826-3 (pol.).
  Makhaleng – rzeka w zachodniej części Lesotho. Bieg zaczyna w górach Maluti, skąd płynie na południowy zachód. Przepływa przez miejscowości Molimo-Nthuse, Makhaleng, Ramabanta i Quaba. Uchodzi do rzeki Oranje na południowo-zachodniej granicy z RPA. Doliną tej rzeki można dostać się do kilku górskich przełęczy, szczególnie do God Help Me Pass oraz Gates of Paradise Pass.Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi. Ma 30,37 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wodospad – swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów. Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą stopień, z którego woda spada w dół. Szereg wodospadów nazywa się kaskadą.
  Kolonia Przylądkowa (ang. Cape Colony, niderl. Kaapkolonie) – brytyjska kolonia w południowej Afryce, istniejąca (z przerwą) w latach 1795-1910.
  Caledon (w języku sotho Mohokare) – rzeka w Afryce południowej, wypływająca z Gór Smoczych w Lesotho, dopływ Oranje.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Irygacja (nawadnianie, system irygacyjny) – jeden z systemów melioracji polegający na dostarczaniu wody do gleby w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych.
  Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (niem. Deutsch-Südwestafrika, DSWA) – niemiecka kolonia w latach 1884-1915, przejęta później przez Republikę Południowej Afryki i administrowana jako Afryka Południowo-Zachodnia. Ostatecznie terytorium to uzyskało niepodległość w 1990 jako Namibia. Powierzchnia kolonii wynosiła 835,1 tys. km².
  Afryka Południowa – region Afryki, obejmujący południową część kontynentu. Zazwyczaj do krajów Afryki Południowej zalicza się:

  Reklama